bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc    

        Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
 

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 ***

CÕI NGƯỜI

Tủi đời đã quá bảy mươi
Đường đời th́y lắm khóc-cười, trắng-đen!
Th́y cao qúi, th́y th́p hèn
Th́y quảng đại, th́y nhỏ nhen, cơ c̀u
Th́y nghèo khó, th́y sang giàu
Th́y lời chn thịn, th́y cu gian hùng
Th́y h́ng hách, th́y khim cung
Th́y ích kỷ, th́y bao dung, tự hào 
Mịng cười, tay th́y c̀m dao
Lạ chưa, tưởng ngọt, ăn vào hóa cay
Chao ơi, trong cõi đời này
Thực hư, cạm b̃y giăng đ̀y khắp nơi
                 *
Tưởng qua ngưỡng cửa bảy mươi
Là nhìn th́y đủ chuỵn đời, phải khng?
Ai ngờ vượt núi vượt sng
Mà chưa vượt được t́c lòng nhn gian
Ṽn còn lạ l̃m mưu toan
Sn si, lừa phản, gian ngoan của người...

Thì ra trong cái cõi đời
Người d̀u bao tủi ṽn thời ngy ng
Xin em cứ th́, dại khờ
Cho ti vít trọn bài thơ cõi người...
 

***

Mời Qúy vị và các bạn yu thơ, đọc thơ NMH tại:

http://www.vietnamvanhien.net/ngominhhang.html

http://www.trachnhiemonline.com/

https://nhayduwdc.org/tn/nmh/ndwdc_tn_nmh.htm

http://thongominhhang1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng