bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc    

        Ng Minh Hằng  - thơ                                                             
 

 
TIN MỚI:19/1/2019 PHT HIỆN ĐONG TROI TN TRM GIN ĐIỆP CỦA TRUNG QUỐC LM VIỆC CHO OBAMA

 ***

 

TOÀN DN, VÙNG ḌY NGAY ĐI !!!

 

Tin Net: Ngày 4/1/2019 ác quỳn VC đã tàn phá vườn rau Ḷc Hưng, qụn Tn Bình, làm ṣp hơn 200 căn nhà, nơi sinh śng của ḿy trăm gia đình nghèo kh̉, trong có có 6 căn, m̃i căn 24 phòng của dòng Chúa Cứu Th́ dành cho thương ph́ Binh VNCH cư trú.


Nào đu chỉ ṃt Ḷc Hưng
Thực ra, c̣ng cướp mọi vùng nước ta
Bắc - Trung - Nam khắp sơn hà
R̀i đem ćng lũ Trung Hoa, c̣ng Tàu
Ńu dn, chín chục cùng nhau (1)
Đứng ln đ̀ng loạt c̣ng đ̀u hàng ngay
Vỡ bờ tức nước xưa nay
Hỏi ai cản n̉i sức này được khng?
Xem kìa, súng thép đạn đ̀ng
Đã v dụng trước thành cng Hoa Lài (2)
B̀n gì ṃt đảng tay sai
Khi dn đỉm mặt quái thai giặc H̀
Thì tan ngay bọn Hán n
Và qu thoát cảnh cõi bờ l̀m than !
Nhớ khng, cu truỵn dn gian
Cha đưa chíc đũa, d̃ dàng bẻ đi
Sau đưa cả bó và r̀i
Bảo con bẻ thử, con cười, xin thua !

Trách ai khng đọc truỵn xưa
Lại vì tư lợi mà lừa bịp nhau !
Làm người yu nước lòng đau
Làm nìm tin bị đục ng̀u, ḿt đi!
Và làm đạo đức suy vi
Cháy nhà hàng xóm, ai thì giúp ai !
Thanh nin śng chẳng tương lai
Cao lu tửu đím bạc bài, qun qu!
Đ̉ nay ḥu quả ch̀
Nước ta, Vịt c̣ng đã chia với Tàu
Thành Đ chúng ký từ lu
Vịt Nam còn ḿy ngày đu của mình !?(3)
Hỡi ai yu nước chn tình
Xin vùng ln dựng cng trình cho mau
Kẻo khng còn kịp nữa đu
Nước ta, khi thục v̀ Tàu là xong...
Ńu khng đòi được núi sng
Đòi tn thành ph́, Ḷc Hưng, nghĩa gì !(4)

Toàn dn, vùng ḍy ngay đi !
Kẻo mươi tháng nữa ta thì ḿt qu !!!

Ng Minh Hằng

Chú thích:

1/ Chín chục trịu dn VN - b́n, năm trịu đảng vin CS.

2/ Cách mạng Hoa Lài - https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Tunisia

3/ Theo Ḥi Nghị Thành Đ giữa C̣ng Tàu và C̣ng Vịt trong hai ngày 3 và 4/ 9/1990, do Giang Trạch Dn và Nguỹn Văn Linh ký ḱt thì năm 2020, VC giao nước VN cho Tàu c̣ng. VN sẽ thành qụn, huỵn của Trung c̣ng.

4/ Nước đã ḿt thì có đòi tn Sài Gòn hay vườn rau Ḷc Hưng thì cũng thành v nghĩa.

Thơ NMH ḿy chục năm nay là th́. K̉ lại ŕt trung thực những ṭi ác của CSVN và những gì xảy ra trong đời śng của người QGTNCS tại hải ngoại. Người Qúc Gia đọc thơ NMH khng ai có th̉ nh̀m l̃n hay ác ý như VC đ̉ xuyn tạc là NMH làm thơ đánh người ch́ng c̣ng. Những lời xuyn tạc vu cáo ác ý này có dã tm đ̀u đ̣c qùn chúng, làm lợi cho CSVN theo nghị quýt 36.

 

***

Mời Qúy vị và các bạn yu thơ, đọc thơ NMH tại:

http://www.vietnamvanhien.net/ngominhhang.html

http://www.trachnhiemonline.com/

https://nhayduwdc.org/tn/nmh/ndwdc_tn_nmh.htm

http://thongominhhang1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

 

 

Chú thích:

Nmh dùng duy nh́t Email Nmh5475@Aol.com  khng dùng nick nào khác như vài kẻ ác tm vu cáo. Mục đích duy nh́t của Nmh làm thơ nói v̀ ṭi ác của VC/VG TÁC HẠI LN QU HƯƠNG, DN ṬC VỊT NAM. Nmh làm thơ tranh đ́u do tự nguỵn, do ý thức của ṃt người VN tỵ nạn trước CS tham tàn và nguy cơ Hán hóa. Tíng thơ của Nmh là tíng nói đ̣c ḷp, khng lừa bịp, khng mưu danh, c̀u lợi, vì th́, khng ai có quỳn áp đặt Nmh làm thơ ch́ng c̣ng theo đường ĺi hay tư tưởng của họ. Vị nào thích, mời đọc, khng thích, xin xoá. Nmh chỉ chịu trách nhịm v̀ hành vi ngn ngữ của chính Nmh và hoàn toàn khng có trách nhịm v̀ vịc làm hay lời nói của b́t cứ ai. Vị nào đã đọc thơ NMH sút ḿy chục năm qua hẳn nḥn định được ḷp trường Qúc gia kin định của Nmh. Vị nào khng nḥn ra, Nmh cũng khng có nhu c̀u tranh cãi hoặc có b̉n pḥn phải giải thích, trả lời v̀ những giọng địu ác ý, xuyn tạc, vu chụp, thoá mạ của những kẻ đánh mướn, chửi thu và v̀ sự bịa đặt, ḷt lọng, trả thù của người ch̀ng đã ly dị 37 năm v̀ trước.