bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

 

BÍM THI THA HƯƠNG

V CAN !!!

  

V CAN !!!

 

(đ̀ng chí Ḅ trưởng ḅ gít người T Lm thanh minh thanh nga v̀ vụ dn ch́t tại đ̀n cng an)


Đ̀n cng an có cái gì
Mà dn đ̀n th̉i nhìu đi ít v̀ ?
Ai vào đ̀n cũng m cũng ṃt
R̀i lăn đùng...tự ch́t, tḥt khng ?
Dn là chỉ thích th̉i ph̀ng
Chẳng ai đ̣ng đ́n chn lng của người
Tại dn cứ khơi khơi tự tử
Thì hỏi ta bít xử cách nào...?
Người thì tự tử bằng dao
Dao đu dn có, đem vào cách chi ?
Cng an bảo rằng khi vắng mặt
Dn c̀m dao tự cắt c̉ dn
Thi, cho tiu cực lắng d̀n
Đ̉ ta bảo chúng t́ th̀n vài tn
Sau khi t́, ch́t thm, cứ ch́t
Ch́t thì đừng tím h́t chu thn
Tím b̀m, dn tự đánh dn
Cng an chẳng có dự ph̀n, tin đi !!!
Gan, ṃt vỡ bởi vì thứ đó
Nó m̀m mà, chứ có cứng sao?
Gan mà cứng tựa cán dao
Thì đu ḍp vỡ mà gào mà than !
Ch́t là h́t, cng an v ṭi
Chớ bu vào đ̉ l̃i cng an
Cng an bảo ṿ đảng đoàn
Chớ nào bảo ṿ dn oan bọn mày!
Dn phải bít đìu này, ghi nhớ
Đảng ta là đ̀y tớ nhn dn
Cng an đ̉ đảng khi c̀n
Sai đem ng chủ ra d̀n, th́ thi...!
Dn đ́n đ̀n mà r̀i hóc nước
(Nước úng vào, ḍi ngược, khng tri)
Th́ thì phải ch́t, đúng thi
Cng an v ṭi, ch́t r̀i là xong !
Còn ai ch́t dy vòng quanh c̉
Sợi dy làm nghẹt thở tim gan
Có khi là bọn Cờ Vàng
Nó vào thắt đ́y, cng an bít gì !
Đã tự tử, "tử" thì là ch́t
Đ̀n cng an đặc bịt là nơi
Cng an làm vịc mà thi
Mời dn đ́n đ̉ nói lời cảm thng
Dn khng cảm, lăn đùng,, tự ch́t
Là do dn, kịn ṃt cng an !
Cng an nhà đảng v can
Bay mà đ̀n nhảm, tao gàng họng bay !

*

T T, à qun, T Lm
Ḅ trưởng ḅ git người ký tn và đóng d́u
Bác Tha Hương ghi lại

Links kỉm chứng:

https://www.danluan.org/tu-khoa/chet-trong-don-cong-an

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-hopeless-crying-for-help-of-families-of-victims-died-in-the-police-stations-09152017131059.html

http://plo.vn/thoi-su/theo-dong/chet-trong-don-cong-an-538205.html

 

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng