bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
                                
                                                                                                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

CHÍC GIÀY

 


Chíc giày, đu chỉ chíc giày xinh

Nng gót son tươi tḥt trữ tình

Mà đ̉ còn dùng làm vũ khí

Cho bày bán nước ngó mà kinh  !

 

Chíc giày, đu chỉ chíc giày thi

Còn nói thay cho ý kín người

Phản đ́i Ba Đình gian ác nữa

Gít dn, tay chúng máu dn tươi

 

Chíc giày, đu phải chíc giày thường

Ṇi - Ngoại ngày xưa đã ŕt thương

Nui dưỡng, chở che loài c̣ng đỏ

Dưới h̀m, trn gác, cạnh bìa mương

 

Chíc giày, dù mụn, đã cng minh

Đã bít bay ln mặt đảng mình

Khi c̣ng thu nhà và cướp đ́t

Còn hơn những kẻ chỉ làm thinh

 

Giá xưa Ṇi - Ngoại śng bình thường

Khng gíu, khng nui đảng b́t lương

Thì chẳng ngày nay hờn ḿt đ́t ...

Và tan nòi gíng, nát qu hương !!!

 

Bay cao, cao nữa, những đi giày

Hãy với dn lành đ̉ típ tay

Khi c̣ng gít dn và bán nước

Thì mau, mun vạn chíc giày bay...

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng