báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY

Khẩn cấp gởi về đồng bào Việt Nam, mọi giới và mọi tuổi. Cầu mong Qúi Vị, ai còn xót

Việt Nam, xin tiếp tay giúp gởi đến đồng bào. Xin vô vàn cảm tạ.

 

Việt Nam cộng đã bán rồi
Đảng gian ác thế, ta ngồi nh́n ư?
Đứng lên, chỉ mặt quốc thù
Cùng nhau đ̣i lại cơ đồ của ta !
Việt Nam một dải sơn hà
Máu xương bao thuở ông cha đắp bồi
Ta không cho phép lũ người
Dã tâm phản quốc phá tơi sơn hà !
Việt Nam là của dân ta
Không là của đảng, chớ mà to gan!

 

Đứng lên, toàn quốc Việt Nam !!!
Cộng nô cướp nước để làm của riêng
Chín chín năm cắt ba miền
"Đặc Khu Kinh Tế" giao nguyên cho Tàu
Cho thuê là để bắt đầu
Dự trình xắp xếp bàn giao sơn hà

Dân ta chín chục triệu mà
Chỉ cần một triệu yêu nhà Việt Nam
Đứng lên, việc phải ta làm
Thì năm triệu cộng vỡ tan một ngày!
Còn ta cúi mặt khoanh tay
Thì ta sẽ bị cộng đày, Tàu thiêu

Thời gian ta chẳng còn nhiều
Ta không tự cứu, ai liều cứu ta ?!
Đã bao cơ hội đi qua
Vì ta nhu nhược, vì ta yếu hèn
Dựa người, ỷ lại đã quen
Nên ta để cộng làm đen cuộc đời !

Nay ta phải đứng lên thôi
Đây cơ hội cuối, đây thời đổi thay
Nếu ta bỏ dịp may này
Ngàn năm đất nước trong tay giặc Tàu !!!
Quê hương chìm đáy biển sâu
Tương lai con cháu đỏ ngầu lệ nô

Và ta mất trắng cơ đồ
Cúi đầu vâng lệnh Hán - Hồ, nhục không ???

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003