báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 
ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN LÀO - Bài học nhăn tiền!

***

QUYỀN NGƯỜI, ĐỨNG THẲNG, TA LÀM !

 

Là lời cảm phục và khích lệ thân mến gởi về Đồng Bào VN tôi, những người đang dũng cảm xông pha, thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI đứng lên biểu t́nh chống đảng VC bán nước cho Tàu cộng qua hình thức cho mướn ba vùng trọng yếu, chiến lược của VN để Tàu làm Đặc Khu Kinh Tế, đưa dân tộc vào hoạ diệt vong, vào đời nô lệ là Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong.

 

"Đặc khu kinh tế" tung ra

Tin này đảng giấu kỹ mà, tại sao...
Chắc là đất đến ngày giao
Giấu không được nữa phải trào ra thôi
Lưu manh bản chất đảng rồi
Nhưng không thể bịp được đời măi đâu !!!
Đi đêm với lũ cộng Tàu
Đứa cung kư với đứa cầu đă xong
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Là vùng kinh tế, quốc pḥng của ta
Cả Bản Giốc, Formosa
Tây Nguyên, Hải Đảo nữa mà, nhớ không?
Với Tàu ký thế là xong
Với dân đảng vẫn ḷng ṿng mị dân
Cứ như luộc ếch, nóng dần...
Khi dân biết chuyện mọi phần đă xong !
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Đảng đưa "dự thảo" xem ḷng dân thôi
Núi sông đảng bán lâu rồi
Chờ ngày giao đất cho người là xong !
Dù cho dân chẳng bằng ḷng
Cũng không thoát khỏi cái ṿng kim cô !!!


Nút kia có bấm hay chờ
Chỉ là màn bịp vừa dơ vừa tồi
Đảng không yêu nước qúy người
Ư Dân có phải Ư Trời nữa đâu !
Tuyên cáo, kiến nghị thêm rầu
Đảng nào hiểu biết được câu luân thường !

 

Trước giờ bức tử quê hương
Để thành Tây Tạng, Tân Cương thế này
Th́ ta phải đứng lên ngay
SỐNG hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !
Sống th́ sống phải vang danh
Chết th́ chết phải bia xanh sử vàng
Chứ không nô lệ ngoại bang
Cúi đầu Chệt cưỡi để mang nhục đời !
Đứng lên toàn quốc ta ơi
Đứng lên mà để làm người, đứng lên!
Đấu tranh giữ lửa cho bền
Phải đ̣i đất nước chủ quyền về ta
Đập tan đảng bán nước ra!
Đuổi Tàu cút khỏi sơn hà Việt Nam !
Đứng lên, đứng thẳng, ta làm
Đấy, quyền căn bản nhân gian: QUYỀN NGƯỜI !!! 


Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/