bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc    

        Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
 

 

 
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong: Cần nhận diện r v loại bỏ thiết chế khuyết tật x hội chủ nghĩa

https://youtu.be/-RqKvgjBov4


Bức Tm thư của một linh mục gửi qun đội m Nguyễn Thị Kim Ngn hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 ***

BỨC TƯỜNG BIN GIỚI

Đường bin giới v cùng quan trọng
Phải giữ gìn từng góc từng phn
Xy tường bin giới ŕt c̀n
Giữ an cho nước cho dn cho nhà
                 *    
Ńu đ̉ tŕng, gian tà xm nḥp
Làm chuỵn xằng tràn ng̣p thì nguy
Tường như cái c̉ng khác chi
Đắp tường xy c̉ng có gì là sai ?
                 *                  
Đường bin giới giữa hai Mỹ - M̃
Có những vùng ŕt d̃ vượt qua
Chuỵn này người đã làm mà
Đ́n đy ở ḷu, chủ nhà cưu mang
                 *                    
Từ cơm áo đ́n màn y t́
Bởi lụt xưa tìn ḷ định r̀i
Cứ ăn, cứ đẻ thảnh thơi
T́n hao mọi thứ đã người Mỹ lo
                  *                  
Chưa k̉ đ́n những trò tṛm cướp
Trò m bom đ̉ được v̀ Trời
Tàn hung khủng b́ gít người
R̀i mơ trinh nữ tươi cười chờ mong
                   *                  
Này, xin hỏi, tḥt lòng đ́y nhé
Ńu nhà ng có kẻ tràn v
Ăn xong r̀i lại phá đ̀
Vợ con ng nó trói g, nó d̀n
                   *                
Nó b́t k̉ ng phn phải trái
Thì ng còn nhn ái nữa khng?
Hay ng sắm khóa bằng đ̀ng
Hàng rào bằng sắt đ̉ ng giữ nhà???
                   *                
Nhà là ṃt qúc gia thu nhỏ
Nước có yn nhà nọ mới b̀n
Nước mà giặc giã n̉i ln
Hỏi rằng nhà có được yn được lành?
                 *                  
Hay kh́n kh̉ tan tành ḿt mát
Tỉnh đi ng kẻo nát cục đời
Hãy vì đ́t nước ng ơi
Đừng vì đường ṃt ngọt lời điu ngoa
                 *                  
Của những bọn gian tà chính trị
Tung fake news lừa mị dn lành
Mà làm nước Mỹ tan tành
Theo như ḱ hoạch gian manh c̣ng Tàu
                   *                
Ńu mún được năm chu vị n̉
Và tương lai b̀ th́ huy hoàng
Thì xin ng hãy khn ngoan
Cn đo đ̉ bít đá, vàng đúng, sai
                 *                  
Xưa lắm kẻ bùi tai nghe c̣ng
Nn mìn Nam phải śng ngục tù
Nay ta khng th̉ hèn ngu
Th́y gian ác lại giả mù c̀u an
                 *                  
Mà ta phải hin ngang ln tíng
D̃u kẻ thù mún trị̣t tiu ta
Đời người śng ṃt l̀n mà
Thì ta phải śng cho ra gíng người...
                 *                  
ng Trump đã dng đời nghĩa cả̉
Bao tài năng thành quả rạng ngời
Thì ta nn bít cng người
Đừng a dua nói những lời fake news
                 *                  
Thn ḿt nước đã nhìu tủi nhục
Qu hương này đích thực tình thương
Ch́ng Trump giùm đảng b́t lương
Giúp cho Tàu c̣ng là phường b́t nhn
                   *                
Ăn cy táo phải c̀n rào táo
Chớ rào soan r̀i bảo người cm
Làm người bít đúng, bít l̀m
Và c̀n phải có cái tm cng bằng!
                 *                  
Tường bin giới c̀n chăng? C̀n chứ
C̀n ngăn chn kẻ dữ vào nhà
Nn người cựu lính tùn qua
Đã gy qũy góp đ la xy tường ...
                 *                    
Ńu ta chẳng noi gương người lính
Khng chút lòng trung chính, yu thương
Với nơi ta nḥn qu hương
Cũng đừng mạ lỵ bức tường Trump xy


Kolfage, người thương binh Mỹ đã gy qũy xy tường bin giới. Link tham khảo:
https://www.cnn.com/2018/12/20/us/gofundme-border-wall/index

 

***

Mời Qúy vị và các bạn yu thơ, đọc thơ NMH tại:

http://www.vietnamvanhien.net/ngominhhang.html

http://www.trachnhiemonline.com/

https://nhayduwdc.org/tn/nmh/ndwdc_tn_nmh.htm

http://thongominhhang1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

 

 

Chú thích:

Nmh dùng duy nh́t Email Nmh5475@Aol.com  khng dùng nick nào khác như vài kẻ ác tm vu cáo. Mục đích duy nh́t của Nmh làm thơ nói v̀ ṭi ác của VC/VG TÁC HẠI LN QU HƯƠNG, DN ṬC VỊT NAM. Nmh làm thơ tranh đ́u do tự nguỵn, do ý thức của ṃt người VN tỵ nạn trước CS tham tàn và nguy cơ Hán hóa. Tíng thơ của Nmh là tíng nói đ̣c ḷp, khng lừa bịp, khng mưu danh, c̀u lợi, vì th́, khng ai có quỳn áp đặt Nmh làm thơ ch́ng c̣ng theo đường ĺi hay tư tưởng của họ. Vị nào thích, mời đọc, khng thích, xin xoá. Nmh chỉ chịu trách nhịm v̀ hành vi ngn ngữ của chính Nmh và hoàn toàn khng có trách nhịm v̀ vịc làm hay lời nói của b́t cứ ai. Vị nào đã đọc thơ NMH sút ḿy chục năm qua hẳn nḥn định được ḷp trường Qúc gia kin định của Nmh. Vị nào khng nḥn ra, Nmh cũng khng có nhu c̀u tranh cãi hoặc có b̉n pḥn phải giải thích, trả lời v̀ những giọng địu ác ý, xuyn tạc, vu chụp, thoá mạ của những kẻ đánh mướn, chửi thu và v̀ sự bịa đặt, ḷt lọng, trả thù của người ch̀ng đã ly dị 37 năm v̀ trước.