bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 ***

Bím thi THA HƯƠNG

CẢM ƠN VIRUS

 
Tùn r̀i, đ̀ng chí Đại Quang
Nhĩm virus lạ ṿi vàng ch́t toi
Xác nằm đó, chưa đòi chn ćt
Thì Đ̃ Mười ḷt đ̣t ch́t theo
Đ̉ Mười chuyn nghịp thín heo
Múa dao hoạn lợn vèo vèo trn tay
Sao Mười chẳng thín bày virus
Mà đ̉ cho chúng ṿt quay lơ?
Cái màn virus by giờ
Xem ra đảng thích lắm cơ, xài hoài
Ra virus là loài cực đ̣c
Đ̣c còn hơn cả gíng cng an
Ńu khng sao cán Đại Quang
Bị virus lạ nó làm ch́t đi ?
Với loài lợn, Mười thì thịn chín
Nay chính Mười bị... thín, mèn ơi...
Giá ngày boác khoảng đi mươi
Mà virus lạ nó mời boác đi
Boác v̀ cõi m ti với nó
Thì Vịt Nam đu có th́ này
Dn khng kh́n kh̉ đọa đày
Nước khng Hán hóa trong tay c̣ng T̀u
Bớ virus xin mau với nhé
Cho quan to, quan bé, quan vừa
Vợ con quan cũng cứ đưa
Hùng binh virus thặng thừa đ́n thăm
Khi lũ đảng ch́t nằm, ch́t đứng
Ch́t cả từ trong trứng ch́t ra
Thì Vịt Nam mới thái hoà
Thì dn ba cõi mới là an vui
Virus bắt ṃt người, ṃt đứa
Nhằm nhò gì, cả vựa, bắt mau
Đảng H̀ đứng ńi đui nhau
Bắt đi, trọn lũ ma đ̀u trung ương...

Cảm ơn virus mọi đường...
Nếu virus chỉ hìn lương gít H̀

Tha Hương

***

Bím thi THA HƯƠNG

 

 

ĐÍU MỤN

Đíu văn của người tị nạn cho VCTr̀n Đại Quang


Đ̀ng chí đực Tr̀n Đại Quang
Hoan h, đ̀ng chí chuỷn sang từ tr̀n...
Đ̀ng chí ch́t, làm dn vui thích
Vì dn mong ch́t dịch cả bày
Phóng, Ngn, Trọng, Vượng lăn quay
Phúc, Nhn, Huynh, Hụ mong thay, ch́t chùm
Đ̉ ̣dn ṭc thoát cùm c̣ng sản
Đ̉ Vịt Nam sán lạn huy hoàng
Quang ơi, cứ ch́t đi Quang
Vì tay Quang đã từng loang máu người
Quang cứ ch́t cho đời được sạch
Cho non sng được mạnh được giàu
Dn khng thương tíc Quang đu
Thịt mà, có Lú đứng đ̀u đó Quang !
Ta đíu Quang mụn màng ṃt tí
Nhưng tḥt thà từng ý, từng cu
Lụt đời, nhn quả sai đu
Ác giả ác báo có h̀u chừa ai !
Quang gít dn, u hoài trăm họ
Trách chi giờ đảng nọ gít Quang!

Những ngày Quang ở súi vàng
Nạn nhn sẽ đ́n tìm Quang đòi đời
Nợ nào quỵt được, Quang ơi
Đíu Quang, ta có vài lời cho Quang

Tha Hương

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng