báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện rơ và loại bỏ thiết chế khuyết tật xă hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tâm thư của một linh mục gửi quân đội mà Nguyễn Thị Kim Ngân hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

***

CÂU HỎI

CHO NHÀ ĐƯƠNG QUYỀN

CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Gởi nhà đương quyền CSVN -Xin chia xẻ nỗi đau thương với quê hương và đồng bào Việt Nam, nhất là những nạn nhân trong cuộc tàn sát dă man của Trung Cộng tại biển Đông ngày 9/1/2005)

 

Hỡi ơi, ḍng máu Lạc Hồng
Ai pha đỏ nước biển Đông hở Trời !?
Tại sao người lại giết người
Gây thêm thảm cảnh cho đời lầm than !
Dân tôi, ngư phủ Việt Nam
Biển tôi, sao tạo hờn oan hỡi người !
Thuyền đang ru sóng ngoài khơi
Bỗng đâu súng nổ, đạn rơi năo nề !
Máu tung, thịt đổ, cuồng mê
Tay không khí giới khó bề pḥng thân !
Biển xanh, mài miệt chuyên cần
Kiếm con cá bạc, t́m phần cơm vơi
V́ sao đành đoạn ĺa đời
Thân nhân không kịp một lời từ ly!
Kinh hoàng nét mặt c̣n ghi
Bốn phương để nỗi sầu bi nghẹn lời
Dân tôi trên biển nước tôi
Đạn Tàu thảm sát con người Việt Nam !!!
Dân lành bị giết dă man
Hỏi đương quyền sẽ rửa oan cách nào ???
Với Tàu, qùy lạy ra sao ?
Với dân, nhìn máu dân trào, nhục không ?

Ngô Minh Hằng

 

https://www.bbc.com/vietnamese/regionalnews/story/2005/01/050113_chinavietfishemen.shtml

 

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/