bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

  

Trn trọng giới thịu đế́n Qúy Vị và  Các Bạn nhạc ph̉m

XIN HÃY RỬA HỜN - Thơ NMH - Nhạc Hoàng Phương Nguyn

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3TN6zA_e0g


QUA THNG TƯ RỒI

Thng Tư ? qua thng Tư rồi !
Sao lng ta vẫn đau vi thng Tư ?
Bao giờ sng ni trng tu ?
Chao ơi, hận tủi đ nhừ tri tim !
                   *
Cn đy, tổ quốc đắm chm
Cn đy, dn tộc ngy đm đau buồn
Thm lằn dao cứa, mu tun
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!
                   *
 
Ai đem t thuyết d man
X dn đy vực lầm than thế ny ?
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dn khng chn cơm đầy reo vui
                   *
 
M l t ngục dập vùi
Mu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dn thấy nước khốn cng
Giận ta tr hẹp, ti khng, kiếp thừa !
                   *
 
On người gy cuộc gi mưa
Trch ai ngờ nghệch như chưa vỡ lng !
Để m vận nước khai thng
Nn đau thương cứ chất chồng vo thơ
                   *
 
Mong ngy sng ni vng cờ
Bắc Nam đợi pht ci bờ hồi sinh !
Hỡi ai sng ni nặng tnh
Hẳn nghe mạch đất chuyển mnh chờ mong

* 
Hẳn nghe lịch sử khơi dng
Hờn non nước hẳn động lng trượng phu....??
Thng Tư, xin một thng Tư
Lửa thing đốt sạch thin thu oan cừu !

*

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003