bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

     Ng Minh Hằng  - thơ                                                             

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 *** 

 

HÚY NḤT T̉NG TH́NG NG ĐÌNH DỊM -

NGƯỜI KHAI SINH Đ̣ NH́T VỊT NAM C̣NG HOÀ


TIẾC THƯƠNG

(Nhn ngy giỗ của Cố Tổng Thống Ng nh Diệm. Vị Tổng
Thống khả knh đầu tin của nước Việt Nam Cộng Ha)

Một nh sao băng, tắt giữa trời
Việt Nam từ đấy tối thm thi!
Thương h̀n sng núi tàn cơn ṃng
Tiếc bậc hiền nhn úa mảnh đời  !
Khinh bọn ti cơm loi rắn rết
Giận phường gi o lũ đười ươi
Nếu khng phản phc, khng mng muội
ất nước giờ đy hẳn kịp người !

Ng Minh Hằng
1.1.2000

NN HƯƠNG LNG

(Kỷ niệm ngy 1 thng 11 đau thương của dn tộc Việt Nam v nền ệ Nhất Cộng Ha. Knh dng Anh Linh cố Tổng Thống  Ng nh Diệm v Bo Đệ của Ngi, Ng Đnh Nhu)

Mỗi chữ xin l một nn hương
Dng niềm tn knh, xt xa thương
Anh hng chẳng bởi do thời thế
Ho kiệt đu cần phải b vương
V bọn tiểu nhn gy phản trắc
Nn người qun tử hứng tai ương
Nếu khng, tổ quốc v dn tộc
với năm chu rạng ph cường

 
Ng Minh Hằng

25.10.2009

NGUYỆN CẦU
(Knh dng Anh Linh Tổng Thống NG NH DIỆM

nhn ngy giỗ thứ 49 của Người)


Mượn mn "Cch Mạng" để ln ngi
Phản phc, đang tm giết hại Người !
Thn nt chẳng nha gương dũng kiệt
Hồn la vẫn hiện nt tinh khi
Một dng mu chảy, đau sng ni
Bốn pha my giăng, thảm đất trời
Đạo đức - ti năng - lng i quốc
Nghn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghn thu vằng vặc thế gian soi
Cng chnh, bao người cảm khc ni...
Ging tố thuyền đi, mưa gi cản
Bo bng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay cho li
Trị quốc an dn dạ đắp bồi
Nhờ ch quật cường tm tận hiến!
Chn năm Nam Việt sống đời vui
*
Chn năm Nam Việt sống đời vui
L bởi cng ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vng vun x tắc
Gip dn nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang tr tuệ vươn cng bạn
Rn luyện ti năng gp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngy xun thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngy xun thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy su ph nt bời
Tổ quốc đu bằng tiền với thế
ồng bo cn km chức cng ngi
Lưỡi dao bất nghĩa, loi bun xc
Vin đạn phi nhn, lũ giết người !
Từ đấy non sng đầy mu lệ
Thng Tư oan nghiệt hận no ngui

*

Thng Tư oan nghiệt hận no ngui
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lng đ đau thương tnh cch biệt
Tim cn hờn tủi cảnh chia phi
Những mong lớp trẻ gầy nn cuộc
V ước ton dn dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
ưa thuyền Dn Tộc vượt trng khơi

Ng Minh Hằng
Ngy 01/11/2012

TIẾC NHỚ

Knh dng Anh Linh TT Ng Đnh Diệm nhn Hy Nhật 53 của Người.

Nửa thế kỷ hơn xt nhớ Người
Kể từ cnh hạc khuất ngn khơi
Năm ba Xun tiếc vầng dương tắt
Bốn mốt Đng hờn tiếng kiếm rơi
Dn tộc đảng x vo diệt chủng
Qu hương cộng hiến để ton ngi
Nếu như biết nghĩ về sng ni
Th Việt Nam nay hiển hch rồi

 

Ng Minh Hằng

2016

VỌNG BI BN TRỜI

 Kính dng Anh Linh T̉ng Th́ng Ng Đình Dịm  Kỷ nịm năm gĩ thứ 55.

Một bng người đi giữa tuyết sương
Mng chi bổng lộc với quan trường
V thương tổ quốc, xy nền tảng
Bởi xt đồng bo, lập kỷ cương
Những tưởng trung thnh gom một mối
No hay phản phc x trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bi bn trời vẫn khi hương

 

Ng Minh Hằng

2018

**

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng