bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

NGHN SAU

Ta đi qua tri địa cầu
C g để lại nghn sau cho đời ?

Tang thương, du biển đổi dời
Nhn  trầm lun lại ngậm ngi trầm lun
Dng đời, dẫu cuộc ph vn
Chuyến đ qua chỉ một lần m thương
Thương v Tổ Quốc Qu Hương
ang cơn sng gi trng dương nghiệt ngi
Con thuyền Dn Tộc nổi tri
Vắng người cho li, chơi vơi giữa dng
Phải chi thao lược anh hng
Gh vai gnh chuyện ni sng cho đời
Giận mnh tr hẹp, ti vơi
Mộng kia, lấp biển v trời đnh xa !
Thời gian th bng my qua
Chốc thi, tuyết điểm sương pha mi đầu

Bước chn qua tri địa cầu
Mong ai để lại nghn sau cht g....
Đừng vì ganh ghét sn si
Ngoa ngn vọng ngữ kẻo thì khng hay
Vì rằng nhn của hm nay
Ngày mai là qủa trn tay người tr̀ng
B́n phương Nam Bắc Ty Đng
Bao la tḥt đ̣́y nhưng khng khỏi Trời
Khuyn ai trong kíp con người
Hãy tr̀ng cho đẹp trái đời nghìn sau

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Ng Minh Hằng

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003