bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 

30.04 - Ngy tang thương - Lm. Gioan Nam Phong, DCCT

https://youtu.be/h4hgSQ9Cv4M

 

** 

BIỂN THNG TƯ

Bi biển chiều nay thật vắng người
Nước xanh, my trắng, ct vng tươi
Ngồi trn ghềnh đ nhn ra biển
Thương qu Việt Nam, nẻo cuối trời!
                  oOo
Chốn ấy, bn kia biển Thi Bnh
Qu hương ti đ, kht bnh minh
Anh em ti đ, cần hơi thở
V mẹ ti buồn, mắt lệ quanh
                  oOo 
Trn mu nước bạc thấy qu ti
Thấy những hồn oan vi mặt trời
Thấy những mảnh tu tan nt vỡ
Nổi chm theo nhịp sng trng khơi
                  oOo 
Hnh như tiếng tht vt ln cao
Thủy qui vung roi, mu lệ tro
Những chị em ti quằn quại đ
Hỏi lng no chẳng ci lng đau ?!
                  oOo 
Nhật nguyệt xoay vần. Lại thng Tư
Thng Tư đẫm mu mỗi ngn từ
Thng Tư sng ni vo tay giặc
Hồng thủy tro dng đỏ ci bờ!
                  oOo 
Biển buồn từ đấy, thng Tư ơi!
Bao lớp người chn đy biển rồi ?
Ơi, bậc trượng phu, ơi, trng sĩ!
Động lng hay để nước my tri ???

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003