bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

HẬN BN NƯỚC
Giặc cộng cho người mướn ni sng
Vn Đồn, Ph Quốc, Bắc Vn Phong
Nghe tin, trong nước đều cay dạ
Thấy chuyện, ngoi bin thảy đắng lng
Chn chn năm Tàu vui chủ đất
Ngn đời dn Vịt nhục cm gng
Tung tiền, chệt chiếm lun rừng biển
Hm bạc, vẹm dng cả ruộng đồng

*
Hm bạc, vẹm dng cả ruộng đồng
Nhục no bằng nhục bn non sng ?
Đ̀ng bào ! Nước mất, đừng m nữa!!!
Dn ṭc ! Nh tan, c tỉnh khng???
Vng dậy đi về ngay tổ quốc !
Tiến ln đập nt hết xiềng gng !
Qu vào tay cḥt l qu sẽ
Đại họa ngn năm mi chất chồng !!!

*

Đại họa ngn năm mi chất chồng
Hỡi ni Hồng Lạc, giống Tin Long
Hy thương tổ quốc đau từng khúc
V xt qu hương ḷ vạn dng
Mướn đất bọn Tu xy thuộc địa
Bán rừng lũ đảng hưởng tiền nong
Chỉ dn ṭc Vịt là điu đứng
Ṃt c̉ r̀i đy vướng ḿy tròng !!!
  *

Ṃt c̉ r̀i đy vướng ḿy tròng !!!
Nhục mình, ḥn tủi cả non sng
m mưu thu đ́t mà sung sẻ
Cng vịc bàn giao đúng dự phòng !
Tàu chức chủ quỳn ngi th́ng trị
Ta đời n ḷ pḥn cùm gng !
Đặc khu kinh t́: trò lừa bịp
C̣ng bán qu r̀i có bít khng !

*

C̣ng bán qu r̀i có bít khng !
Hỡi ai th́y ḥn, th́y đau lòng
Thì xin đứng ḍy chm m̀i lửa
Và hãy vùng ln n̉i tŕng đ̀ng
Đừng mãi ýu hèn nhìn phản tặc
Mà cùng dũng cảm cứu non sng !
Kìa gương Ty Tạng, Tn Cương đó
Nhục với thn danh, h̉ gíng dòng !!!

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003