bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc    

        Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
 

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 ***

LTG: Ti khng là Dn Chủ, cũng chẳng phải C̣ng Hoà mà ti là ṃt người Vịt Nam bị c̣ng sản cướp ḿt TỰ DO, ti phải vượt bin và được tị nạn CS tại Hoa Kỳ từ năm 1980. Từ ngày śng trn qu hương thứ hai này, ngoài ć TT Ronald Reagan, cá nhn ti nḥn th́y TT Donald Trump là ṃt TT có tài lại h́t lòng yu nước và đang đưa nước Mỹ ra khỏi những ảnh hưởng của Th́ Lực Đen, tránh cho dn nước Hoa Kỳ, trong đó có gia đình ti và đ̀ng bào ti - những người VN tị nạn VC chn chính - có nguy cơ đi vào qũy đạo ĐỎ, ṃt hoả ngục mà chúng ti đã phải bỏ qu hương mà chạy tŕn, vì th́, ti làm bài thơ mọn này đ̉ cảm ơn ng. Đọc bài thơ này, ai thích gy h́n, phỉ báng ti "cùng Trump" thì kẻ đó chính là kẻ "cùng C̣ng Sản" và ti dành quỳn khng trả lời hoặc tranh cãi với b́t cứ ai. Chn thành đa tạ.

LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG
Trn trọng gởi đ́n đương kim T̉ng Th́ng Hoa Kỳ Donald Trump

G̀n hai năm k̉ từ ngày nḥm chức
ng tḥt h́t lòng với nước với dn
Đã kin cường, ng lại giàu nghị lực
Trước gian hùng tráo trở chẳng chùn chn !
                  *
ng ṭn tụy dng lòng cho lý tưởng
Xy đắp non sng nước mạnh dn giàu
Những lời hứa với dn từ lúc trước
ng đang thực hành từng ý, từng cu
                  * 
Càng gian khó ng lại càng quỳn bín
Ḿy cam go thách đ́ cũng chu toàn
Cả vịc cũ ṽn còn chờ giải quýt
Như Israel và tn lửa Bắc Hàn...
                  * 
Ring với NATO, Iran, Trung c̣ng
Đòn phóng ra th́ giới phải king dè
Lời ng nói làm năm chu rúng đ̣ng
Và chính trường, qúc t́ lắng tai nghe
                  * 
Dù chướng ngại ngăn chn ng từng bước
Và bao nhiu thủ đoạn bám quanh mình
ng ṽn tung hoành oai phong đảm lược
D̃n đ́n thành cng ṃt cách tài tình !
                  * 
Bởi cy cao nn gió kia mới cả
Người có tài thì lắm kẻ hìm ganh
Đời v́n th́ vì nhn tình gian trá
Nhưng thưa ng, ng sẽ chẳng đơn hành !
                  * 
Hơn nửa nước ŕt yu thương ḿn ṃ
Và đ̀ng hành cùng những bước ng đi
Vì họ bít những gì ng cải t̉
Do thành tm yu đ́t nước Hoa Kỳ
                  * 
ng nḥp cục đúng thời và đúng lúc
Khi giang sơn c̀n lắm ḅc anh tài
Khi bóng t́i đang manh nha quỳn lực
ng đem v̀ rực rỡ ánh ban mai
                  * 
Sự tḥt ́y r̀i mọi người nhìn rõ
Vịc ng làm và đường hướng ng đi
Lòng yu nước như mặt trời sáng tỏ
Cng trạng này hùng sử sẽ danh ghi
                  * 
Vì Vịt c̣ng, ti đ́n đy tị nạn
Chữ Tự Do ti trn qúi v cùng
Bởi bít chắc ng khng ưa c̣ng sản
Nn ti gởi vàng. Xin cảm ơn ng !

Ng Minh Hằng

Thành ngữ Vịt Nam: Chọn mặt gởi vàng. Nghĩa bóng: Tìm người xứng đáng mà trao gởi nìm tin và nhịm vụ quan trọng.

William Hoang chuỷn ngữ

Author: Ng Minh Hằng
Translator: William Hoang (MD, USA)

THE THANK YOU OF THE DEPOSITOR OF GOLD


Nearly two years passed since taking office
He has been a fully devoted man to the nation and the people
Already steadfast, he is also full of eagerness
Facing to the big wicked, he never steps back

He devotes himself to his ideals
Building up the nation by strengthening country and enriching the people
For his promises to the people from earlier times 
He is now making them into reality one by one 
*
The more difficulties occur, the more he finds way to deal with
In spite of hardest challenges, he has accomplished his mission beautifully 
Including old affairs still pending for resolving 
Such as Israel and North Korean missiles issues
*
Particularly with NATO, Iran, and China
The blows he launched made the world taken aback 
Each of his words made the world shake
And international politicians must listen to 
*
Despite those obstacles impeded his feet step by step
And a lot of schemes encircled him 
He kept struggling with majesty and audacity 
It resulted in his success magically 
*
Because the tree is lofty so the wind must be strong 
Those who got such talents would be hated and envied 
So is life because of mischievous human nature 
But, may I say, Sir, you will not be going lonely!
*
You are loved and admired by more than half of the nation
And they will accompany you step by step 
Because they do know your reformation talent 
And your sincere loyalty to the United States
*
You have entered the government in the right time and place
When our country need lots of elite men 
While the darkness is starting to seize powers
You bring back radiant morning beams
*
That truth will be clearly seen by everyone 
Including your deeds and orientations 
Patriotism and loyalty are brightly open
Your historic merits will be recorded
*
Because of anti communist spirit, I have come here as a refugee
I have treasured Freedom endlessly
On account of knowing that you do not like communism
So I have deposited my gold in you. May I express my thanks to you! 
*

Ngo Minh Hang

* Vietnamese idiom,
select the person to deposit gold,
means: Find the worthy person to put your
beliefs and important responsibilities.

***

Mời Qúy vị và các bạn yu thơ, đọc thơ NMH tại:

http://www.vietnamvanhien.net/ngominhhang.html

http://www.trachnhiemonline.com/

https://nhayduwdc.org/tn/nmh/ndwdc_tn_nmh.htm

http://thongominhhang1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

 

 

Chú thích:

Nmh dùng duy nh́t Email Nmh5475@Aol.com  khng dùng nick nào khác như vài kẻ ác tm vu cáo. Mục đích duy nh́t của Nmh làm thơ nói v̀ ṭi ác của VC/VG TÁC HẠI LN QU HƯƠNG, DN ṬC VỊT NAM. Nmh làm thơ tranh đ́u do tự nguỵn, do ý thức của ṃt người VN tỵ nạn trước CS tham tàn và nguy cơ Hán hóa. Tíng thơ của Nmh là tíng nói đ̣c ḷp, khng lừa bịp, khng mưu danh, c̀u lợi, vì th́, khng ai có quỳn áp đặt Nmh làm thơ ch́ng c̣ng theo đường ĺi hay tư tưởng của họ. Vị nào thích, mời đọc, khng thích, xin xoá. Nmh chỉ chịu trách nhịm v̀ hành vi ngn ngữ của chính Nmh và hoàn toàn khng có trách nhịm v̀ vịc làm hay lời nói của b́t cứ ai. Vị nào đã đọc thơ NMH sút ḿy chục năm qua hẳn nḥn định được ḷp trường Qúc gia kin định của Nmh. Vị nào khng nḥn ra, Nmh cũng khng có nhu c̀u tranh cãi hoặc có b̉n pḥn phải giải thích, trả lời v̀ những giọng địu ác ý, xuyn tạc, vu chụp, thoá mạ của những kẻ đánh mướn, chửi thu và v̀ sự bịa đặt, ḷt lọng, trả thù của người ch̀ng đã ly dị 37 năm v̀ trước.