bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

***

LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG

 

LTG: Ti khng là Dn Chủ, cũng chẳng là C̣ng Hoà mà ti là ṃt người Vịt Nam. Bị c̣ng sản VN cướp ḿt TỰ DO, ti phải vượt bin và được tị nạn CS tại Hoa Kỳ từ năm 1980. Từ ngày śng trn qu hương thứ hai này, ngoài ć TT Ronald Reagan, cá nhn ti nḥn th́y TT Donald Trump là ṃt TT có tài lại h́t lòng yu nước và đang đưa nước Mỹ ra khỏi những ảnh hưởng của Th́ Lực Đen, tránh cho dn nước Hoa Kỳ, trong đó có gia đình ti và đ̀ng bào ti - những người VN tị nạn VC chn chính - có nguy cơ đi vào qũy đạo ĐỎ, ṃt hoả ngục mà chúng ti đã phải bỏ qu hương mà chạy tŕn, vì th́, ti làm bài thơ mọn này đ̉ cảm ơn ng.  Đọc bài thơ này, ai thích gy h́n, phỉ báng ti "cùng Trump" thì kẻ đó chính là "cùng C̣ng Sản" và ti dành quỳn khng trả lời hay tranh cãi với b́t cứ ai.  Chn thành đa tạ.

 

LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG

Trn trọng gởi đ́n đương kim T̉ng Th́ng Hoa Kỳ Donald Trump


G̀n hai năm k̉ từ ngày nḥm chức
ng tḥt h́t lòng với nước với dn
Đã kin cường, ng lại giàu nghị lực
Trước gian hùng tráo trở chẳng chùn chn !

*

ng ṭn tụy dng lòng cho lý tưởng
Xy đắp non sng nước mạnh dn giàu
Những lời hứa với dn từ lúc trước
ng đang thực hành từng ý, từng cu

*

Càng gian khó ng lại càng quỳn bín
Ḿy cam go thách đ́ cũng chu toàn
Cả vịc cũ còn nằm chờ giải quýt
Như Israel và tn lửa Bắc Hàn...

*

Ring với NATO, Iran, Trung c̣ng
Đòn phóng ra th́ giới phải e dè
Từng lời nói làm năm chu rúng đ̣ng
Khín chính trường, qúc t́ lắng tai nghe

*

Dù chướng ngại ngăn chn ng từng bước
Và bao nhiu thủ đoạn bám quanh mình
ng ṽn tung hoành oai phong đảm lược
D̃n đ́n thành cng ṃt cách tài tình !

*

Bởi cy cao nn gió kia mới cả
Người có tài thì lắm kẻ hìm ganh
Đời v́n th́ vì nhn tình gian trá
Nhưng thưa ng, ng sẽ chẳng đơn hành !

*

Hơn nửa nước ŕt yu thương ḿn ṃ
Và đ̀ng hành cùng những bước ng đi
Vì họ bít tài năng ng cải t̉
Và thành tm yu đ́t nước Hoa Kỳ

*

ng nḥp cục đúng thời và đúng lúc
Khi giang sơn c̀n lắm ḅc anh tài
Khi bóng t́i đang manh nha quỳn lực
ng đem v̀ rực rỡ ánh ban mai

*

Sự tḥt ́y r̀i mọi người nhìn rõ
Vịc ng làm và đường hướng ng đi
Lòng yu nước, dạ trung thành sáng tỏ
Cng trạng này hùng sử sẽ danh ghi

*

Vì Vịt c̣ng, ti đ́n đy tị nạn
Chữ Tự Do ti trn qúi v cùng
Bởi bít chắc ng khng ưa c̣ng sản
Nn ti gởi vàng. Xin cảm ơn ng ! *

Ng Minh Hằng

 

* Thành ngữ Vịt Nam: Chọn mặt gởi vàng. Nghĩa bóng: Tìm người xứng đáng đ̉ trao gởi nìm tin và nhịm vụ quan trọng.

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng