bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

 

KỊCH LẠ

 

Vít đ̉ ghi nhớ mn "Kịch Lạ" tại Mỹ, thng 9/2018, do nhm Dn Chủ đưa "ti tử" Christine Ford, một gio sư Tm L Học ra tố co ng Brett Kavanaugh tấn cng tnh dục b 36 năm trước. Tc giả thấy c những điểm giống nhau giữa đảng dn chủ Mỹ v Vc nhà H̀:

1/ VC ở VN c 'Tu Lạ", đảng Dn chủ ở Mỹ c "Kịch Lạ"

2/ VC tung nghị quyết 36 đánh ph và trịt hạ người tị nạn Hải ngoại. B TNS đảng dn chủ Diane Feinstein cũng có "bí quýt" 36 của 36 năm về trước của b Ford, tung ra tnh đánh ph, hủy hoại danh dự v sự nghiệp ng tòa Kavanaugh. Cuối cng, SỰ TḤT chín thắng. Bí quýt 36 năm trở thnh chuyện "B Tm Gian Ác" nhưng nghị quyết 36 của VC và những màn kịch lạ thì vẫn được tay sai của tay sai VC ở nước ngoi dng dỉn khắp nơi, mong triệt tiu danh dự v bịt mịng những người QG chn chnh.

*

KỊCH LẠ

 

Vít đ̉ ghi nhớ mn "Kịch Lạ" tại Mỹ, thng 9/2018, do nhm Dn Chủ đưa "ti tử" Christine Ford, một gio sư Tm L Học ra tố co ng Brett Kavanaugh tấn cng tnh dục b 36 năm trước. Tc giả thấy c những điểm giống nhau giữa đảng dn chủ Mỹ v Vc nhà H̀:

1/ VC ở VN c 'Tu Lạ", đảng Dn chủ ở Mỹ c "Kịch Lạ"

2/ VC tung nghị quyết 36 đánh ph và trịt hạ người tị nạn Hải ngoại. B TNS đảng dn chủ Diane Feinstein cũng có "bí quýt" 36 của 36 năm về trước của b Ford, tung ra tnh đánh ph, hủy hoại danh dự v sự nghiệp ng tòa Kavanaugh. Cuối cng, SỰ TḤT chín thắng. Bí quýt 36 năm trở thnh chuyện "B Tm Gian Ác" nhưng nghị quyết 36 của VC và những màn kịch lạ thì vẫn được tay sai của tay sai VC ở nước ngoi dng dỉn khắp nơi, mong triệt tiu danh dự v bịt mịng những người QG chn chnh.

*

Tín sĩ ơi là tín sĩ ơi
Hỏi sao "kịch lạ" đóng vai t̀i ?
Lời khai, phong cách chưa điu luỵn
B́i cảnh, sn quay thíu tuỵt vời
Người chứng, ṇi dung khng nhớ hỉ?
"Nạn nhn", chi tít đã qun r̀i !
Mướn l̀m đạo dĩn, sai tài tử
Sn kh́u, ḥi trường cháy h́t thi!
 

*

Sn kh́u, ḥi trường cháy h́t thi
Màn gian ác kịch (kịch lạ) đã tiu đời
Hoa Kỳ mới tạm là yn ̉n
Vịt c̣ng chưa từng mún thảnh thơi
Tàu lạ nghnh ngang nhìn bỉn đảo
Ngư dn tuỵt vọng ngó my trời
Nước ngoài, nghị quýt ba mươi sáu
Lũ mọi nằm vùng ṽn khúy hi....
 

*

Lũ mọi nằm vùng ṽn khúy hi....
Nhưng khoe ch́ng c̣ng nh́t trn đời
Gặp người từ ái, hung hăng đ̣p
Th́y đứa gian manh, khúm núm cười
Trái ý, đin cùng đòi nút chửng
Khác lời, hằn học mún ăn tươi
Dàn binh b́ tŕn trn lin mạng
Kịch lạ nhà H̀ dĩn chẳng ngơi
 

Ng Minh Hằng

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng