bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

Trích Lời Cánh Chim Rừng sắp xút bản

 

ĐỨNG LN, VỊT NAM !

(Gởi v̀ Qu Hương và Đ̀ng Bào Vịt Nam thn ḿn tại qu nhà. Xin Quí Bạn vì sự  t̀n vong của đ́t nước mà vui lòng chuỷn bài thơ này đ́n thn nhn và bằng hữu của Quí Bạn tại VN. Tác giả xin ghi ơn Quí Bạn.)

 

D̀u c đơn bước ta đi
Nhưng vì sng núi, sá gì ngùn cơn
Và dù mưa lạnh, đường trơn
Ngày đau đ́t khách, đm hờn tình qu
Trong ta ṽn ṃng ngày v̀
Trong thơ ṽn những tái t vắn dài
Nhức lòng nghĩ đ́n nay mai
Qu ta nhưng ńutn aichủ quỳn ...
Thì qu đau đớn v bin
Thì ta ṭi với T̉ Tin càng nhìu
Gương đy, đu hỡi nhĩu đìu
Sao khng phủ đ̉ mỹ mìu R̀ng Tin ?
Và đu hào khí ba mìn
Đu người Hưng Đạo, Ng Quỳn, Quang Trung
Đu Qúc Toản, đu Đặng Dung
Đu Tr̀n Bình Trọng, Trịu Trưng, L Hoàn?
Xin vì t̉ qúc Vịt Nam
Đứng ln thét tíng hờn oan sơn hà !
Đảng dù ba trịu ác ma
Nhưng ta chín chục tinh hoa gíng nòi
Ta mà tín, đảng phải lùi
Ńu khng, sng núi, hỡi Trời...càng đau !
Gít dn, quì lạy giặc Tàu,
Đảng xin làm kíp chư h̀u, kh́n thay !
Ta khng c̀n loại đảng này
Nhà ta, ta đứng ln ngay, giữ nhà
Tàu mà đ ḥ nước ta
Thì dn ṭc với sơn hà vỡ tan ...

*

Đứng ln, ngạo ngh̃ Vịt Nam  !
Dịt Vịt c̣ng, đ̣p mưu toan của Tàu
Đưa qu đ́n với hoàn c̀u
Đưa ta đ́n ch̃ mạnh, giàu vẻ vang !!!

*

Đứng Ln, toàn qúc VỊT NAM !

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng