báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Ngô Minh Hằng          thơ [B]                                               

     

Chúng Xô Trăm Họ Vào Tay Chệt! / Chúng xô trăm họ vào tay chệt... /Để núi sông đau, đỏ lệ nhoà !!!.../Ngô Minh Hằng

VIỆT NAM: 30/04/1975 ! HOA KỲ: 06/01/2021 !/Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng: XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN... / XIN HỒN SÔNG NÚI BAN ÂN /ĐỂ ÔNG TÁT CẠN TỪNG PHÂN ĐẦM LẦY !!!

Ngô Minh Hằng: Tháng Giêng, Mồng Sáu...  /Tháng Giêng, mồng Sáu là ngày ... /Cùng Trump, dân tát đầm lầy cứu quê !!!

Ngô Minh Hằng: CHÚNG XÔ TRĂM HỌ VÀO TAY CHỆT/ Chúng xô trăm họ vào tay chệt... /Để núi sông xanh đỏ lệ nhoà !!!...

Biếm thi Tha Hương: TỰ HÀO -Cảm tác khi thấy tấm hình "LOÀI VẬT OF THE YEAR" của báo Time

Ngô Minh Hằng: TÔI VẪN TIN /Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử /Dù phe Dân Chủ đã bầu gian /Vì trăm ngàn phiếu tay người tráo /Đã bị phanh phui qúa rõ ràng (bài hiệu đính)

Ngô Minh Hằng: ĐƠN GIẢN (để trả lời người hỏi tôi câu: "Không thương nhớ quê hương không về và không muốn xây dựng cho quê hương sao?"

Ngô Minh Hằng: VẦN THƠ SÔNG NÚI / Tôi nghe, nước mắt vỡ oà  /Vần thơ sông núi vừa pha lệ hồng

Ngô Minh Hằng: ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH/ Đọc truyện cũ giận cho đời hiện tại /Những Mỵ Châu ngờ nghệch giấc Nam Kha! /Một dân tộc, một quê hương quằn quại /Sao vẫn c̣n bóng giặc núp sau ta?

Ngô Minh Hằng: SUY TÀN  /Tại sao đời lắm hờn oan /Phải chăng vì tại SUY TÀN NHÂN TÂM !?

Ngô Minh Hằng: TẠ ƠN / Xin tạ ơn biển trời, công Cha Mẹ /Đã sanh con và dẫn dắt vào đời /Xin tạ ơn lòng nhân từ Thượng Đế /Ban cho con tri thức của con người

Ngô Minh Hằng: GỞI ÔNG CỰU TỔNG /Không ai bầu kẻ gian lời /Lừa dân bán nước để mời Tàu vô /Mấy trăm năm dựng cơ đồ /Để Tàu xóa sạch một giờ sao ông ???

Ngô Minh Hằng: “Những bài thơ Tưởng Niệm” Nhân Ngày Giỗ Thứ 57- Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Cùng Bào Đệ Ngô Đ́nh Nhu ..

Gởi Ông Cựu Tổng Thống/Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng: LÀ DO LÁ PHIẾU TA BẦU/ Chúng ta phải cầm tay lá phiếu /Đến nơi bầu, đừng thiếu, đừng sai

Ngô Minh Hằng: Ta Đi Bầu Nhé/Ta đi bầu nhé, cho đông /Nhưng bầu cho đúng, kẻo không, mất nhà!/ Thời này lắm qủy nhiều ma / Chớ mà LẦM LẠC, chớ mà VÔ TÂM!

Ngô Minh Hang: TRUẤT PHẾ PELOSI /Trump yêu nước, bà kêu truất phế /Nhìn bà đi, bà tệ, bà tồi /Nước, dân bà phản liên hồi /Đem bà truất phế cho rồi là yên !

Chọn Ai Làm Tổng Thống ???/ Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống? /Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump!


Ngô Minh Hằng: CHỌN MẶT GỞI VÀNG //...

Cuồng Trump??? /Và ngày bầu cử tới đây /Cũng như lần trước, phiếu này bầu Trump !

Ngô Minh Hằng: Nếu Joe Biden Dắc Cử / Nếu Joe Biden đắc cử /Thì tiêu sông núi Hoa Kỳ /Thế giới chỉ còn nhục sử /Trong bàn tay Jinping Xi

Ngô Minh Hằng: Chọn Mặt Gởi Vàng / Không Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa /Nên tôi chẳng có bên ta, bên mình /Khách quan và rất công bình /Tôi bầu cho kẻ nặng tình nước non

XIN NHÌN CHO TỎ.../ Thời này lắm qủy nhiều ma /Xin nhìn cho tỏ, chớ mà VÔ TÂM ! /Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng: CHỌN AI LÀM TỔNG THỐNG ???  Mong các Bạn ở Mỹ, vì tương lai của chính các bạn và gia đình các bạn mà phổ biến rộng rãi giùm. Muôn Vàn Cảm tạ.

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Thơ phóng tác: Nàng Hồng Và Chàng Ong

Ngô Minh Hằng: GỞI ÔNG CỰU TỔNG /Benghazi mãi còn đau /Khi người Đại sứ kêu cầu, ông lơ

Chọn Ai Làm Tổng Thống??? /Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ? /Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump !/Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng: NẾU JOE BIDEN ĐẮC CỬ /Nếu Joe Biden đắc cử /Hoa Kỳ Hiến Pháp tan tiêu /Chỉ còn Hán Nô Dân Chủ /Cộng Hoà rồi cũng phiêu diêu !!!      

Ngô Minh Hằng: LƯƠNG TÂM ĐÃ CHẾT ... / Có những con người thủ đoạn, bất lương /Đang sống đấy mà như người đã chết

Ngô Minh Hằng: TÂM SỰ VỚI BÁC TRẦN -/ Từ Bác lìa trần về với thiên thu /Tôi thấy lòng mình ngậm ngùi tiếc nhớ /Đường tranh đấu, thưa, vẫn đầy gian khổ /Lầm lũi tôi đi, vắng Bác đồng hàn

Ngô Minh Hằng: NẾU JOE BIDEN ĐẮC CỬ /Nếu Joe Biden đắc cử /Thì người lương thiện phải qùy /Tôn vinh những tên tội phạm /Như Joe cung kính thực thi

Ngô Minh Hằng: CUỒNG TRUMP -Để ghi lại thời điểm những người thiên tả, không thích TT Donald Trump, miệt thị những người ngưỡng mộ TT Donald Trump là "CUỒNG TRUMP".

Ngô Minh Hằng: KÍNH ĐIẾU CỤ ĐẠI TÁ TRẦN DOÃN THƯỜNG / Tiễn Người về cõi thiên thu ấy /Xin có bài thơ ngát khói hương ....

Ngô Minh Hằng: CHỌN MẶT GỞI VÀNG / Không Dân Chủ, chẳng Cộng Ḥa /Nên tôi chẳng có bên ta, bên ḿnh /Khách quan và rất công b́nh /Tôi bầu cho kẻ nặng t́nh nước non

Ngô Minh Hằng: Nếu Joe Biden Đắc Cử  / Nếu Joe Biden đắc cử /Thì tiêu sông núi Hoa Kỳ /Thế giới chỉ còn nhục sử /Trong bàn tay Jinping Xi

Ngô Minh Hằng: CHUYỆN ĐAU LÒNG -Cảm tác khi đọc bản tin ngày 21/6/2020 ở Portland, bức tượng của TT George Washington, cha đẻ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bị bọn khủng bố kéo đổ, bị đốt bằng cờ Mỹ, đầu bức tượng bị trét sơn

Ngô Minh Hằng: Nói với những ông bà từng tuyên bố: “Nếu Trump đắc cử … tôi sẽ rời bỏ Hoa Kỳ” …

Ngô Minh Hằng: CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỔNG THỐNG TRUMP ! - Trân trọng gởi đến đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump (Thơ song ngữ)

Ngô Minh Hằng:  BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI MỐT ((Trích TRƯỜNG CA CỦA NGƯỜI VONG QUỐC sắp in)./ Dùng óc, tim ḿnh dựng lấy ước mơ /Đừng mộng ảo ngồi mong người cứu giúp... 

Ngô Minh Hằng: NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY.../ Mong ngày muôn lá cờ vàng /Việt Nam ba cơi huy hoàng cờ bay !!!

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢNH BÁO GỞI CHO BÀY CÔNG CỤ/ Này, biết khôn th́ anh hăy nh́n vào /Gương Mông, Tạng, Măn, Hồi mà hành xử /Nếu để Việt Nam Chệt - Hồ bức tử /Anh chẳng hơn ǵ số phận chúng tôi !!!

Ngô Minh Hằng: Tưởng Nhớ / Dakto, An Lộc hay Rừng Sát /Quảng Trị, Pleime hoặc Hạ Lào /Anh đă hào hùng trong chiến thắng /Hào hùng trong cả bước gian lao!

Ngô Minh Hằng: THỜI NÀO CÓ QỦY CÓ MA (trong buổi họp đầu tiên tại Hạ viện, Rashida Tlaib  tuyên bố sẽ luận tội TT Donald Trump. Ngôn ngữ của cô ta: "Impeach the Mother F......".) / Ngày đầu phó hội, tự hào, vẻ vang /Thế là có một nàng Hồi giáo /Đă trổ tài hỗn láo, múa may (Những ai bầu cái ả này /Nếu không hổ thẹn vỗ tay xem nào !)

Ngô Minh Hằng: HẸN ANH MỘT NGÀY TÁI NGỘ / Hẹn anh một ngày tái ngộ /Là ngày quang phục quê ta /Có anh ngồi trên nền cũ /Có tôi dâng một ṿng hoa...

Ngô Minh hằng: Thư ngỏ Ngô Minh Hằng cảm ơn Qúy Ông Dương Văn Hoàng, Trung Lĩnh- Thi sĩ Nguyễn Đạt và Qúy Vị Quan Tâm

Ngô Minh Hằng:: Bài thơ "If" của RUDYARD KIPLING và Thơ Phóng Tác của Ngô Minh Hằng

Thơ Tình SCDNN  trích Dư Âm 1998

ANH HÙNG VÔ DANH - Thơ: Ngô Minh Hằng Diễn Ngâm: Thu Hường

Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐEN XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: GIÁ ĐỪNG ĐEN MỘT THÁNG TƯ

Ngô Minh Hằng: TÔI HÁT QUỐC CA /Nhìn lên khán đài thẹn với gương xưa /Tôi hát quốc ca mà lòng đau xé /Ôi, bao giờ lời ca tôi khô lệ ... /Ngắm cờ bay, kiêu hãnh mỉm môi cười ...???

Ngô Minh Hằng: TRƯỜNG CA HAI MƯƠI LĂM -NÉN HƯƠNG CHO NGÀY QUỐC HẬN

Ngô Minh Hằng: ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN - Viết để ghi nhớ trận đại dịch Corona, độc trùng từ Vũ Hán lây lan ra 198 nước trên thế giới. (đă được Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc)

Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ  /Tháng Tư tuyết vẫn tứ bề /Vẫn mang cái lạnh não nề tháng Hai /Bốn Lăm Năm với trần ai /Có ai chia tiếng thở dài Tháng Tư ???

Ngô Minh Hằng: Trường Ca Cho Tháng Tư Đen

Ngô Minh Hằng: ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN - Viết để ghi nhớ trận đại dịch Corona, độc trùng từ Vũ Hán lây lan ra 198 nước trên thế giới. (đă được Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc)

Ngô Minh Hằng: NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN / NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN /Lương tâm đâu, sao chối bỏ tiếng người ???

Ngô Minh Hằng: LỜI CẦU NGUYỆN TRONG MÙA PHỤC SINH NĂM 2020 / Lờị ngựời ngoại đạo, con cầu /Phục Sinh, xin Chúa nhiệm màu ban ơn ...

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Mười Sáu / Chính nghĩa là đây, giải phóng phải thành /Nào, vùng dậy hỡi ba miền, dân tộc ...

Ngô Minh Hằng: Trường Ca Cho Tháng Tư Đen (Gởi đảng viên các cấp của nhà nước CSVN. Riêng tặng  đồng bào Việt Nam quốc nội và hải ngoại)

Ngô Minh Hằng: CHẲNG LẼ ...???????/ Mỗi ngày đọc tin New York /Mà lòng nghi hoặc, hoang mang /Chẳng lẽ tiền Tàu nó ngọt /Mà người tàn ác, dã man ...???

Ngô Minh Hằng: NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT DƯỚI TAY CỘNG SẢN: (Gởi đảng Dân Chủ, thế lực đen và những ông bà VN thù ghét TT Hoa Kỳ Donald Trump)  / Nay Tàu cộng tung độc trùng Vũ Hán /Nghĩa vụ mình, xin hãy đứng bên Ông !!!

Ngô Minh Hằng: MAI NÀY ANH TRỞ LẠI  /Và em ạ, mai này anh trở lại /Hai mươi năm anh đă hẹn với ḷng /Dù gian lao, anh không hề ngần ngại  /Đem cờ vàng về trải khắp non sông...!

Ngô Minh Hằng: Những Kẻ Này Còn Có Trái Tim Của Con Người Không?

Ngô Minh Hằng: NGHIÊNG MÌNH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN / Lại thêm anh Đức Chị Dung * /Tặng kho thiết bị, đồ dùng y khoa /Đọc tin mắt lệ tôi nhoà /Khốn nguy mới rõ đâu là vàng thau

Ngô Minh Hằng: ĂN CÂY TÁO - RÀO CÂY XOAN/ "CỨU VẬT, VẬT TRẢ ƠN /CỨU NHƠN, NHƠN TRẢ OÁN."

Ngô Minh Hằng: ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN / Mau trổi dậy hỏi độc tài Trung cộng /Rằng độc trùng Vũ Hán ở đâu ra ? /Kẻ khủng bố, giết người bằng hóa học /Tội ác này thế giới chẳng dung tha !!!

Ngô Minh Hằng: CUỒNG TRUMP /Nào ai cuồng cuống ǵ ai /Chỉ là trọn thần /V́ yêu dân nước, dấn thân chính trườngg bậc có tài, có tâm /Quốc gia kiên định tinh

Ngô Minh Hằng; Phân Ưu Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO và gởi lại thi phẩm “SƯ ĐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG”/ Hỡi 18, xin lên đài danh dự /Bởi tên Người, niềm kiêu hănh quê hương !

Ngô Minh Hằng: THƠ VÀ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG / Khi chỉ mặt tội đồ, Thơ lên tiếng /Tội bán quê hương, tội giết dân lành /Là Thơ đă cùng tà quyền tuyên chiến /Cùng tà quyền Thơ trực diện đấu tranh   

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ GỞI “HOA XƯƠNG RỒNG” (Vọng điếu Hương Linh cố Thi sĩ TRẦN MINH HẢI)/ Tiễn người lính chiến cay dòng lệ /Cảm tạ tình anh với cõi bờ...

Ngô Minh Hằng: NGÀY HÁN HOÁ  / Đứng lên, cứu nước, cứu ta /Kẻo ngày Hán Hoá ta là Hán nô !!!

Ngô Minh Hằng: CÁI NÚT - /Cái nút biết ǵ quê khổ đau /Đảng dâng sông núi Việt cho Tàu! /Tân Cương, Tây Tạng, tương lai đấy! /Kiếp sống không bằng kiếp ngựa-trâu...

Ngô Minh Hằng:  TA BỎ DỊP MAY NÀY -Hỡi đồng bào Việt Nam mọi giới và mọi tuổi, hãy đồng loạt đứng lên dẹp đảng VC, bảo vệ quê hương, nếu không, ta sẽ thành nô lệ.

Ngô Minh Hằng: C̉N CHỈ ĐAU THƯƠNG /Tổ quốc vào tay chệt mất rồi /Chín mươi chục triệu đứng nh́n thôi!

Ngô Minh Hằng: THÀ MẤT NƯỚC C̉N HƠN MẤT ĐẢNG - VC Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc): “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước c̣n hơn mất Đảng”

Ngô Minh Hằng:  BẢN CHẤT GIAN MANH CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG (Trích TRƯỜNG CA CỦA NGƯỜI VONG QUỐC sắp xuất bản)
 

Ngô Minh Hằng: HUẾ ƠI, BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN? /Anh ơi, Anh ngủ đã lâu / Dậy nghe em kể nỗi sầu Việt Nam

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: NẾU CÓ YÊU TÔI /Nếu có yêu tôi /Xin hăy yêu như yêu lá rừng hoa dại/Hoa lá xah tươi dù mưa dầu nắng ăi

Ngô Minh Hằng: CHỌN ĐI / Tiếng kêu thất thanh của kẻ nặng lòng với quê hương

Ngô Minh Hằng: ĐỨNG LÊN DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI / Đứng lên, dưới ánh mặt trời /Hiên ngang sánh bước với người năm châu!

Ngô Minh Hằng: PHÂN TRẦN/ Mong họ đừng như lớp chúng tôi /Để Hồ lừa bịp mấy phen rồi ! /V́ không cảnh giác, chưa khôn lớn /Đă để sinh sôi lũ vẹm người !!!

Ngô Minh Hằng: VÔ TÂM ?  /Bao lần muốn vất bút đi /Chẳng làm thơ nữa th́ chi phải buồn /Nếu ḷng không nặng quê hương /Th́ đâu có hận, có thương, có sầu

Ngô Minh Hằng: TU??? / TU ??? -Cảm tác khi xem youtube thời 63-67 ở VN, sư sãi xuống đường biểu tình làm loạn chống đối lại chính phủ VNCH làm lợi cho VC, dẫn đến ngày 30/4/75, xô quê hương,dân tộc vào hoạ vong nô.

Ngô Minh Hằng: BỨC TRANH ĐỜI /Bức tranh đời vẽ bằng nhiều nước mắt /Từ Năm Mươi Tư đến tận phút này /Hai lần bỏ quê lòng đau dao cắt /Mất nước tan nhà trăm đắng ngàn cay

Ngô Minh Hằng: TIẾNG L̉NG /Mộng không thực, v́ tài hèn, phận bé / Nên thơ tôi viết măi chẳng thành lời /Thơ nước mắt xin gởi về quê Mẹ /Nỗi u hoài thống khổ, tiếng ḷng tôi !

Ngô Minh Hằng: BẠO V̀ TIỀN /Anh hùng cũng hoá ra hèn mọn /Hảo hán hơn chi lũ võ biền /Từ cổ chí kim nào khác nhỉ /Tham, gian, dâm, ác khó bình yên !

Ngô Minh Hằng: THƠ VÀ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG /Khi chỉ mặt tội đồ, Thơ lên tiếng /Tội bán quê hương, tội giết dân lành /Là Thơ đă cùng tà quyền tuyên chiến /Cùng tà quyền Thơ trực diện đấu tranh

Ngô Minh Hằng: CẢM XÚC /Em với tôi dù không cùng thế hệ /Nhưng cảnh đời có một nỗi sầu chung /Đây ngọn nến thơm, thắp cho em nhé /Và một bài thơ thương xót tận cùng ...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: T̀NH BUỒN /Tóc em vẫn dậy mùi hương /Ḷng ta dậy chuyện bốn phương tang bồng /Đời em vui ấm t́nh chồng /Biển dâu ta với non sông t́nh buồn!

Ngô Minh Hằng: ĐỨNG LÊN, PHẢI ĐỨNG LÊN MAU !!!/ Nhà ḿnh, cướp đốt thành tro /Ḿnh không đuổi cướp, không lo giữ nhà /Lại đi oán trách người ta /Bất nhân, sao chẳng xông pha cứu ḿnh !!!

Ngô Minh Hằng: QÙA XUÂN BẠN GỞI (Để cảm ơn người gởi qùa xuân) / Cảm ơn bạn, chốn tha phương /Quà xuân bạn gởi thơm hương Đồng Bào

Ngô Minh Hằng:  TRUYỆN GIỎ CUA / Để lời ví giỏ cua mà ai viết /Sẽ chỉ là câu chuyện tiếu lâm thôi /Bởi thực sự tâm t́nh người dân Việt /Hiểm ác, gian manh chẳng có bao người

Ngô Minh Hằng: SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ / Sau ba mươi năm "Giải Phóng" /Đảng đưa dân đến "Thiên Đường!" /Mười triệu trẻ em đói rách /Và mười triệu sống thê lương !

Ngô Minh Hằng: NHÂN ĐẠO / Trách chi sản phẩm Ba Đ́nh /Trách ḿnh chân thật, trách ḿnh ngây thơ ! /Ta nhân đạo hóa ta khờ /Cộng lừa bao vố mệt phờ vẫn ...tin !!!

Ngô Minh Hằng: KHEN ĐẢNG /Nham hiểm thật, tên Nghĩa Trang Quân Đội /Đảng dám đổi là Nghĩa Địa B́nh An /Đảng đă giết dân, chia sông, bán núi /Nay buôn xương người, quá sức dă man!

Ngô Minh Hằng: PHẢI CHĂNG LÀ QUẢ BÁO ? /Nếu thế, phải chăng quả báo à ? /Giết người, người chết chính Trung Hoa ! /Là bài học đấy, nhìn gương nhé /Định hại người mà hóa hại ta !

Tha Hương: NỔI DANH /Hùa nhau đấu tố ta đi /Đồng bào biết hết, bay thì nổi danh...!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: QUẺ BÓI ĐẦU NĂM /Em đi chùa hái lộc /Cầu nước thái dân an /Ngoài trời, nắng mới huy hoàng /Trong chùa, Phật tỏa hào quang sáng ngời

Ngô Minh Hằng: CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA /Một phen sấm chớp thần sầu /Là hai mươi vạn giặc Tàu tiêu tan /Ngọc Hồi đang lúc quân quan /No say mừng đón xuân sang tưng bừng

Ngô Minh Hằng: SỐNG /Sống đấy nhưng mà thật sống không? /Sống luồn chân giặc phản non song /Sống tim đất đá loài vô giác /Sống kiếp tay sai thứ lộn song

Ngô Minh Hằng: TÂM TƯ CHIỀU CUỐI NĂM  -Cầu chúc tất cả Qúy vị và các Bạn một mùa Xuân đầm ấm, một năm mới Canh Tý dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành công, mọi sự cát tường..

Ngô Minh Hằng: QUÊ HƯƠNG GIỜ HOÀNG ĐẠO /Mồng Năm em sẽ về quê Mẹ /Giữa tiếng quân reo dậy phố phường /Giữa tiếng muôn người mừng giải thoát /Mừng Giờ Hoàng Đạo Của Quê Hương !!!

Ngô Minh Hằng: TRONG VẺ HỒN NHIÊN /Cánh tuyết đầu tiên rụng xuống rồi /Giống như cánh bướm chập chờn rơi... /Và như ai rắc hoa trong gió /Muôn cánh hoa bay trắng góc trời

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ CUỐI NĂM GỞI NHỮNG NGƯỜI “CHỦ NỢ  / Những món nợ không bao giờ trả được /Là t́nh thương, nghĩa cử của con người /Tôi nợ người và nợ ấy cho tôi /Làm hành lư trong cơi đời đơn bạc

Ngô Minh Hằng: NGỌN TRIỀU NHÂN BẢN -Gởi các đoàn thể và cá nhân đang thực sự đấu tranh v́ Tự Do Nhân Quyền và Tôn Giáo cho Việt Nam trên toàn thế giới. ….


Ngô Minh Hằng: ĐÁP TỪ (Để trả lời những vị đă khuyên NMH không nên làm thơ đấu tranh mà hăy làm thơ t́nh)

Ngô Minh Hằng: CHÚC XUÂN /Cờ vàng chúc thắm núi song / Muôn dân hạnh phúc, muôn ḷng ḥa vui /Không c̣n đau khổ dập vùi / Người hiền lương sẽ phúc Trời rộng ban!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: ĐOẢN KỊCH VUI  - MỪNG LỄ KIM KHÁNH Tặng những đôi uyên ương đã may mắn, hạnh phúc bên nhau suốt nửa thế kỷ.

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: CÁI NGHIỆP / Thế gian thì lắm khen - chê  /Việt gian, Việt cộng thì phê…án tù!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: XIN GIÓ CUỐN ĐI /Không ngờ người lại đầy gian trá /Gian trá làm ta đến sợ người /Trắng bảo là đen, không nói có /Chẳng e quả báo, chẳng e Trời !

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: CHIỀU ĐÔNG MIỀN BẮC MỸ - /Em nhớ Sài G̣n... nhớ lắm ... anh ơi ... /Xé tờ lịch nghe đau ngày tháng cũ /Xưa, chiều Sài G̣n chúng ḿnh dạo phố /Nay, chiều Đông Bắc Mỹ lạnh vô cùng .

Ngô Minh Hằng: XIN BỀN NHÉ, HỠI NGỌN LỬA ĐẤU TRANH! /Để nhớ những ngày dân chúng đứng lên biểu t́nh ở nhiều nơi tại VN chống Luật Đặc Khu. Gởi về Đồng Bào Việt Nam với tất cả ngưỡng phục và hy vọng.

EM, HOÀNG HẬU Trích Thơ Tình Song Châu Diễm Ngọc Nhân sắp xuất bản

Ngô Minh Hằng: ĐỪNG MĂI NGÂY THƠ ... Ghi lại nỗi đau khi nh́n thấy những tṛ a dua, đánh phá, hoả mù, lừa bịp đồng bào do VC và VG thi hành nghị quyết 36 của đảng VC ……

Ngô Minh Hằng: ĐOẢN THI MÙA ĐÔNG / Chao ơi, chỉ bởi mùi tiền /Mà mờ chính nghĩa, mà điên đảo long /Miệng th́ tổ quốc, non song /Tâm th́ phản phúc, lộn ṣng, hai mang ( LY KỲ)

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI CHÍN  /Đầu sỏ Ba Đ́nh mới là đối tượng /C̣n bọn tay sai là bọ, là gịi !!!

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG - Fwd: PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG D. TRUMP SAU KHI TIÊU DIỆT QASEM SOLEIMANI CỦA IRAN.

Ngô Minh Hằng: Kính mời Qúy vị  thưởng thức thơ hoạ của các Thi sĩ: Trịnh Cơ - Doãn Thường - Văn Ngọc - Trần Cẩm Thành - Chánh Minh

Ngô Minh Hằng; ĐIỆP KHÚC  /Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi /Dù đơn độc với bầy con thơ bé /Người con đầu bốn năm, vài tháng lẻ /Con út vừa hơn năm tháng trong nôi

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI BẢY/ Ngôn ngữ đảng nói thì đạo đức /Nhưng hành vi phản phúc, đảo điên /Nghe đây, Tị Nạn, Vượt Biên /Không là đối tượng đảng viên: Việt Kiều !!!

Lời Ngay Ư Thật Được Gom Từ Diễn Đàn Và Cập  Nhật *Xin cảm ơn tất cả những Lời Ngay Ư Thật mà Quí Vị đă nhận định và gạn lọc

Ngô Minh Hằng: LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO / Vinh danh Chúa Cả trên cao /Con, người ngoại đạo tin vào Hồng Ân

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Hai Muoi Chín / Đứng lên mà rửa hờn sông núi /Toàn quốc nghe chăng hỡi Lạc Hồng !!! /Nếu chẳng, đau thương rồi chất ngất /Nhục ḿnh, hận tủi cả non sông !!!

Ngô Minh Hằng: Tranh Thơ

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Hai Mươi Bảy / Ba mươi bốn năm tị nạn xứ người /Chưa về lại một lần thăm quê mẹ /Xin chớ bảo rằng tôi không nhớ nhé /Nhớ thiết tha nên nhất quyết chưa về

Ngô Minh Hằng: Gieo Nhân Gat Quả: /Người ta sống ở trên đời /Hãy lòng thành thật với người với ta /Chớ nên khẩu Phật tâm xà /Cũng đừng độc ác suy ta ra người

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI SÁU (Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận 1975-2016) /Tháng Tư, Hăm Tám, Tân Sơn Nhất /Cộng ở ven đô cộng pháo vào /Nhiều chiếc máy bay thành cột khói /Phi trường cuồn cuộn lửa binh đao

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI LĂM / Tỉnh ngộ chưa những bàn tay vấy máu ? /Máu của Người và máu của toàn dân /Đă gieo gió, luật đời, rồi gặt băo /Đừng dối gian, Trời xa đấy nhưng gần

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI / Xem đoạn phim tù, anh ơi, tôi khóc /Xót thương anh, người lính vốn can trường /Vận nước suy tàn, ta mất quê hương /Anh thành "Ngụy" trong nhà tù Việt cộng !

Ngô Minh Hằng: Thà Mất Nước C̣n Hơn Mất Đảng  /"Thà mất nước còn hơn mất đảng" /Đấy, quyết tâm cộng sản đề ra /Thà dâng Tàu cộng sơn hà /Để Tàu cho phép đảng ta sống bền

Ngô Minh Hằng: NỖI BUỒN ĐÔNG / Có ánh mặt trời loé lên yếu ớt /Chẳng đủ nồng nàn cho tuyết tan tơi /Có một cánh chim bay qua, bất chợt /Để lại không trung tiếng hót ră rời

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BỐN / Ai gian dối, ai dân lừa nước phản ? /Ḥa giải ư? sao có vạn nhà tù ? /Dân chủ ư? sao nhốt người đối kháng ? /Tự do nào khống chế cả chân tu !?

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: KHAO KHÁT / Em cần lắm, một bàn tay che chở /V́ cơi đời băo lộng, tuyết sương rơi /Và cần lắm, một cánh tay nâng đỡ /D́u em đi, đi hết quăng đường đời

Ngô Minh Hằng: Tác giả trả lời chung về bài thơ "TU ???" - xin miễn trả lời riêng. - Tôi nghĩ rằng một tác phẩm được đưa ra công chúng trong một xã hội văn minh, có tự do ngôn luận thì việc phê bình tác phẩm đó một cách văn minh là việc rất bình thường

Ngô Minh Hằng: CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG !? / Cần anh bỏ đảng thôi /Là tan đời áp bức /Là tự do hạnh phúc /Là huy hoàng Việt Nam !

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA THỨ CHÍN / Hỡi anh, người lính tôi thương mến /Hải, Lục, Không quân khắp bốn vùng /Dẫu mộng dời non và lấp biển /Chưa thành, nhưng góp đă bao công..

Ngô Minh Hằng: Di Sản Hồ Chí Minh/ Này Hồ Chí Minh, từ ngày ông mất /Di sản của ông để lại những ǵ ? /Là giang sơn cống Tàu từng khối đất  /Là cách giết người cướp của tinh vi ???

Ngô Minh HằngThư ngỏ- Xin cầu chúc Qúy Vị và các Bạn một mùa lễ Thanksgiving chan hoà ý nghĩa và hạnh phúc

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN TRONG NGÀY THANKS'GIVING /Xin cảm ơn người trong tình nhân loại /Đã rộng tay chào đón chúng tôi vào /Khi chúng tôi bị cộng thù bách hại /Mất nước tan nhà nhục tủi, lao đao...

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN TRONG NGÀY THANKS'GIVING /Xin cảm ơn người trong tình nhân loại /Đã rộng tay chào đón chúng tôi vào /Khi chúng tôi bị cộng thù bách hại /Mất nước tan nhà nhục tủi, lao đao...

Truyện ngắn: HÀNH TRANG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG VỀ/Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY: /Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy  /Cây trơ cành buồn bă hứng trời sương /Tôi viết tiếp bản Trường Ca Thứ Bảy /Ghi t́nh người vong quốc gởi quê hương!

Ngô Minh Hằng: TÔI THẮP NÉN HƯƠNG / Lời tiễn biệt, kính dâng Anh Linh 81 Tử Sĩ Hoa Dù

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA THỨ TÁM / Hỡi các anh, chớ nuốt hờn, khiếp nhược /Xin bắt đầu, trang sử mới Rồng Tiên /Hăy thương yêu và cứu vớt dân hiền /Hăy nói thật, mở đường cho tuổi trẻ!

Ngô Minh Hằng: Đạo Và Chính Đạo // Đạo - CHÁNH ĐẠO - luôn luyện tâm rèn trí /Dùng trí - nhẫn - nhân - vô úy - đúng đường /Người hành đạo không đi cùng ma qủy /Hại giống ṇi và phá nát quê hương !

Ngô Minh Hằng: Mậu Thân Vết Thương Thế Kỷ  / Bốn mươi năm trước, một mùa xuân /Khắp nẻo thôn xa đến phố gần /Dân dă nôn nao mong hưởng Tết /Lính chờ hưu chiến, phút dừng quân

Ngô Minh Hằng: Kịch Hay /Trời ơi, ta lại bị lừa /Cổ lai hy đấy vẫn chưa khôn mà

Ngô Minh Hằng: LỜI HAY Ý ĐÚNG ĐÁNG SUY NGẪM GOM TỪ DIỄN ĐÀN VÀ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN

Ngô Minh Hằng: TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI / Danh dự mọi người quí như nhau cả /Muốn sạch ḿnh mà bôi bẩn người ư ? /Dùng kiểu Tăng Sâm hại kẻ nhân từ /Hại người một nhưng hại ḿnh muôn triệu !!!

Ngô Minh Hằng: LUẬT CÔNG BẰNG  / Bởi trước sau chi th́ vẫn có Trời /Trời phù trợ người tâm lành ư thiện /C̣n kẻ bất lương, gian hùng, qủi quyệt /Nghiệp dữ theo, v́ đó, luật công bằng !

Ngô Minh Hằng: VẦNG TRĂNG U TỊCH -Gởi người “anh hùng” gọi cú điện thoại giấu số vào 9 giờ17' sáng ngày 23-4-2018 và không dám xưng danh tánh... Cú điện thoại này gọi đến khoảng sau 10 giờ đồng hồ tác giả gởi thi phẩm "NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ" lên một số Diễn Đàn Yahoo Groups.

Ngô Minh Hằng: CHUYẾN TA VỀ /Rồi mai trong chuyến ta về /Là khi rũ sạch nhiêu khê đường dài /Đất thương ấp ủ h́nh hài /Trời thương tỏa ánh ban mai sưởi hồn

Ngô Minh Hằng: ĐƯỜNG CHIỀU /Mỗi buổi chiều tôi vẫn có thói quen /Hay tản bộ loanh quanh vùng tôi ở/ Đi trọn một ṿng trên con đường nhỏ /Tôi thường gặp vài ánh mắt tươi vui

Ngô Minh Hằng: BỔN PHẬN CÔNG DÂN / Bổn phận thiêng liêng của mỗi con người /Với tổ quốc, với quê hương, dân tộc /Dù kết qủa chưa như tôi ước mộng /Nhưng tôi đã làm bổn phận của tôi

Ngô Minh Hằng: Thiện Ác Chính Tà /Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch /Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời /Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi /V́ có thiện mời nh́n ra ác

Ngô Minh Hằng: Hận Bán Nước /Giặc cộng cho người mướn núi sông /Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong /Nghe Tin, trong nước đều cay dạ /Thấy chuyện, ngoài biên thảy đắng ḷng

Ngô Minh Hằng: TƯỞNG NIỆM TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM - NGƯỜI KHAI SINH RA NƯỚC VIỆT NAM CỘNG H̉A

Ngô Minh Hằng: BẮC – NAM /Bắc Nam cùng giống Lạc Hồng /Khổ v́ Hồ, Duẩn, Chinh, Đồng đó thôi

Ngô Minh Hằng: CẢM XÚC KHI ĐỌC THƠ GIA HIỀN / Đau xót qúa, những ḍng thơ nước mắt /Như cường toan nhỏ xuống trái tim người /Chế độ bạo tàn qủi quyệt kia ơi /Sao không tỉnh nghe lời đau tuổi trẻ ?

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: TIẾNG THU SANG / Con chim khách chiều hôm qua nó hót /Làm mùa thu thêm rực rỡ huy hoàng /Anh có nghe màu nhiệm tiếng thu sang ....

Ngô Minh Hằng: SAO EM LẠI CHỈ CHỐNG TÀU ? (Thân mến gởi tuổi trẻ VN trong và ngoài nước)./ Đảng Hồ bán nước đã lâu /Sao em lại chỉ chống Tàu hở em? /Nhìn năm tháng cũ mà xem /Và tìm bằng chứng đi kèm nguyên nhân

Ngô Minh Hằng: CHÁY NHÀ HÀNG XÓM / Cháy nhà hàng xóm, làm thinh /Là ta tàn ác với ḿnh đấy thôi /Góp tay chữa cháy cho người /Là ta đă cứu chính đời sống ta !

Ngô Minh Hằng: VÁ CỜ  /Em vá đấy ư ... Lá cờ tổ quốc ... /Lá cờ vàng tôi trọn kiếp yêu thương /Đời tị nạn ôm nỗi hờn mất nước /C̣n chỉ lá cờ... h́nh ảnh quê hương !

Ngô Minh Hằng: TIỄN BƯỚC ANH, NGƯỜI THƠ BẤT KHUẤT -Tiễn chân Ngục sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN, người Thi Sĩ Đấu Tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản, từng bị bạo quyền Việt cộng nhốt tù 27 năm…..

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: PHẢI KHÔNG EM /Vườn địa đàng hoang tưởng bước chân mê ? /Thú thật với em, tôi lạc đường về /Và em nhỉ, vẫn không là quá đáng!

Ngô Minh Hằng: CHUYỆN B̀NH THƯỜNG  /Tượng lănh tụ đảng xây c̣n chưa đủ /Th́ nói ǵ trường học với nhà thương  /Tội nghiệp dân tôi, ấy chuyện b́nh thường !

Ngô Minh Hằng: TỘI ÁC VIỆT CỘNG  /Ai yêu đất nước sơn hà /Cộng đem ra xử như là tội nhân /Bàn tay cộng ác vô ngần /Những người tài trí cộng cần triệt tiêu

Ngô Minh Hằng: ĐĂ CẦM BÚT… /Người xưa dạy... /Đă cầm bút phải giữ ḷng chân thật /Để làm chi ? để tải đạo vào đời ! /Riêng Việt Nam từ sau ngày nước mất /Th́ bút kia là súng đấu tranh thôi !

Ngô Minh Hằng: TỪ THÁI HÀ, TỔ QUỐC ĐANG RÉO GỌI / Ta không nói, ai là người sẽ nói /Ta không làm, ai kẻ sẽ làm đây ? /Từ Thái Hà, tổ quốc đang ta réo gọi /Chờ chúng ta thực hiện đổi thay này !!!

Ngô Minh Hằng: BẠN – BÈ  /BẠN ơi, hỡi các BẠN HIỀN ! /BẠN là hoa HẠNH hoa DUYÊN, hoa ĐỜI /CẢM ƠN TÌNH BẠN TUYỆT VỜI  /Sóng xô tôi xuống, BẠN người nâng lên… (Trích Lời Cánh Chim Rừng sắp xuất bản).

Ngô Minh Hằng: BỨC TRANH ĐỜI (Tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam của tôi)/ Đừng do dự, không thể chờ đợi nữa /Mau, mau lên, đừng lỡ dịp làm người ! /Hỡi áp bức, vỡ bùng ra biển lửa ... /Lấy lại quê hương, vẽ đẹp tranh đời !!!

Ngô Minh Hằng: XIN MAU ĐỨNG DẬY BA MIỀN ./ Xin mau đứng dậy, ba miền /Cứu ṇi giống Việt, cứu nguyên sơn hà ... /Thế là ta cứu chính ta /Chần chờ, nước mất mà nhà th́ tan !!!

Song Châu Diễm Ngọc: Nhân: BÀI THƠ VIẾT MĂI CHƯA XONG Bài thơ viết măi chưa xong /Làm sao mà tỏ chuyện ḷng được đây ? /Tiền đồn từ phút chia tay /Phương trời Iraq bỗng đầy nhớ thương !

Ngô Minh Hằng: CHÂN DUNG NGƯỜI QUỐC GIA/ Người Quốc Gia rơ ràng ranh Quốc - cộng /Khi nhận ra tṛ lừa bịp đấu tranh /Trước đ̣n thù chẳng ngại ngần báo động /Bởi trong tâm, tổ quốc đă trung thành !

Trần Dân Tiên Tân Thời -GÓP TAY MÀ GIỮ LẤY QUÊ/ Góp tay mà giữ lấy quê /Kẻo không Bắc thuộc thảm thê mọi nhà !!!

Đốt Lò Hương Cũ - HỒN MA ĐÍNH CHÍNH /Biếm thi TRẦN DÂN TIÊN TÂN THỜI / Chết v́ thanh toán chớ chi /Sáng ra, lạnh cóng, tắm ǵ ??? Lũ ngu !

Đốt Lò Hương Cũ – Buồn Cho Cảnh Hư Trường Thơ Trần Dân Tiên Tân Thời / Loại tâm địa cùng hung cực ác /Nên lưỡi lê, giáo mác bên nhau /Thương đời ai tạo bể dâu /Xót người trung nghĩa, buồn câu hư trường !

Ngô Minh Hằng: CHỌN MẶT GỞI VÀNG/ Không Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa /Nên tôi chẳng có bên ta, bên mình /Khách quan và rất công bình /Tôi bầu cho kẻ nặng tình nước non /Ai cần hoàn hảo vuông tròn /Tôi cần một tấm lòng son chân thành

Ngô Minh Hằng: CHÌ CÒN HAI THÁNG NỮA /

Ngô Minh Hằng: C̉N VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...Đây là lời tâm sự chân thành, tác giả trân trọng gởi về đồng bào VN tại quê nhà, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp./ C̣n Việt cộng, mất quê hương
Hỡi ta, toàn quốc, can trường đứng lên !!!
.
Ngô Minh Hằng trả lời thắc mắc của Thi sĩ Nguyễn Đông Đạt, Kỹ sư Nguyễn Kim Khánh về sự "trùng hợp lạ lùng" giữa hai bài thơ .

Ngô Minh Hằng: C̉N CHẦN CHỜ G̀ MÀ CHƯA ĐỨNG DẬY

Ngô Minh Hằng: NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI NẰM XUỐNG CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM !

Ngô Minh Hằng: Tội Nghiệp /

Ngô Minh Hằng: Tiền! Tiền! Tiền! /

Ngô Minh Hằng: NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ /

Ngô Minh Hằng: MAI NÀY ANH TRỞ LẠ I /

Ngô Minh Hằng: ĐOẢN THI ... Tội Ác Việt Cộng

Ngô Minh Hằng: GƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN /

Ngô Minh Hằng: TRÁCH NHIỆM CHÚNG TA /

Biếm thi Tha Hương: Không Trời Ai Ở Với Ai…/

Ngô Minh Hằng: TA KHÓC RỒI SAO ??? / T

Ngô Minh Hằng: RẰNG TIN AI ĐƯỢC BÂY GIỜ.../

Ngô Minh Hằng: Ḷi Thơ Xuất Phát Tự Ḷng /

Ngô Minh Hằng: TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG (Thân mến gởi Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam,..

Ngô Minh Hẳng: ĐỪNG THUA THÊM NỮA VÁN BÀI.../

Ngô Minh Hằng:  TUYỆT PHẨM HẢI CHÂU -

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Có Hay Ǵ ??? /

Ngô Minh Hằng: BỌN CỘNG THÙ ! Còn bọn VG và Tay Sai cho VC tại hải ngoại lẫn lộn trong ta, nói toàn ngụy ngữ.  / Lẫn lộn trong ta bọn cộng thù /Thấy người lương thiện tưởng người ngu /Vô nhân, bỏ lửa gây hiềm khích /Bất nghĩa, phun dơ tạo hoả mù

Ngô Minh Hằng: CUỒNG TRUMP ??? -

Ngô Minh Hằng:  HOAN HÔ NGƯỜI VIỆT PHI LA -

Ngô Minh Hằng: DỪNG NGAY LẠI HỠI Ư ĐỒ ĐEN TỐI /

Ngô Minh Hằng: NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG/

Ngô Minh Hằng: Biếm thi THA HƯƠNG:  KHI BÀ TIẾN SĨ LU CHỐNG NGẬP /

Ngô Minh Hằng: LỜI CẦU XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ /

Ngô Minh Hằng: THÁI HÀ … (Xin chia sẻ với giáo dân Thái Hà nỗi hờn đau khi nhà cầm quyền Việt cộng tấn công bằng roi điện, đạn cay. …..)/

Ngô Minh Hằng: PHI LƯ (Cảm xúc ghi lại nhân xem phim và những h́nh ảnh chiến tranh của thế chiến thứ Nhất, thứ Nh́ và chiến tranh Triều Tiên tại trung tâm Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào ngày Veterans – Harrisburg – Philadelphia, 2008.)


Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ  Nhờ Qúy vị chuyển rộng rãi dùm cho. Xin cảm ơn Qúy vị -Cuối của thư nầy là thư của Cô Ngọc con gái ông bà Trần Văn Minh. 

Ngô Minh Hằng: XEM PHIM NGÀY QUÂN LỰC /

Ngô Minh Hằng: Nam Kim:  Sống mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống. -Sống mà không BỊ CHƯỞI bởi bọn VC cũng là không đáng sống. -Trần Chính Paris: Làm NVTNVC mà không CHƯỞI bọn VC là không đáng sống. -Làm thơ tranh đấu chống VGVC mà không bị VGVC mạ lị chửi bới th́ không nên làm thơ. Mời xem bài thơ: XEM PHIM  NGÀY QUÂN LỰC

Ngô Minh Hằng thơ NÓI VỚI BẠO QUYỀN. /

Ngô Minh Hằng: MỪNG ĐÊM DÀI LÓ RẠNG MỘT VỪNG ĐÔNG/ T

Ngô Minh Hằng: Thay Lời Người Dân Việt Nam Nói Với Bầy Công Cụ /

Ngô Minh Hằng: THAY LỜI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM  NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ/

Ngô Minh Hằng: Thơ Tha Hương -Xin Ngộ Đường Tu - Thích Nhất Hạnh/

Ngô Minh Hằng: Em Viết Đi Em  (thân mến tặng các em sinh viên Việt Nam tham dự lớp Việt Ngữ tại Rutgers The State University of New Jersey năm 2004 do nhóm sinh viên VSA đảm nhiệm.)

Ngô Minh Hằng: GỞI NGƯỜI TRƯỢNG PHU /T

Ngô Minh Hằng: TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI  -

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ TIỄN BIỆT -

Ngô Mnh Hằng: ANH HĂY MAU VỀ VỚI CHÚNG TÔI (trả lời emails của người bên kia giới tuyến và cũng xin là lời tâm sự chân t́nh gởi đến tất cả những người bộ đội, công an Cộng Sản có tinh thần tiến bộ và có ḷng nghĩ đến tương lai quê hương đất nước.)

Ngô Minh Hằng: ANH HÙNG KHÔNG TÊN thơ Ngô Minh Hằng, LNChâu6168 phổ nhạc

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: CHÚT G̀.... /

Ngô Minh Hằng: XIN MẸ ĐỪNG QUÊN -/

Ngô Minh Hằng: VỚI SỨC MẠNH  CỦA TOÀN DÂN KẾT HỢP

Ngô Minh Hằng: LŨ VỀ /

Ngô Minh Hằng: CẢM ƠN NGƯỜI GIỮ LỬA -

Ngô Minh Hằng: Sơn Nữ (thân mến tặng những người bạn dân tộc thiểu số) /

Ngô Minh Hằng: SAO VÀNG VẸM ĐỎ /

Ngô Minh Hằng: Thơ Gởi Bố (Kính dâng Bố nhân ngày Father's Day và xin gởi đến tất cả những người cha trên thế giớị)

Ngô Minh Hằng: TRĂM TRỨNG TRĂM CON  / V

Ngô Minh Hằng: BỔN PHẬN CÔNG DÂN  /

Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ  Nhờ Qúy vị chuyển rộng rãi dùm cho. Xin cảm ơn Qúy vị.

Ngô Minh Hằng: NGỌN TRIỀU NHÂN BẢN -...

Ngô Minh Hằng: TỈNH GIỮA CƠN SAY (Thân mến gởi bằng hữu, những người trong bữa tiệc chiều ngày 7/10/2007 tại NJ.)

Ngô Minh Hằng: CỘT MỐC OAN HỜN (Trích thi phẩm Tiếng Hờn Sông Núi sắp xuất bản /

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: ĐÓA HỒNG/

Ngô Minh Hằng: TA ĐĂ KHÓC /

Ngô Minh Hằng: KIẾP NHÂN SINH/

Thơ Tha Hương: Lằn Ranh Ai Xóa Mờ Rùi …

Ngô Minh Hằng: TƯỞNG NHỚ (Nén hương ḷng, kính dâng những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đă anh dũng hy sinh cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc Việt Nam)

Ngô Minh Hằng: HẸN ANH MỘT NGÀY TÁI NGỘ (Để nhớ về bức tượng THƯƠNGTIẾC Như một lời tạ ơn, kính dâng các Anh Linh Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.)/

Biếm thi THA HƯƠNG: AI VÔ GIÁO DỤC ??? -Tin net: Người mẫu VC chân dài Ngọc Trinh xuất hiện tại đại hội điện ảnh ở Cannes, Pháp quốc, với chiếc áo lưới làm xốn mắt nhiều người và có vài bác mắng cô này là "vô giáo dục". Thấy thế, Tha Hương nhà cháu xin thưa ...

Ngô Minh Hằng: Mai Này Anh Trở Lại /

Ngô Minh Hằng: Tâm Sự Ly Hương/ ...

Thơ Tha Hương -Thiện Ác Đáo Đầu-Anh Tư Thằng Tám Tâm T́nh/....

Ngô Minh Hằng: TẠ ƠN /Sáng nay nhận cánh thư ai /Tạ ơn những tiếng thở dài xót xa /Lằn ranh quốc - cộng đấy mà /Nếu không, ai biết ai là Việt gian !!! /Lương tâm, lẽ phải ta làm /Thế gian, những chuyện tầm xàm, sá chi !

Ngô Minh Hằng: Quả Nghiệp /Ba năm cây đức vun trồng /Một ngày bỏ phế thành công dă tràng /Một lần ăn ngược nói ngang/Suốt đời chưa chắc dễ dàng gỡ ra

Ph. Diễm, Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ. Tôi không có thì giờ và sẽ không viết qua viết lại với bất cứ ai. Những gì tôi cần nói, tôi đã nói, có chưng đủ bằng chứng và chỉ nói một lần. Thay mặt các em tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn qúy vị.

Mường Giang: Quốc Hận 30-4-1975: Viết về Người Lính Bất Hạnh VNCH -Xin nghiêng ḿnh trước đồng đội đồng bào đă hy sinh v́ đại nghĩa Dân Tộc Việt.

Ngô Minh Hằng: BA MƯƠI THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngô Minh Hằng: ĐỜI QÚA ĐAU RỒI MỘT THÁNG TƯ (Gởi Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoại) / Chú bác ta đă bị cộng lừa /Th́ ta tránh nhé,  dấu chân xưa /Hăy xin sắt đá, dù dâu biển /Đời quá đau rồi một tháng Tư !!!

Ngô Minh Hằng: CÂU HỎI CHO NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CS NHƯNG PHẢN BỘI TỔ QUỐC VÀ PHẢN BỘI CHÍNH M̀NH / ...

Ngô Minh Hằng: SƯ ĐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG - .....

Ngô Minh Hằng: BỨC TRANH ĐỜI (Tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam tôi) / .....

Ngô Minh Hằng: MỘT LẦN SỐNG CHẾT ... /.....

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN /.....

Ngô Minh Hằng: Về bài thơ “ĐÁM MA TÙ” và thực trang người tù cải tạo vào những năm  1976-1978-1979 / Vài tên cầm súng bước đi đầu /Tên nữa AK. tiếp theo sau /Một xác bó tṛn đôi mảnh chiếu /Hai đầu buộc tréo bốn dây lau  

Vài tên cầm súng bước đi đầu
Tên nữa AK. tiếp phía sau
Một xác bó tṛn đôi mảnh chiếu
Hai đầu buộc tréo bốn dây lau

Ngô  Minh Hằng: TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI NĂM QUỐC HẬN (Kỷ niệm bốn mươi năm Quốc Hận 1975-2015. Xin gời về Quê Hương và Đồng Bào VN cùng với mơ ước thiết tha về một ngày không còn CS.)


Ngô Minh Hằng: TÔI NHỚ SÀI GÒN /....!

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN -.....

Ngô Minh Hằng: LỜI MỘT THUYỀN NHÂN (tặng tất cả Thuyền Nhân Việt Nam trong cuộc vượt biên đau thương nhất của lịch sử loài người)/......

Ngô Minh Hằng: TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG /Từ ngày có đảng đến nay /Người dân sống đọa thác đày đau thương /Đảng ǵ tàn bạo, đế vương /Cướp dân tiền của, ruộng nương, cửa nhà /Cúi đầu ngậm miệng, đảng tha /Dân mà phản đối, kêu ca, đảng tù !

Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ RỒI ĐẤY  /Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy /Bốn bốn năm sao lại ngắn - dài? /Dài bởi ta chờ ngày phục quốc /Ngắn v́ ta để ước mơ phai ...

Ngô Minh Hằng:  Bài thơ "ĐÁM MA TÙ" và các bài thơ HỌA / Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ /Và hồn sông núi bước theo sau !!!

Ngô Minh Hằng: TIỄN CHÂN ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG - ......

Biếm thi THA HƯƠNG: BẮT MA ĐƯỢC CUỘI / ....

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI MỘT /.....

Ngô Minhm Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BỐN (Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc - Sắp xuất bản/

Ngô Minh Hằng: BA MIỀN, ĐỨNG DẬY HỠI TA !

Ngô Minh Hằng: CÁI TÂM/ Giả nhân nghĩa để che đi gian tà /Nhưng che th́ cũng ḷi ra /Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM /Bàng dân thiên hạ không lầm !

Biếm Thi Tha Hương: Đừng Nghe Cộng Nói Hăy Coi Cộng Làm /....

Ngô Minh Hằng: LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI ANH HÙNG Ó ĐEN LƯ TỐNG -

Ngô Minh Hằng: Biếm thi THA HƯƠNG: KHÔNG TRỜI, AI Ở VỚI AI..../

Ngô Minh Hằng: Biếm thi THA HƯƠNG /

Ngô Minh Hằng: PHÁ HOẠI

Biếm thi THA HƯƠNG: KHEN BÀ CHỦ TỊT !!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: /T̀NH BUỒN /

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ XIN GỞI THẾ NHÂN (Trích thi tập Tiếng Hờn Sông Núi sắp xuất bản)  

Song Chau DiễmNgọc Nhân:: TRỞ VỀ VÔ MINH (

Ngô Minh Hằng: D̉NG TÂM HUYẾT -  RIÊNG CHO NHỮNG BẠN TẠI VIỆT NAM/

Ngô Minh Hằng: Tôi Nhớ Sài G̣n (

Ngô Minh Hằng: TÂM T̀NH NGƯỜI VONG QUỐC

Ngô Minh Hằng: Tôi Nhớ Sài G̣n

Ngô Minh Hằng: Nỗi Buồn Đông

Ngô Minh Hằng:  Chàng Cho B. Trích tập truyện NHỮNG CHẶNG ĐỜI  xuất bản năm 2001 -

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI HAI

Ngô Minh Hằng: Dừng Ngay Lai Những Dùi Cui Nắm Đấm

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: NỤ HỒNG và  PHAI NHẠT/

Ngô Minh Hằng: Xin Chỉ Hoan Hô /

Ngô Minh Hằng: Chân Dung ,Người Quốc Gia.
 

Ngô Minh Hằng: PHẢI ANH LÀ NGƯỜI VIỆT? -..

Ngô Minh Hằng: Hận Bán Nước/

Biếm thi Tha Hương:  TRÉO CẲNG GÀ -

Ngô Minh Hằng::  Bạn Không Phải Yêu Nước Mỹ -

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Khúc Tâm T́nh /

Ngô Minh Hằng: THƠ XUÂN /

Ngô Minh Hằng:  CỨU TA DO CHÍNH TA THÔI !!!

Ngô Minh Hằng: XUÂN ĐẸP VÔ CÙNG (Thương mến gởi về Mẹ Việt Nam) /Mẹ ơi, xuân đến, Xuân đang đến /Con vẫn bôn ba, vẫn xứ người /Vẫn bút con làm gươm chiến đấu /Vẫn thầm hẹn mẹ một ngày vui

Ngô Minh Hằng: LỜI T̀NH CHO SÔNG NÚI

Ngô Minh Hằng: GIỌT LỆ MÙA XUÂN

Biếm thi THA HƯƠNG: CÓ CHI KHÓ HIỂU /

Ngô Minh Hằng: CÓ HAY G̀ …/

Ngô Minh Hằng: MÓN QUÀ XUÂN XIN GỞI VỀ ĐẤT MẸ 

Ngô Minh Hằng: MÙA XUÂN HẸN ƯỚC

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Chiều Đông Miền Bắc Mỹ /

Táo THA HƯƠNG – TNCS - SỚ TÁO QUÂN NĂM MẬU TUẤT 2018/

Ngô Minh Hằng: Nén hương cho Ls. LÊ ĐÌNH HỒ /

Tha Hương: NÀO DỄ CÓ HAI ???  /

Biếm thi Tha Hương:  SAO CHƯA HIỂU ĐỜI ? /

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ KHÔNG CÓ TÊN /

Ngô Minh Hằng: Chúng Ta Có Nên Vin Vào Hai Chữ “Tự Do” Để Dánh Phá Một Tổng Thống  -

Ngô Minh Hằng: ANH QÚA TUYỆT VỜI -Brian Kolfage, một cựu thương binh tại chiến trường Iraq, thấy việc xây tường biên giới để giữ an ninh cho dân  Mỹ là việc cần làm nhưng phe Dân Chủ không đồng thuận, ngày 16/12/2018 Anh đã tự đứng lên gây qũy ủng hộ bức tường của TT Donald Trump.

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Mơ -

Ngô Minh Hằng: THỜI NÀO KHÔNG CÓ QỦY MA  

Ngô Minh Hằng: BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI /

Ngô Minh Hằng: Họa Bài thơ “Khai Bút 2019” của Thi sĩ Bửu Tùng /

Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Lễ Phật /

Ngô Minh Hằng: LỜI TÂM SỰ CUỐI NĂM -

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG -

Song Châu Diễm Ngọc Nhân:  MỘT BÀI THƠ CŨ /

Ngô Minh Hằng: ĐÊM GIÁNG SINH GIỮA L̉NG HÀ NỘI /

Ngô Minh Hằng: NGH̀N SAU (Trích TIẾNG HỜN SÔNG NÚI sắp xuất bản) /

Ngô Minh Hằng: Trục Xuất /Hoa Kỳ nếu chứa loài sâu ấy /Hỏi sự b́nh yên có được dài?

Ngô Minh Hằng: ĐÊM THÁNH (Kính dâng Hiền Mẫu) /

Ngô Minh Hằng: LỜI CẦU XIN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO/ C

Ngô Minh Hằng: LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH/

Biếm thi Tha Hương: Fake News/ Ai cũng biết chúng ruồí Pắc Pó /Tung Fake News làm gió làm mưa /Lười trời rộng chớ không thưa /Sẽ nghiền nát bọn bịp lừa, FAKE NEWS !!!

Ngô Minh Hằng: ĐÊM CHÚA GIÁNG TRẦN

Ngô Minh Hằng: HUẾ ƠI, BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN?

Ngô Minh Hằng: CÕI NGƯỜI /

Ngô Minh Hằng: BÀN TAY BÍ MẬT??? -

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI MỐT (Tâm thư Người Tị Nạn VC gởi Tập Đoàn Lănh Đạo Tư Bản Đỏ Việt Nam )

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA THỨ CHÍN (Kính dâng Quê Hương Việt Nam.  Thân mến gởi đến tất cả những người LÍNH của quân lực VNCH…)

Ngô Minh Hằng: BẠN ĐĂ TRẢ LỜI (Thân gởi những vị đã quan tâm gọi phone, gởi email thăm hỏi khi thấy NMH bị bọn tay sai tấn công, đánh phá)./

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Bốn Mươi Ba  -Kính gởi Mẹ và Quê Hương VN yêu dấu. (Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc sắp xuất bản)

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM -

Ngô Minh Hằng :BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI LĂM ..

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN TRONG NGÀY THANK

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Bốn Mươi Mốt  (Dựng Lấy Ước Mơ)  Gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam yêu qúi của tôi. /

Ngô Minh Hằng: Đưa Em Về Quê Hương /

Ngô Minh Hằng: Những Điều Trông Thấy  /

Ngô Minh Hằng:Hoang Mang -/

Ngô Minh Hằng: HỠI TOÀN QUỐC, HĂY VANG LỜI QUYẾT CHIẾN !

Ngô Minh Hằng: VIỆT NAM ƠI !... (Gởi về quê hương và đồng bào VN đă quá nhiều bất hạnh của tôi) /

Ngô Minh Hằng: HÚY NHẬT TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM -NGƯỜI KHAI SINH ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Ngô Minh Hằng: Lời Cảm Thán /Tiếc cho dũng khí lời hay /Đau cho sông núi vào tay hung tàn /Xót Người Chí Sĩ Việt Nam /Nén hương khói tỏa, lệ tràn núi sông ...

Ngô Minh Hằng: Lời trần  t́nh - Ngô Minh Hằng [Nmh] cảm tạ Quư vị nói lời công đạo cho Nmh và cũng xin trả lời Quư vị thắc mắc về lời đồn:

Ngô Minh Hằng: Đảng Phải Chết V́ Dân Đang Lớn Dậy -

Ngô Minh Hằng: CHIẾC GIÀY /Chiếc giày, dù muộn, đã công minh /Đã biết bay lên mặt đảng mình /Khi cộng thu nhà và cướp đất /Còn hơn những kẻ chỉ làm thinh

Ngô Minh Hằng: CẢM ƠN ĐỜI /

Ngô Minh Hằng: Chớm Thu /Mới chớm vào Thu đă lạnh rồi /Chao ḿnh trong gió, lá thu rơi /Nắng thu trong suốt, vàng như mật /Chẳng đủ làm Thu sưởi ấm đời 

Ngô Minh Hằng: Chống Cộng Bằng Mồn: -

Ngô Minh Hằng: ĐỨNG LÊN, VIỆT NAM !

Ngô Minh Hằng: Lẽ Đời  (Trích Lời Cánh Chim Rừng sắp xuất bản)/

Biếm Thi Tha Hương:Tôi Xin Nỗi Đấy  -

Ngô Minh Hằng: KỊCH LẠ  -

Ngô Minh Hằng: C̣n Đây Lời Tự Thú -Bài thơ này riêng gởi tập đoàn tư bản đỏ, bán nước CSVN và gia đ́nh gịng tộc của VC Lê Duẩn.

Ngô Minh Hằng: Đuốc Lửa Hoàng Sa -

Ngô Minh Hằng: Một Chút Tâm T́nh -

Ngô Minh Hăng: C̉N CHẦN CHỜ G̀ MÀ CHƯA ĐỨNG DẬY .../Trích thi phẩm Lời Cánh Chim Rừng sắp xuất bản.

Biếm thi Tha Hương: Điếu Muộn (Điếu văn của người tị nạn cho VC Trần Đại Quang) /

Ngô Minh Hằng: Phiên Ṭa Nghệ An/Trích thi phẩm LỜI CÁNH CHIM RỪNG sắp xuất bản.

Ngô Minh Hằng: Trách Nhiệm Về Ai ??? (Trích  thi phẩm LỜI CÁNH CHIM RỪNG sắp xuất bản) (Bài thơ này là tiếng thét đau thương của những người con gái VN lấy chồng các nước Hàn Cộng và Trung cộng để mong t́m cuộc đổi đời khi người cầm đầu đất nước là bày thảo khấu CSVN, …

Ngô Minh Hằng: The “Thank You” Of The Depositor Of Gold./Author: Ngô Minh Hằng Translator:  William Hoang (MD, USA)

Ngô Minh Hằng: Dừng Ngay Lại Những Đùi Cui Nắm Đấm : cụ cho đảng tư bản đỏ ….

Biếm thi Tha Hương: Can Ông / Chẳng như Trump, thẳng tay chơi /Ngón đòn kinh tế làm đời lao đao... /Ông Ba làm được không nào? /Nếu không thì chớ ồn ào, can ông !!!

Ngô Minh Hằng: Chúng Ta Có Nên Vin Vào Hai Chữ “Tự Do” Dể Dánh Phá Một Tổng Thống? -

Ngô Minh Hằng: CHỚM THU /

Ngô Minh Hằng:HĂY THỨC DẬY, HỠI VIỆT NAM, THỨC DẬY! (Trích TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản)

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA  (Vết Thương Không Bao Giờ Lành. Viết để ghi nhớ ngày Quốc Hận 30/4 năm thứ 41.)/

Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG (Trân trọng gởi đến đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump)/

Ngô Minh Hằng: Tiếng Kêu Trầm Thống (lời tâm t́nh đau thương gởi các đảng viên tiến bộ đă và đang cảm thấy xót xa cho hiện tại, tương lai dân tộc ..)

Ngô Minh Hằng: Ḍng Tâm Huyết Riêng Cho Những Bạn Tại Việt Nam (Với tất cả ḷng ngưỡng phục, Ḍng Tâm Huyết này xin gởi về các em sinh viên học sinh tại Việt Nam …)

Ngô Minh Hằng: CHÍNH EM, NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ (cảm tác khi nghe tin và thấy cảnh sinh viên học sinh ở Việt Nam đứng lên biểu t́nh đ̣i lại Hoàng Sa và Trường Sa ….) /

Ngô Minh Hằng: XIN V̀ CÔNG CHÍNH /

Ngô Minh Hằng: Thiện Ác /Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch /Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời /Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi /Vì có Thiện mới nhìn ra cái Ác

Ngô Minh Hằng:  VIỆT NAM, TRANG SỬ OAI HÙNG  (thân mến gởi đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước, mọi lứa tuổi)

Ngô Minh Hằng: XIN CHUỐC QUÊ HƯƠNG CHÉN RƯỢU MỪNG (Xin đưa lại bản nguyên thủy. Bài gởi lần trước bị mất một đoạn do kỹ thuật. Chân thành cáo lỗi cùng Qúy Vị và các Bạn.)

Ngô Minh Hằng: NHỮNG THỬ THÁCH TRÊN CON ĐƯỜNG TRANH ĐẤU

Ngô Minh Hằng: KHÓC VỊ TÔNG ĐỒ (Để thương tiếc và ngưỡng phục một vĩ nhân: Đức Giáo Hoàng John Paul Il ….). Trích thi phẩm Tiếng Gọi Núi Sông - sắp in

Song Châu Diễm Ngọc Nhân/ Anh có đến thăm em xin bước nhẹ /Kẻo nắng hồng vỗ cánh sẽ bay đi /Đôi thiên nga chưa kịp tiếng thầm th́ Mà đă thẹn, trời ơi là tội nghiệp ! (DẶN D̉)

Ngô Minh Hằng: ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA (gởi người bên kia chiến tuyến)

Ngô Minh Hằng: CÂU HỎI CHO NHÀ ĐƯƠNG QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM -

Ngô Minh Hằng: NÓI VỚI CON (Cho con và tuổi trẻ Việt Nam, những rường cột của sơn hà)

Ngô Minh Hằng: ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...Gởi hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam của tôi tại quê nhà. Xin những lòng còn trăn trở với quê hương vui lòng chuyển giúp, tác giả xin biết ơn

Ngô Minh Hằng:  Bản Trường Ca Thứ Bảy (Gởi người anh em bên kia giới tuyến)

Ngô Minh Hằng: NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ -Riêng gởi bọn người vô lương tâm, hân hoan lừa bịp, phản bội đồng bào và sông núi VN  để làm công cụ, tay sai, c̣ mồi cho VC ở trong nước cũng như tại hải ngoại ….

Ngô Minh Hằng: TA CHỈ CÓ HAI CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC/- Lời tâm huyết, xin gởi về Đồng Bào tại quê nhà và Đồng Bào VN tị nạn CS khắp nơi trên thế giới

Ngô Minh Hằng: Đă Chín Mong Chờ /Họ có Quê Hương, có ngày Độc Lập /Để chào mừng và hát những lời vui  /Ta mất cả Quê Hương và Độc Lập /Nên lời ta, lời cay đắng ngậm ngùi!!!

Tha Hương - Ngô Minh Hằng: Ai Chụp Mũ Trúc Hồ????

Ngô Minh Hằng: THAY LỜI NGƯỜI DÂN TẠI VIỆT NAM NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ

Ngô Minh Hằng: NHÂN ĐẠO /Trách chi sản phẩm Ba Đình /Trách mình chân thật, trách mình ngây thơ ! /Nhân đạo quá, hóa ra khờ /Cộng lừa những vố mệt phờ vẫn ...tin !!!

Ngô Minh Hằng: Những dòng tâm huyết cho quê hương Việt Nam.

Ngô Minh Hằng: XIN BỀN NHÉ, HỠI NGỌN LỬA ĐẤU TRANH!!! -

Ngô Minh Hằng: Nói Với Những Người Cầm Súng Trong Giờ Sinh Từ Của Quê Hương (Ḍng tâm huyết, gởi đến những người cầm súng  đang phục vụ đảng CS bán nước tại VN.) /Anh ơi, quê hấp hối /Đừng vô cảm, vô tri /Quê cần anh góp sức /Tổ quốc ḿnh lâm nguy !!!

Ngô Minh Hằng: QUYỀN NGƯỜI, ĐỨNG THẲNG, TA LÀM ! / Trước giờ bức tử quê hương /Để thành Tây Tạng, Tân Cương thế này /Th́ ta phải đứng lên ngay /SỐNG hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !

Ngô Minh Hằng: KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM / Khóc không cứu được Việt Nam /Đấu tranh, đổ máu mới tàn Hán nô !   /Nếu không muốn chết bởi Hồ  /Đứng lên mà giữ cõi bờ Việt Nam !!!

Ngô  Minh Hằng: GẤP LẮM RỒI !.../ Gấp lắm, biểu tình, chung sức lại! /Đập Hồ chết thảm, Chệt hôn mê !!!

Ngô Minh Hằng: HẬN BÁN NƯỚC / Tung tiền, chệt chiếm luôn rừng biển /Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG

Ngô Minh Hằng /NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY Khẩn cấp gởi về đồng bào Việt Nam, mọi giới và mọi tuổi. Cầu mong Qúi Vị, ai còn xót Việt Nam, xin tiếp tay giúp gởi đến đồng bào. Xin vô vàn cảm tạ.

Ngô Minh Hằng/ TẨY CHAY !!! -Cảm nghĩ của một người VNTNVC về việc ca sĩ VC là Mai Khôi được mời đến hát ở Annandale Virginia - thủ đô Hoa Thịnh Đốn - ngày 8.1.2017 trong chiều nhạc thính pḥng, chủ đề là "Trói Vào Tự Do"

Ngô Minh Hằng: Bàn Tay Bí Mật ??? "

Ngô Minh Hằng: AI ĐÁNH PHÁ VIỆT KHANG ? - Chỉ có Việt cộng, Việt gian và tay sai mới gian trá, mới vu oan giá họa, mới đánh phủ đầu để bịt miệng người quốc gia chống cộng như thế…

Ngô Minh Hằng: THƯƠNG TIẾC (Để nhớ về bức tượng THƯƠNG TIẾC, như một lời vinh danh và ghi ơn. Kính dâng các Anh Linh Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.)

Ngô Minh Hằng: TƯỞNG NHỚ (Nén hương ḷng, kính dâng những người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đă anh dũng hy sinh cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc Việt Nam)/

Ngô Minh Hằng: BẢN TIN CUỐI CÙNG Cảm tác khi nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" của Đài Phát Thanh Sài Gòn VN.

Ngô Minh Hằng: Mừng Người Về Từ Triều Tiên /

Bài thơ "Gởi Quà Cho Anh" của nhà thơ Ngô Minh Hằng và * Bài thơ "Gởi Súng Cho Tao" của thương phế binh Nguyễn Cung Thương

Ngô Minh Hằng: Giới Thiệu (Video) Nhạc Phẩm Mới “XIN HĂY RỬA HỜN” Thơ Ngô Minh Hằng, Phổ nhạc và trình bày Nhạc sĩ Hoàng Phương Nguyên

Ngô Minh Hằng: XUÂN QUÊ NỘI /Ơi  mùa xuân biếc miền quê nội /Sẽ măi là hương tẩm ngát long /Và sẽ là hoa mừng chiến thắng /Mừng ngày phục quốc cứu non sông

Ngô Minh Hằng: NGH̀N SAU /Bốn phương Nam Bắc Tây Đông /Bao la thật đậ́y nhưng không khỏi Trời /Khuyên ai trong kiếp con người /Hãy trồng cho đẹp trái đời nghìn sau

Nhạc phẩm TÌNH QUÊ -  Thơ Ngô Minh Hằng- Nhạc Trần Chương Lương- Trình bày Thanh Hoa

Ngô Minh Hằng: Trân trọng giới thiệu đế́n Qúy Vị và  Các Bạn nhạc phẩm XIN HÃY RỬA HỜN - Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Hoàng Phương Nguyên

Ngô Minh Hằng: GIÒI BỌ (Với người VNTNVC chân chính tại hải ngoại lúc này thì Việt Gian và Tay Sai cho VC nguy hiểm hơn VC….)  /

Ngô Minh Hằng: NHỚ MẸ (Kính dâng Mẹ. Tặng những bạn đồng tâm cảnh)/

Ngô Minh Hằng: NÀY, THỨC DẬY ! ! ! -Gởi đảng viên CSVN, các ngành quân đội, công an và những kẻ đă một thời làm loạn xă hội, lên đường xuống chợ trước năm 1975 tiếp tay cho VC xâm lăng và thôn tính miền Nam Việt Nam.

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT CHIỀU CUỐI NĂM  /

Ngô Minh Hằng: ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ / Con cầu xin lượng đất trời /Ban ơn cho mẹ như lời con mong /Ḷng con, một đóa hoa hồng /Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành

Ngô Minh Hằng: ANH VỀ (Trích "Thơ Tình Song Châu Diễm Ngọc Nhân" sắp xuất bản) /

Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Hai Mươi Sáu - *Ai Cần Anh Giải Phóng ?? T

Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BỐN /

     Ngô Minh Hằng: BIỂN THÁNG TƯ /Băi biển chiều nay thật vắng người /Nước xanh, mây trắng, cát vàng tươi /Ngồi trên ghềnh đá nh́n ra biển /Thương quá Việt Nam, nẻo cuối trời!

    Ngô Minh Hằng: DỪNG NGAY LẠI HỠI Ư ĐỒ ĐEN TỐI - …c

    Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐEN XIN THẮP NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM  NHỮNG VỊ ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

     Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ THP NÉN HƯƠNG L̉NG/ Tháng Tư ! Li tháng Tư bun !/Nh quê ḷng cháy, mt tuôn l nng /Git đau v́ núi, v́ song /Git bun ư kiếm t́nh cung l làng ...  

    Ngô Minh Hằng: NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ  /Dừng ngay lại mọi bịp lừa, thủ đoạn /Mọi thứ c̣ mồi, mọi kiểu con buôn /Đă tám mươi năm Việt Nam rách nát /Chỉ v́ bay, loài dạ cáo tim chồn !

   Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Năm Mươi (Nói với Việt Khang) Để ghi nhớ việc hai nhạc phẩm của nhạc sĩ yêu nước VK bị cai thầu văn nghệ khai thác, bỏ túi riêng khi anh đang khốn khổ trong ngục tù CS))/ Nói thật Khang nghe, dù tôi lắm lúc……

    Ngô Minh Hằng: DÒNG LỆ THÁNG TƯ / Người bạn gởi bản tin /Tháng Tư, ngày Hai Chín /Nghe mà lòng đau nghiến Nghe mà hồn nát tan

  Ngô Minh Hằng: NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN ! / Ngày Quốc Hận th́ gọi là Quốc Hận /Nghe rơ chưa hỡi kẻ thiếu tim người ! /Món bịp bây giờ đă ế, đă ôi ... NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !

    Ngô Minh Hằng: TỔ QUỐC ƠI, CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI ! /

    Ngô Minh Hằng: DI SẢN HỒ CHÍ MINH (Viết để ghi nhớ ngày 20/7/1954, ngày VC chia đôi nước VN tại ḍng sông Bến Hải - và ngày quốc Hận 30/4/1975 VC xua quân xâm chiếm miền Nam VN, xô dân tộc và quê hương VN xuống tận cùng hỏa ngục. Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoaị)

    Ngô  Minh Hằng: ĐỜI QÚA ĐAU RỒI MỘT THÁNG TƯ / Chú bác ta đă bị cộng lừa /Th́ ta tránh nhé, dấu chân xưa  /Hăy xin sắt đá, dù dâu biển /Đời quá đau rồi một tháng Tư !!!

    Ngô Minh Hằng: LỜI MỘT THUYỀN NHÂN /V́ ai con Lạc cháu Hồng /Tang thương chết giữa biển đông thế này  /Oan hồn dân Việt c̣n đây /Nỗi hờn c̣n đó, vẫn đầy, vẫn đau....

     Ngô Minh Hằng: HAI CHỮ HY SINH (gởi về những người anh em bên kia giới tuyến) /Ơi, máu xương người bộ đội /Đổ ra xây dựng quê ḿnh /Ai ngờ đảng ta lừa dối /Bẽ bàng hai chữ Hy Sinh !

    Ngô Minh Hằng: *SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ (Trích thi phẩm TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản) *Mời thưởng thức nhạc phẩm THÁNG TƯ

    Ngô Minh Hằng: HẬN THÁNG TƯ (gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận) /L

   Ngô Minh Hằng: TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG (Trích thi phẩm TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản.) /

    Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐEN, VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU / T

   Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OAN /Tháng Tư. Lại một Tháng Tư ... /Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim /Nỗi hờn vong quốc cao them /Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng ?

    Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN (...AM FREEDOM MARCH.)

     Ngô Minh Hằng: thơ “Cái lưởi” và bài họa “Miệng lưởi” của Doăn Thường

   Ngô Minh Hằng: thơ  “Lệ thơ cho cái chết muôn đời” và bài họa “Chết thế nào” của Trần Doăn Thường

     Ngô Minh hằng: Bản Trường Ca Ba Mươii Mốt /

      Ngô Minh Hằng: Lời Người Trong Mộ / Chỉ có một mình gánh bao quả nghiệp  /Do chính mình một thủa đã gieo nhân /Xin đừng sống mà như người đã chết /Hoặc chết rồi, xin lưu chút tương thân ...


Ngô Minh Hằng: * Những bài thơ tác giả đã làm cho Việt Khang ngày VK còn ở Việt Nam

     Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG /" BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG" ...

     Ngô Minh Hằng: QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG ??? / ....

    Ngô Minh Hằng : CHỐNG ÁC??? - /Như thế gọi là Chống Ác sao ? /Ôi thương dân Việt qúa ba đào /Anh hùng liệt nữ đâu chưa thấy /Chỉ thấy gian tà với búa dao !!!

    Ngô Minh Hằng: thơ TẠP GHI -Để đánh dấu tuổi bảy mươi hai, tặng những người bạn cùng chung lý tưởng QG, đã từng cùng tác giả chia lửa của VC và tay sai.

    Ngô Minh Hằng: CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ KHÔNG ??? / ....

    Ngô Minh Hằng: THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG

     Ngô Minh Hằng: Chuyện Buồn Thánh Tư –thơ Ngô Minh Hằng – Hoàng Oanh diễn ngâm / Hỡi ai thương nhớ quê hương /Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư

      Ngô Minh Hằng: Đao Phủ Mần Tuồng /Thật chưa biết CỘNG thế nào  ...

      Ngô Minh Hằng: BẢN CHẤT CỘNG NÔ CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

    Ngô Minh Hằng: Đỏan Thi Mùa Đông- Xé Nát – Tiếp Tay – Ly Kỳ - Nhất Điểm

   Ngô Minh Hằng: CHO EM VÀ MÙA XUÂN ĐAU THƯƠNG MẬU THÂN MỘT CHÍN SÁU TÁM/ ....

     Ngô Minh Hằng: CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN MẬU TUẤT

    Ngô Minh Hằng: Chúc Xuân / Chúc nhau, năm mới, chúc ǵ nhau ? /Không chúc công danh, chẳng chúc giàu /Mà chúc quê hương ṇi giống Việt /Hết sầu, hết khổ, hết thương đau!

      Ngô Minh Hằng: PHÂN TRẦN (Xin gởi những vị gọi tác giả là “nhà thơ”) ...

     Ngô Minh Hằng: Khoanh Tay Chịu Chết Thế À? /N...

     
 Ngô Minh Hằng: LỜI TÂM TÌNH TRƯỚC NĂM MẬU TUẤT Về Bài Thơ Ca Tụng HCM của nhà văn Lão Móc.-...

     Ngô Minh Hằng: ĐỪNG MÃI NGÂY THƠ ......

    Ngô Minh Hằng: ĐÔI CHÚT TÂM T̀NH (...

     Ngô Minh Hằng: ĐÚNG LÊN, PHẢI ĐỨNG LÊN MAU !!! [....

      Ngô Minh Hằng: BAO GIỜ MỚI ĐẾN VIỆT NAM ??? /...

      Ngô Minh Hằng: CHIẾN SỬ HOÀNG SA  (Kính dâng Anh Linh chiến sĩ Hải Quân VNCH đă hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa)/ ...

    Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI MỐT (Tâm thư Người Tị Nạn VC gởi Tập Đoàn Lănh Đạo Tư Bản Đỏ Việt Nam )./..

      Ngô Minh Hằng: ĐỪNG MÃI NGÂY THƠ ... /Xin dùng lương tâm nhìn vào SỰ THẬT /Chớ giao mình cho cạm bẫy con buôn /Xin nhìn quê hương xem còn hay mất /Đừng mãi ngây thơ đắm mật mê đường !!!

      Ngô Minh Hằng: THĂNG LONG, NGÀN NĂM CŨ / Đứng lên đồng loạt, ơi, dân tộc ! /...

     Ngô Minh Hằng: ĐÊM CỰC THÁNH -" VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI /BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM " 

   Ngô Minh Hằng: “TRUYỆN GIỎ CUA “ /Để lời ví giỏ cua mà ai viết / ..

      Ngô Minh Hằng: BẢN THÁNH CA / Bơ vơ trong nỗi sầu vong quốc /Vỡ tổ, bên trời một bóng chim /Xin Chúa d́u con bằng cánh gió /Đưa con về mái ấm b́nh yên

      Ngô Minh Hằng: CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG!!! (...

       Ngô Minh Hằng: Kịch thơ TRỐNG MÊ LINH - 4 màn Màn 2/4- ..

     Ngô Minh Hằng: “BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI” [trích Trường Ca Của Người Vong Quốc -  Sắp xuất bản ] ...

      Ngô Minh Hằng: Truyện ngắn Hành Trang Trên Tuyến Đường Về -…. ...

      Ngô Minh Hằng: VẦNG TRĂNG NGỌC DÁT....

      Ngô Minh Hằng: ANH LÀ AI ??? (Để gởi một người...) /" Mấy chục năm chị làm thơ tranh đấu /.

   Ngô Minh Hằng: Từ Thái Hà, Tổ Quốc Đang Réo Gọi (Trích thi phẩm: Từ Ngày Có Đảng sắp xuất bản)/ .

      Ngô Minh Hằng: CỨU TA DO CHÍNH TA THÔI !!! ..

      Ngô Minh Hằng: Kịch thơ TRỐNG MÊ LINH - 4 màn Màn 1 /- ....

       Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Năm Mươi (Nói Với Việt Khang) ....

         Ngô Minh Hằng: LỜI CẢM THÁN -....

        Ngô Minh Hằng: VÔ TÂM HAY QÚA THẬT THÀ ? /Bao lần muốn vất bút đi /Chẳng làm thơ nữa th́ chi phải buồn /Nếu ḷng không nặng quê hương /Th́ đâu có hận, có thương, có sầu !

       Ngô Minh Hằng: THƯƠNG GỞI CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM -

     Song Châu Diễm Ngọc Nhân: Bài hiệu đính Bạn Không Phải Yêu Nước Mỹ

      Ngô Minh Hằng: Thư gởi Ông MC, Nam Lộc  Lý do tôi viết thư này gởi đến ông là vì sau khi tình cờ đọc email của ông viết về Đại tá Trần Doãn Thường được phổ biến trên các Diễn Đàn có những đoạn….

     Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỪNG MÃI NGÂY THƠ ...” Ghi lại nỗi đau khi nhìn thấy những trò đánh phá, hoả mù, lừa bịp đồng bào do VC và VG thi hành nghị quyết 36 của đảng VC đã và đang diễn ra trong cộng đồng VNTNVC trên toàn thế giới và nhất là tại Hoa Kỳ.

      Ngô Minh Hằng: CÕI NGƯỜI /Thì ra trong cái cõi đời /Người dầu bao tuổi vẫn thời ngây ngô /Xin em cứ thế, dại khờ /Cho ta viết trọn bài thơ cõi người...

      Ngô Minh Hằng: TẨY CHAY (Cảm nghĩ của một người VNTNVC về việc ca sĩ VC là Mai Khôi được mời đến hát ở Annandale Virginia - thủ đô Hoa Thịnh Đốn - ngày 8.1.2017 trong chiều nhạc thính phòng, chủ đề là "Trói Vào Tự Do" ) ....

     Ngô Minh Hằng: BÀN TAY BÍ MẬT ??? /"Rước giặc vào nhà...có nhục không ?" /Nhục không ? Nhục chứ ! Nhục non sông ... /Nhục cho bao triệu người dân Việt /Sống  - Chết ngày nào vượt biển đông!!!

      Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA THỨ SÁU – (Trích Thi phẩm  TRƯỜNG CA CỦA NGƯỜI VONG QUỐC - sắp in) / ...

      Ngô Minh Hằng: TƯỞNG NHỚ (Nén hương ḷng, kính dâng những người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đă anh dũng hy sinh cho chính nghĩa để bảo vệ tự do cho Tổ Quốc Việt Nam) / .....

       Ngô Minh Hằng: CÕI NGƯỜI /Thì ra trong cái cõi đời /Người dầu bao tuổi vẫn thời ngây ngô /Xin em cứ thế, dại khờ /Cho ta viết trọn bài thơ cõi người...

      Biếm thi Tha Hương: Sao Lại Tiếp Tay?/Là do sáng kiến Việt Tân ma?? /Nghiền nát tiềm năng quật khởi à!?/Phát động phong trào "Không Chống Nhữong

ịNhững vở ki.ch đời Cộng"/Thi đua kế hoạch " Phải Ôn Ḥa" .....&more

       Ngô Minh Hằng: NGUYỆN CẦU (Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM nhân ngày giỗ của Người) /Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi /....

        Ngô Minh Hằng: TIẾC THƯƠNG (Nhân ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Vị Tổng Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Ḥa) /....

      Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI BA -Kính gởi Mẹ và Quê Hương VN yêu dấu./ ..

      Ngô Minh Hằng: THÁNG MƯỜI /Tháng Mười, những chiều mưa nhẹ /Gió về, đời bỗng lạnh căm /Từ khi sẩy đàn tan nghé /Tha hương vắng bóng trăng rằm

      Ngô Minh Hằng: TRẺ /Xưng trẻ mà không biết trọng già /Trẻ cào lịch sử, chửi ông cha /Trẻ không chống cộng khoe yêu nước ? /Trẻ chẳng trừ gian bảo cứu nhà ?

       Ngô Minh Hằng: NÉT ĐẶC THÙ /Ta, con suối nhỏ nằm khiêm tốn /Mưa đổ đầu nguồn nước vẫn trong /Địa chấn, sông bồi hay núi cản /Suối vẫn triền miên, ngát một ḍng

      Ngô Minh Hằng: Thư minh xác về chữ kư - NGÔ MINH HẰNG

     Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI HAI [Đọc emails của những người tự nhận họ là Quốc Gia, là người chống cộng nhưng nội dung, ý nghĩa của nó lại làm độc giả nhận xét ngược lại ….]..

    Ngô Minh Hằng: CHỐNG CỘNG / Xin quên cái NGĂ mà nhường cái TÂM /Đừng nhẹ dạ mà lầm mưu cộng /Mắc kế thù mà chống chính ta ! /Làm mờ chính nghĩa Quốc Gia /Kẻ thù thích chí, cười khà, vỗ tay !!!

     Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BẢY (...

      Ngô Minh Hằng: KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?

      Ngô Minh Hằng: CHUYỆN QUÊ HƯƠNG / Chỉ những kẻ nào đỏ óc, đỏ lòng /Mới ngăn chặn người nói lời yêu nước /Dùng tôn giáo, cộng đã nhiều ngang ngược /Nước mất rồi, mà chưa tỉnh ra ư ???

      Ngô Minh Hằng: Kính mời Quí vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm THU THA HƯƠNG - Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Nguyễn Hoàng - Trình bày: Hoàng Hoa

        Ngô Minh Hằng: ĐỪNG CẮM SÀO SÂU ... / ...

      Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM / Hãy đứng dậy, hỡi toàn dân, đứng dậy....

      Ngô Minh Hằng: KHỔ THÂN ÔNG !!! [Nhân tin ông Lou Dobbs bị CNN cho nghỉ việc vì đã tường thuật tin tức về tình trạng "THẬT" ở Los Angeles …/...

       Ngô Minh Hằng: CHÀO VĨNH BIỆT TWIN–TOWERS (gởi về New York với tất cả tiếc thương)/ Chào vĩnh biệt... nghe đau hồn lữ thứ /Twin - Towers h́nh ảnh đă thân thương /Trong t́nh cảm của ta, người viễn xứ /Đến nơi này nương náu, nhận Quê Hương !

      Ngô Minh Hằng: nhạc phẩm ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!! / thơ Ngô Minh Hằng -nhạc Mai Đằng - Hồng Thắm tŕnh bày

       Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA [....

     Ngô Minh Hằng: “LẰN RANH QUỐC CỘNG” Cảm tác sau khi theo dõi những bản tin về " Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ " Một Cộng Đồng chống Cộng" thành  "một Cộng Đồng không Cộng sản..." của CĐVNTNCS tại Hoa Thịnh Đốn

     Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Hai Mươi Bốn [Trích thi phẩm: Việt Nam - ..

      Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Hai Muoi Mốt (...

         Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI CHÍN (...

       Ngô Minh Hằng: ĐẠO LÀM NGƯỜI / Trọng – ...

Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BẢY” ..

      Ngô Minh Hằng: “Bản Trường Ca Mười Bốn” [Trích: Việt Nam - Trường Ca Của Người Vong Quốc sắp xuất bản.] / Hăy đứng lên nào, công, thương, nông, sĩ /Hăy đứng lên nào, quân đội, công an /Hăy đứng lên nào, thôn quê, thành thị /Đ̣i lại cho ḿnh Tổ Quốc Việt Nam !

      Ngô Minh Hằng: Bản Trường Ca Thứ Bảy .

      Ngô Minh Hằng: CHỐNG CỘNG … /Chống cộng thời nay ngộ thí bà  /Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la  /Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát  /Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà /…../Chống cộng ??? …ai là cộng rứa ta ???

       Ngô Minh Hằng: CHÁY NHÀ HÀNG XÓM /Cháy nhà hàng xóm, làm thinh /Là ta tàn ác với mình đấy thôi /Góp tay chữa cháy cho người /Là ta đã cứu chính đời sống ta !

       Ngô Minh Hằng: HOANG MANG./ ...

      Ngô Minh Hằng: BỨC TRANH ĐỜI (Tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam tôi)  /Hai chữ khoan hồng lừa người "cải tạo" /"Học tập" thôi, đâu có nhốt ai tù !!! /Đỉnh trí tuệ đã vô cùng gian xảo /Chắng kết án nào nhưng vẫn thiên thu ...

      Ngô Minh Hằng: NGAO NGÁN (Gởi đồng chí "đỉnh cao trí tệ" của Ba Đình, tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng.  …)  / ...

      Tha Hương: Biếm Thi "NẾU TIỀN MẮNG LẠI" (gởi các bác đă  MẮNG ĐỒNG TIỀN) /...

     Tha Hương: ĐẠO LÀM NGƯỜI (Cảm tác khi đọc được nỗi lòng của Bs. Ngô Khắc Hưng, …) /...

      Ngô Minh Hằng: CÒN ĐÂY, LỜI TỰ THÚ -Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” / Nhìn rõ nhé, không thể còn chối biến /Hay vu cho người là lính đánh thuê /Đảng biết nhục không hỡi những tên hề /Vì muôn kiếp còn đây "LỜI TỰ THÚ ..."

      Ngô Minh Hằng: thơ “NÓI CHUYỆN QUÊ HƯƠNG” Viết sau khi đau lòng đọc bài TIẾC CÔNG CẦM VÀNG của nhà văn Tôn Nữ Hoàng Hoa,  thơ hồi âm của Linh mục Nguyễn Văn Lý và bài Bà TN Hoàng Hoa Không Phải Là Một Tín Hữu Công Giáo của Châu Linh Vũ.

      Ngô Minh Hằng: TỘI ÁC VIỆT CỘNG / Ai yêu đất nước sơn hà /Cộng đem ra xử như là tội nhân /Bàn tay tắm máu lương dân /Những người tài trí cộng cần triệt tiêu

      Ngô Minh Hằng: Tâm Tư Người Vong Quốc -(Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trên toàn thế giới) / Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng /Sạch hờn vong quốc, về làng, thăm quê ...

     Song Châu Diễm Ngọc Nhân: CHUYỆN L̉NG / Hỡi ai góc biển chân trời đó /Có biết cho ai những tủi hờn /Đă sáu mùa xuân không biếc nụ /Sáu mùa hoa nở giữa cô đơn...

     Ngô Minh Hằng: ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO  / Đạo - CHÁNH ĐẠO - luôn luyện tâm rèn trí /Dùng trí - nhẫn - nhân - vô úy - đúng đường /Người hành đạo không đi cùng ma qủy /Hại giống ṇi và phá nát quê hương !

      Ngô Minh Hằng: CHỢ  NÉT - CHỢ ĐỜI /Khi lên Net khác chi người đi chợ /Đủ cách chưng khoe, đủ mọi mặt hàng /Thượng hạng kim cương, châu báu, bạc vàng /Đến rác rưởi của hạ tầng tôm cá

    Ngô Minh Hằng: XIN MAU ĐỨNG DẬY BA MIỀN ! - Vì sự mất còn của tổ quốc, xin Quí Vị và các Bạn tiếp tay chuyển tiếng nói và tinh thần của người dân Hà Nội đến với  họ hàng, bằng hữu và tất cả những người thân quen của Quí Vị và các Bạn tại Việt Nam. ..

      Ngô Minh Hằng: Mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm  “TA VỀ” Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Xuân Điềm - Trình bày Việt Dũng - Như Mai

       Ngô Minh Hằng: Hoài Ngô [Để hồi đáp kẻ mạ lị những ngụi tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là “bọn hoài Ngô” và vu chụp ….] /....

         
Ngô Minh Hằng: NÓI VỚI NHAU / Nhà ta đang cháy, ta không chữa /Ngồi đợi th́ sao lửa tắt giùm ? /Nào hăy cùng nhau vầy lại cuộc /Hỡi tài Nguyễn Trăi, trí Quang Trung !

     Ngô Minh Hằng: QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ THĂM / Quê hương ai chẳng muốn về thăm /Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng /Đời sống dân ta đầy tủi nhục /Ta về, thấy cảnh, có vui chăng???

        Ngô Minh Hằng: Kính mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức tiếng hát củaTrường Hải qua nhạc phẩm XIN GÓP THÊM NGỌN NẾN, và - Xin cảm ơn Người Bạn đã làm thành youtube cho nhạc phẩm này.

        Ngô Minh Hằng: Chút Tâm T́nh Về Hai Chữ Tự Do...

Mời Qúy Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm Xin Góp Thêm Ngọn Nến [Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Trường Hải]

      Ngô Minh Hằng: QUA THÁNG TƯ RỒI / Hỡi ai sông núi nặng t́nh /Hẳn nghe mạch đất chuyển ḿnh chờ mong  /Hẳn nghe lịch sử khơi ḍng /Hờn non nước hẳn động ḷng trượng phu....??.

        Ngô Minh Hằng: TIẾC THAY !!! [Ngày 30/5/2017 Kathy Griffin,  liberal actress-comedian, trong khi thu hình với Tyler Shields đã cầm một chiếc đầu lâu cắt lìa khỏi thân mình, mặt là TT Donald Trump đầy máu, giơ lên. ] ...

      Ngô Minh Hằng: Ngôn Ngữ / Ngôn Ngữ thể hiện cái Tâm /Như dao, thể hiện người cầm, thế thôi  !

     Ngô Minh Hằng: XIN THƯỢNG ĐẾ HÃY ĐƯA TAY QUYỀN LỰC / ..

      Ngô Minh Hằng: LẼ ĐỜI / B́nh an không có tại ḷng /Th́ sao hạnh phúc được trong cửa nhà /Xưa nay dạ qủy tâm ma /Hại người mà lại hóa ra hại ḿnh!

      Ngô Minh Hằng:  thơ TIẾNG HỜN THẾ KỶ -(Nhân tin Formosa bồi thường 500 triệu dollars cho vụ thải chất độc xuống biển miền Trung làm cá chết tại Vũng Áng .. ) .

       Ngô Minh Hằng: BỔN PHẬN CÔNG DÂN  / ...

    
Ngô Minh Hằng: TIẾNG VỌNG ".

      Ngô Minh Hằng: ĐÊM PARIS (Ghi nhớ bàn tay khủng bố tập thể đã đẫm máu 129 người dân tại Paris ngày 13/11/2015 và làm nhiều người bị thương.) / Đêm Paris xé lòng tôi trăm mảnh /Thương Paris tôi lại xót Sài Gòn /Sài Gòn của tôi, nhà hàng Mỹ Cảnh /Người chết ôm hờn vì cộng đặt bom

        Ngô Minh Hằng: CHỈ VÌ MIẾNG VẢI MÀU VÀNG .

        Ngô Minh Hằng: ĐẢNG KHÔNG BÁN CÁT... .

      Ngô Minh Hằng: DẦU BAO TUỔI CON VẪN CẦN CÓ MẸ ..

        Ngô Minh Hằng: CỨU TA DO CHÍNH TA THÔI !!! ...

     Ngô Minh Hằng: CHỈ CÒN DĂM BA NĂM NỮA (Thiết tha gởi đồng bào VN mọi lứa tuổi, mọi thành phần, quốc nội và hải ngoại) ...

     Ngô Minh Hằng: HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP (…

    Ngô Minh Hằng: BỨC TRANH ĐỜI (Tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam thân mến của tôi.) / .

     Ngô Minh Hằng: ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ /Mẹ ơi, đây một đóa hồng /Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành /Ghi đêm thức đủ năm canh /Khi con trở gió ươn ḿnh không vui

        Ngô Minh Hằng: ĐÓA HỒNG DÂNG MẸ /Mẹ ơi, đây một đóa hồng /Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành /Ghi đêm thức đủ năm canh /Khi con trở gió ươn ḿnh không vui     

         Ngô Minh Hằng: DỪNG NGAY LẠI HỠI Ư ĐỒ ĐEN TỐI - ..

    Ngô Minh Hằng: ĐUỐC THIÊNG XIN HĂY RỰC TRỜI / ...

       Ngô Minh Hằng: ĐỜI QÚA ĐAU RỒI MỘT THÁNG TƯ (..

    Ngô Minh Hằng: “Hóa Giang Chưa Trọn Câu Thề” /..

     Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN (..

     Ngô Minh Hằng: VÔ LƯƠNG !!! (....

      Ngô Minh Hằng: “BỐN HAI NĂM TRƯỚC .... “ /.....

     Ngô Minh Hằng: THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM (....

      Thùy Dương: "NHỮNG KẺ TỊ NẠN VC TRÁ HÌNH"  

Ngô Minh Hằng: VÀI DÒNG TÂM CẢM XIN CHIA SẺ VỚI NHỮNG LÒNG CÒN TRĂN TRỞ VỚI QUÊ HƯƠNG”

      Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ THẮP NÉN HƯƠNG L̉NG ...

     Ngô Minh Hằng: TỔ QUỐC TA ĐAU TOÀN DÂN NGHE CHỨ ? / TỔ QUỐC TA ĐAU, TOÀN DÂN NGHE CHỨ ??? /ĐỨNG DẬY, DIỆT THÙ, HỠI BẮC, TRUNG, NAM !!!

     Ngô Minh Hằng: C̣n Ba Năm Nữa  / H...

     Ngô Minh Hằng: ANH HÙNG VÔ DANH  ( Một nén hương  tưởng niệm  vị anh hùng vô danh trong lịch sử.  Xin cảm ơn một người bạn đă kể lại câu chuyện thương tâm nhưng hào hùng này của người đàn bà Việt nam, vợ một vị Trung sĩ của quân lực VNCH. …..) /..

       Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI SÁU(GIẢI PHÓNG) T..

     Ngô Minh Hằng: HẸN ANH MỘT NGÀY TÁI NGỘ ....

       Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐEN ...

       Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OAN /....

     Ngô Minh Hằng: “KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN” (..

     Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ, VIẾT RIÊNG CHO MẸ (...

      Ngô Minh Hằng: Bài Thơ Cho Tháng Tư Đen (..........

     Ngô Minh Hằng: Gởi Ông Linh Mục Vũ Thành...

     Bài  thơ viết riêng cho ngày Quốc Hận:

Ngô Minh Hằng: “Bài Thơ Viết Riêng Cho Ngày Quốc Hận” &"TruongCaChoThangTuDen" [(T..

      Ngô Minh Hằng: NÉN HƯƠNG NGÀY GIỖ TỔ /

       Ngô Minh Hằng: Những bài thơ Xướng Họa: – Ngô Minh Hằng ”Vô Lương” – “Bất Lương” Trần Dzoăn Thường – “Lời Tráng Sĩ” Nguyễn Thị Bé Bảy – “Đâu Trí Thức?” - Nguyễn P. Thúy – “Thiện Lương” Kiều Mộng Hà – “Ôi Nhớ Tháng Tư !!” Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  - “Hỏi Đứa Bất Lương” Đỗ Quảng

      Ngô Minh Hằng: C̉N CHẦN CHỜ G̀ MÀ CHƯA ĐỨNG DẬY ... ....

     Ngô Minh Hằng: XIN HĂY V̀ VIỆT NAM YÊU DẤU (..

      Ngô Minh Hằng: thơ “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT” ...

     Ngô Minh Hằng: BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI LĂM (..

      Ngô Minh Hằng: VÔ LƯƠNG ? (Tháng Tư 2017,

       Ngô Minh Hằng: DỪNG NGAY LẠI HỠI Ư ĐỒ ĐEN TỐI (

        Ngô Minh Hằng: “Trách Nhiệm Về Ai ???”  (...

      Ngô Minh Hằng: “DẪU BAO TUỔI CON VẪN CẦN CÓ MẸ”

      Ngô Minh Hằng: “DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM ...

     Ngô Minh Hằng: Lời nhắn xin gởi đến thi sĩ Trần Ngọc Nguyên Vũ. (Vị nào quen biết thi sĩ Trần Ngọc Nguyên Vũ, xin giúp chuyển. Nmh xin cảm ơn.)

     Ngô Minh Hằng: “HỠI TOÀN QUỐC HÃY VANG LỜI QUYẾT CHIẾN” /

     Ngô Minh Hằng: “NHÀ NƯỚC” (

     Ngô Minh Hằng: “Chọn Đi !!!” L

      Ngô Minh Hằng: “Xin Cảm Ơn Những Trái Tim Lân Mẫn” (

     Ngô Minh Hằng: “ĐÃ CẦM BÚT ...” (

       Ngô Minh Hằng: “VÔ TÂM HAY QÚA THẬT THÀ ?”

     Ngô Minh Hằng: ANH HỎI L̉NG ĐI ....(

      Ngô Minh Hằng: ” HĂY THỨC DẬY,  HỠI VIỆT NAM...THỨC DẬY !!!” /

    Ngô Minh Hằng: thơ “D̉NG TÂM HUYẾT RIÊNG CHO NHỮNG  BẠN TẠI VIỆT NAM”

      Ngô Minh Hằng: “BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI” /

     Ngô Minh Hằng: thơ “ĐÔI LỜI TÂM SỰ“

     Ngô Minh Hằng: “Cho Em Và Mùa Xuân Đau Thương Mậu Thân Một Chín Sáu Tám”. /

    Ngô Minh Hằng: “TÂM T̀NH VỚI MẸ”

      Ngô Minh Hằng: thơ “TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG” (

       Ngô Minh Hằng: “ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...” (

        Ngô Minh Hằng: “HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP”

       Ngô Minh Hằng: “QUANH CO” [Cảm tác khi thấy cảnh đời đầy quanh co gian dối. …]  /

      Thơ Tha Hương: “ĐỒNG TIỀN: QUYỀN LỰC VÀ TỘI ÁC” /

        Ngô Minh Hằng: NAM ÚC TUẦN BÁO”

       Ngô Minh Hằng: thơ “DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM ...

      Ngô Minh Hằng: TIẾNG HỜN THẾ KỶ (Nhân tin Formosa bồi thường 500 triệu dollars cho vụ thải chất độc xuống biển miền Trung làm cá chết tại Vũng Áng ….) /

        Ngô Minh Hằng: thơ “Bản Trường Ca Ba Mươi Bảy”  /

      Ngô Minh Hằng: “VINH DANH T̀NH YÊU” /"

      Ngô Minh Hằng: thơ của Song Châu Diễm Ngọc Nhân: “Phải Ḷng”, “Cơn Gió Lạ”, “Quà Muộn”. /

       Ngô Minh Hằng: thơ “ CHIỀU MỒNG NĂM TẾT” [

       Ngô Minh Hằng: thơ “ NHẬP GIA TÙY TỤC”

       Ngô Minh Hằng: QUÊ HƯƠNG, GIỜ HOÀNG ĐẠO. /

       Ngô Minh Hằng: thơ "Khổ Thân Ông !!! " -

       Ngô Minh Hằng: TÔI HÁT QUỐC CA /

      Ngô Minh Hằng: thơ “MÙA XUÂN NHỚ NGƯỜI TRONG NGỤC” /

       Ngô Minh Hằng: Lời Tâm Sự Cuối Năm  /

       Ngô Minh Hằng: GIỌT LỆ MÙA XUÂN (

       Ngô Minh Hằng: “BÀI THƠ VIẾT CHIỀU CUỐI NĂM” (

       Ngô Minh Hằng: “GẤM HOA, D̉NG QUỐC SỬ” (

        Ngô Minh Hằng: “TÔI YÊU LÁ CỜ VÀNG” /

      Ngô Minh Hằng: thơ “SẼ CÓ MỘT NGÀY” 

       Ngô Minh Hằng: thơ “XUÂN DIỄM MỘNG”

      Ngô Minh Hằng: thơ "TÂM TƯ NGƯỜI VONG QUỐC" (

      Ngô Minh Hằng: “BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI HAI” (Xóa Bỏ Hận Thù)- .

      Ngô Minh Hằng: LÁ THƯ XUÂN VIẾT TRONG ĐÊM TRỪ TỊCH 

       Ngô Minh Hằng: “LỜI MỘT THUYỀN NHÂN”

        Ngô Minh Hằng: “LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ /

       Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI”

        Ngô Minh Hằng: thơ “Ngao Ngán”  Gởi đồng chí "đỉnh cao trí tệ" của Ba Đình, tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng. /

        Ngô Minh Hằng: Ḷi Nguyện Đêm Giáng Sinh Của Người Ngoại Đạo

      Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI CHÚC MỪNG NƯỚC MỸ VÀ VỊ TÂN TỔNG THỐNG CỦA CUỘC BẦU CỬ LỊCH SỬ NĂM 2016” /

      Ngô Minh Hằng: thơ “CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM /

       Ngô Minh Hằng: “NHÁNH NHĂN QUÊ HƯƠNG”

        Ngô Minh Hằng: “CÕI NGƯỜI”/ T

        Ngô Minh Hằng: “XUÂN QUÊ NỘI“ / T

        Ngô Minh Hằng: thơ “VẦN THƠ SÔNG NÚI /

       Ngô Minh Hằng: thơ “SƠN NỮ” (

       Ngô Minh Hằng: thơ “SAU VẺ HỒN NHIÊN”

       Ngô Minh Hằng: thơ “MÙA ĐÔNG HÀ NỘI”/

        Ngô Minh Hằng: thơ “MẠCH SẦU THU” /

         Ngô Minh Hằng: Bài thơ gởi người bạn trẻ. /

        Ngô Minh Hằng: “NỖI L̉NG MỘT NGƯỜI TỊ NẠN”

         Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI THẬT”

         Ngô Minh Hằng: thơ xướng họa /

        
Ngô Minh Hằng: thơ “CHUYỆN L̉NG

         Ngô Minh Hằng:  thơ “BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI MỐT”  G

           Ngô Minh Hằng: thơ “CHẲNG OAN !!!” T

         Ngô Minh Hằng: thơ “XÁC ĐỊNH“ /

          Ngô Minh Hằng: thơ “HAI MƯỜI ĐỒNG BẠC CẮC”

           Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI CHÚC MỪNG NƯỚC MỸ VÀ VỊ TÂN TỔNG THỐNG CỦA CUỘC BẦU CỬ LỊCH SỬ NĂM 2016

         Ngô Minh Hằng: thơ “ĐOẢN THI MÙA THU” /

          Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI CẢM THÁN” /

           Ngô Minh Hằng: thơ “TIẾC THƯƠNG 2”

           Ngô Minh Hằng: thơ xướng hoa:

            Ngô Minh Hằng: Thơ “Chọn Mặt Gởi Vàng” & Huỳnh Quốc B́nh: Hội luận với Giáo Sư Ngô Quốc Sĩ, San Jose, California, USA:  “Donald Trump- Người Bơi Ngược Nước!”

           Ngô Minh Hằng: thơ “Tâm Tư

           Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI“

          Thơ Xướng Họa của Ngô Minh Hằng và Dzoăn Thường -

             Ngô Minh Hằng: thơ “TIẾNG HỜN THẾ KỶ” .

            Ngô Minh Hằng: thơ “XIN TRỜI CHO LŨ NỞ HOA...

            Ngô Minh Hằng: thơ “TRỐNG DIÊN HỒNG ĐÃ ĐIỂM...

          Ngô Minh Hằng: thơ “NHẬN DIỆN VIỆT GIAN
         

         Ngô Minh Hằng: “TẠ LÒNG”

        Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!!” /

        Ngô Minh Hằng: thơ “XIN ĐỨNG CÙNG TÔI”

          Ngô Minh Hằng: thơ “NGÀY 11 THÁNG 9 VÀ TÔI, NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI HOA KỲ” (

          Ngô Minh Hằng: thơ “MÔT CHUYẾN THĂM” (

         Ngô Minh Hằng: thơ “BỔN PHẬN CÔNG DÂN”

         Ngô Minh Hằng: Thư ngỏ kính gởi Người Quốc Gia Chân Chính Tỵ Nạn Việt Cộng Tại Hải Ngoại.-

           Ngô Minh Hằng: thơ “QUANH CO”

            Ngô Minh Hằng: thơ “NÉN NHANG VÔ THƯỜNG” [

         Ngô minh Hằng: thơ:” HẠ TÀN”/

        Ngô Minh Hằng: Lẽ Đời.-

       Ngô Minh Hằng: thơ "VÔ LƯƠNG ???"/

        Ngô Minh Hằng: “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI CHÍN”

         Ngô Minh Hằng: “Lễ Vu Lan” [Kính dâng Hương Linh Từ Mẫu. Tặng các Bạn đồng tâm cảnh.]/ Con ước một ngày quang phục núi song /Để con được về ngồi bên mộ đất /Thỏ thẻ mẹ ơi, từ ngày mẹ mất /-  Xa mẹ ngày nào cũng thể Vu Lan !...

         Ngô Minh Hằng: “Ta Chỉ Có Hai Con Đường Phía Trước”


       
Ngô Minh Hằng: thơ "Nhưng Có Khi Nào Ta Tự Hỏi ...” (

      Ngô Minh Hằng: thơ “CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...”-

         Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI TÁM” -

          Ngô Minh Hằng: thơ “XIN TIỄN ĐƯA ANH - NGƯỜI CHIẾN HỮU” N

         Ngô Minh Hằng: thơ “TỔ QUỐC ƠI, CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI ! /"

       Ngô Minh Hằng: ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ..

             
Ngô Minh Hằng: thơ “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT”

       Ngô Minh Hằng: thơ “TIẾNG HỜN THẾ KỶ” (

      Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BA”

     Ngô Minh Hằng: thơ “NĂM TRĂM TRIỆU HAY HAI TỶ BỐN ???”

      Ngô Minh Hằng: thơ “HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP”

        Ngô Minh Hằng: thơ “NÓI VỚI CON” (

         Ngô Minh Hằng: thơ “PHẢI CÓ NGÀY DÂN TÔI MỪNG ĐỘC LẬP” (

        Ngô Minh Hằng: thơ “ĐĂ CHÍN MONG CHỜ” /

        Ngô Minh Hằng: thơ: “CẢM ƠN NHỮNG TẤM  L̉NG”

        Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...”  

     Ngô Minh Hằng: thơ “AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY

        Ngô Minh Hằng: thơ “ANH SẼ CHẮNG ĐƠN HÀNH (

       Ngô Minh Hằng: thơ “HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP

           Ngô Minh Hng: Họa - Đáp  bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ LẠ BUỒN THƯƠNG" do Lan Lê sáng tác gởi đồng nghiệp là cô giáo Lam. -  Bạn nào biết cô giáo Lan Lê, xin chuyển giúp.  Xin chân thành cảm ơn. NMH.

          Ngô Minh Hằng: thơ “SAO CHƯA TỈNH ???/ Sao chưa tỉnh để cùng nhau góp sức /Cứu quê hương ra khỏi họa vong nô /Cứu dân tộc khỏi bàn tay áp bức /Kìa cộng ký rồi Hội Nghị Thành Đô !!          

Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỪNG NGỒI CHỜ CHẾT ...”  [Gởi 90 triệu đồng bào Việt Nam của tôi tại quê nhà. Xin những lòng còn trăn trở với quê hương vui lòng chuyển giúp, tác giả xin biết ơn]./

          Ngô Minh Hằng: thơ “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT” [Xin Quí Vị và các Bạn hãy vì sự tồn vong của tổ quốc VN, của giống nòi Hồng Lạc mà chuyển giúp bài thơ tâm huyết này đến bằng hữu thân quen của Quí vị khắp nơi trong nước] /

         Ngô Minh Hằng: thơ “KHI TÀN TRẬN CHIẾN (Viết theo chuyện kể của một người lính Quân Y sau trận chiến An Lộc năm 1972) / "

        Ngô Minh Hằng: thơ ” CẢM ƠN NGƯỜI DỰNG CỜ VÀNG”/ Xúc động  qúa, quê người, nơi tạm trú /

        Ngô Minh Hằng: thơ “NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI VỚT CÁ”( Gởi những người miệt mài thu dọn cá chết khắp nơi tại Việt Nam) /

        Ngô Minh Hằng: thơ “DÂNG CHA LỜI THƠ MỌN” [Chào mừng Linh Mục Thadeus Nguyễn Văn Lý ra khỏi nhà tù nhỏ của cộng sản VN ngày 20/5/2016./

      Ngô Minh Hằng: thơ “AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?” [Nhân tin cá chết lan từ Vũng Áng vào Sài Gòn, nổi trắng trên sông Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc]/

      Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BẢY” Để ghi nhớ niềm đau Vũng Áng và các cuộc biểu tình lớn nhất ở Việt Nam từ sau ngày 30/4/1975.. /

          Ngô Minh Hằng: Ngô Minh Hằng hội luận với Mục sư Huỳnh Quốc Binh và  Nhà văn Quân đội Hải Triều

        Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI CỦA CÁ “ (Gởi về Quê Hương và Dân Tộc VN tôi)

         Ngô Minh Hằng: thơ “HẠN HÁN”/ Hạn này không phải do Trời /Mà do Tàu cộng giết người Việt Nam!

       Ngô Minh Hằng: thơ “THỨC DẬY ĐI THÔI !...”  

         Ngô Minh Hằng: thơ “CON ĐƯỜNG DUY NHẤT“ /

         Ngô Minh Hằng: thơ “LỜI CỦA CÁ” [Gởi về Quê Hương và Dân Tộc VN tôi.]/

       Ngô Minh Hằng: thơ “NIỀM ĐAU VŨNG ÁNG “ [Gởi về quê hương và đồng bào VN đễ chia sẻ niềm đau Vũng Áng]./

         Ngô Minh Hằng: thơ “THƯƠNG GỞI CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM” Thương và chân thành chia sẻ với em, cô giáo Trần Thị Lam những khó khăn mà nhà đương quyền VC sách nhiễu em vì bài thơ “QUÊ HƯƠNG MÌNH RỒI SẼ RA SAO” em đưa lên Facebook ngày 25/4/2016.

        Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI SÁU” [Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận 1975-2016]/ Ngày đầu cách mạng là như thế /Bốn mốt năm sau chẳng khác gì /Vẫn cướp, vẫn hung tàn, vẫn giết /Vẫn là lừa bịp rất tinh vi ....

       Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI LĂM” (Nén hương cho ngày Quốc Hận) /

Ngô Minh Hằng: thơ “NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !” (gởi những kẻ có ư đồ muốn đổi NGÀY QUỐC HẬN đau thương trong lịch sử Việt Nam thành ngày tự do hoặc ngày của thuyền nhân để bịp lừa nhân loại.) /

Ngô Minh Hằng: thơ “KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN” (Viết để khóc cho ḿnh và cho những thuyền nhân kém may mắn trên đường vượt biển t́m Tự Do sau 1975)/

        Ngô Minh Hằng: thơ “NÓI VỚI BẠO QUYỀN” /

          Ngô Minh Hằng: thơ :” NGỌN ĐUỐC VIỆT NAM” [Bài thơ mọn này xin là một nén hương kính cẩn tiễn đưa linh hồn người anh hùng bất khuất ĐẶNG NGỌC VIẾT về miền bất tử]./

       Ngô Minh Hằng: thơ “HỎA SƠN HẸN NHÉ GIỜ TUNG NỔ” (gởi đôi người khuyên tác giả không nên lội ngược ḍng sông và làm thơ đấu tranh lúc này chỉ hoài công, tốn giấy.)/

       Ngô Minh Hằng: thơ “NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG MINH” (Nhân dịp ghé thăm VN Memorial) /

      Ngô Minh Hằng: thơ “TRÁCH NHIỆM CHÚNG TA” (Xin là lời tâm t́nh, thân mến gởi toàn thể đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi , mọi giai tầng, hải ngoại và quốc nội.)/

        Ngô Minh Hằng: thơ  “HẬN THÁNG TƯ” (gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận) /

        Ngô Minh Hằng: thơ  “HẬN THÁNG TƯ” (gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)

        Ngô Minh Hằng: Họa Đáp bài thơ “TÔI KHÔNG THỂ NÀO MANG VỀ CHO EM” của Hoàng Nhuận Cầm.

            Ngô Minh Hằng: Ba cuộc hội luận do Ms Huỳnh Quốc B́nh điều hợp  (1) Nhà thơ Ngô Minh Hằng (2) Nhà Văn Quận Đội Hải Triều (4) Mục sư Phạm Ngọc Hùng và bài thơ “Chân Dung Người Quốc Gia” của Ngô Minh Hằng

             Ngô Minh Hằng: thơ “NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN”/ Chỉ có một tên gọi duy nhấy /QUỐC HẬN cho ngày 30 tháng Tư

           Ngô Minh Hằng: thơ “NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN”/ Chỉ có một tên gọi duy nhấy /QUỐC HẬN cho ngày 30 tháng Tư

         Ngô Minh Hằng: thơ: “BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN”

            Ngô Minh Hằng: thơ: “BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN”

           Ngô Minh Hằng: thơ “TRƯỜNG CA CHO THÁNG TƯ ĐEN” (Gởi đảng viên các cấp của nhà nước CSVN. Riêng tặng đồng bào Việt Nam, những người thực sự yêu và tôn trọng tự do, nhân bản, quốc nội và hải ngoại)

             Ngô Minh Hằng: thơ “HĂY ĐỂ CHO ĐỜI NHỮNG THÁNG TƯ

            Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI SÁU “ (GIẢI PHÓNG)-

            Ngô Minh Hằng: thơ “THÁNG TƯ ĐEN, VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU” Thương mến về quê hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen./ T

             Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA” (Vết Thương Chưa Bao Giờ Lành. Viết để ghi nhớ Quốc Hận 30/4 năm thứ 41) /

            Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BỐN (GIẶC ĐĂ VÔ NHÀ)/

           Ngô Minh Hằng: thơ “CÓ CHI CHE ĐƯỢC MẮT ĐỜI” Cảm tác sau khi đọc thi phẩm "KHÔNG BIẾT NHỤC !" của Nhà thơ KIỀU PHONG ( Toronto).

          Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỨNG LÊN, VIỆT NAM !” (Gởi về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam thân mến tại quê nhà. Xin Quí Bạn vì sự tồn vong của đất nước mà vui lòng chuyển bài thơ này đến thân nhân và bằng hữu của Quí Bạn tại VN. Tác giả xin ghi ơn Quí Bạn.)/ Đứng lên, toàn quốc, Việt Nam  ! /

          Ngô Minh Hằng: Videoss trên youtube Nỗi buồn tháng Tư- Thơ Ngô Minh Hằng, ciễn ngâm Hoàng Oanh, Vương Thục thực hiện

         Ngô Minh Hằng: thơ “HẠC VÀNG VỖ CÁNH THIÊN THAI. (Cảm xúc khi nghe tin cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan giã từ thế gian.) /

       Ngô Minh Hằng: thơ “CẢM THƯƠNG LÒNG HIẾU THẢO”- …

       Ngô Minh Hằng: “THƠ VÀ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG”.-

      Ngô Minh Hằng: thơ “Chợ Net – Chợ Đời” [bài đă hiệu đính – tác giả cáo lỗi và đa tạ]

     Ngô Minh Hằng: thơ “CHẮNG PHẢI DO DÂN QUÁ KHÍCH ĐÂU !!!

      Ngô Minh Hằng: thơ “BỔN PHẬN CÔNG DÂN” /

     Ngô Minh Hằng: thơ “ĐỪNG CẮM SÀO SÂU ...”/

     Ngô Minh Hng: thơ “XIN HĂY V̀ VIT NAM YÊU DU”

     Ngô Minh Hằng: thơ “CÒN NĂM NĂM NỮA”/

       Ngô Minh Hằng: thơ “Tiếng Vọng” /"

      Ngô Minh Hằng: thơ “Bản Trường Ca Hai Muoi Hai” (Đảng Phải Chết, Nếu Không, Ta Sẽ Chết) /

       Ngô Minh Hằng: thơ  “TIẾNG KÊU TRẦM THỐNG” /

    Ngô Minh Hằng: thơ “XUÂN DIỄM MỘNG” / T

    Ngô Minh Hằng: thơ “ TÂM TƯ CHIỀU CUỐI NĂM”/

    Ngô Minh Hằng: thơ “NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG”

            Ngô Minh Hằng: thơ “BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI BẢY” 

      Ngô Minh Hằng: thơ “TÂM T̀NH VỚI MẸ” (Kính dâng Từ Mẫu - Thân tặng những bạn đồng tâm cảnh)

      Ngô Minh Hằng: “BÀI THƠ ĐẤT NƯỚC” (Để trả lời một lần điện thoại)/

        Ngô Minh Hằng: thơ “XIN MAU ĐỨNG DẬY BA MIỀN” /"

       Ngô Minh Hằng: thơ “KHI TỔ QUỐC ĐĂ VANG LỜI HIỆU TRIỆU” (Thân mến gởi  Đồng Bào mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoại)- /

            Ngô Minh Hằng: thơ “BÁNH XE LỊCH SỬ” (Thân gởi tuổi trẻ và Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài nước) / Gian khó, xin ai hăy vững long /

       Ngô Minh Hằng: thơ “SẼ CÓ MỘT NGÀY” (Kính điếu Anh Linh các chiến sĩ Hải Quân VNCH đă hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa) /

        Ngô Minh Hằng:” THƠ VÀ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG” /

         Ngô Minh Hằng: thơ “CHÂN DUNG NGƯỜI QUỐC GIA”/

         Ngô Minh Hằng: thơ “BỨC TRANH ĐỜI” (Tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam tôi)/

          Ngô Minh Hằng: thơ “Hoa Tuyết” /

          Ngô Minh Hằng: thơ “NỖI BUỒN ĐÔNG” /

     

      

        
 

 


Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ  Nhờ Qúy vị chuyển rộng rãi dùm cho. Xin cảm ơn Qúy vị -Cuối của thư nầy là thư của Cô Ngọc con gái ông bà Trần Văn Minh. 

 

Bằng Phong Đặng Văn Âu: "...Tiến sĩ Nguyễn Kim Quư, bút hiệu Người Lính Già Oregon,đem chuyện trà dư, tửu hậu về đời tư của nhà thơ Ngô Minh Hằng ra bêu rếu, tôi rất lấy làm tiếc. Tiếc v́ ông là Tiến sĩ, là giáo sư, mà tường thuật một chuyện như thế là làm nhục người trí thức, người đọc sẽ nhận ra tư cách ông Tiến sĩ thấp kém...."

   
Thảm họa Bắc thuộc
 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 Anh là ai? -ViệtKhang 

 

Biếm thi Tha Hương (bài hiệu đính):  V́ Sao Không Nên Bỏ Phiếu Bằng Thư /"Nếu ta bỏ phiếu bằng thư / Là ta giúp Chệt để trừ hại ta"

Biếm thi THA HƯƠNG: CHÀNG ĐÍA VÀ GIẢI NÔ BEO /Th́ ra trong cái chợ đời /Anh nào giỏi đía là người tài hoa /Nô Beo cái giải mượt mà /Tặng ngay chàng đía nhà ta mới t́nh !

Biếm thi THA HƯƠNG: QUẢ BÁO NHÃN TIỀN / Dịch thay Tập, bước đến đâu /Là nơi ấy phải thảm sầu, chịu thua /Dẫu Tập chẳng làm vua, bá chủ /Nhưng năm châu sợ đủ Tập rồi

Biếm thi THA HƯƠNG: KHI TÀU LÀM CHỦ... Cảm tác khi đọc tin tỉnh nghèo Nghệ An xây tượng Lenin - Gởi về đồng bào VN tội nghiệp của tôi.

Biếm thi THA HƯƠNG: CHÁN NGÀI... -Cảm tác của Tha Hương sau khi nghe ông Obama cho rằng sự tăng trưởng kinh tế  hôm nay là do công lao của ông từ những ngày còn tại chức.

Biếm thi THA HƯƠNG: CHIỆN NGÀI HỌC GIẢ VÀ CHÚ TÔNG TÔNG -nhân chiện bạn của Tông Tông Obama xứ Cờ Hoa là ông học giả Henry Louis Gates bị chàng C̣ ở hạt Cambridge, tiểu bang Masachusetts là James Crowley c̣ng tay v́ disorderly conduct, uncooperative

Biếm thi THA HƯƠNG: TÌNH LỜ .... / Vì Chệt đâu gian ác bao giờ /Ác, gian là Mẽo đó mờ /Chệt ta chỉ giỏi TÌNH LỜ , hiểu chưa ???

Biếm thi THA HƯƠNG: PHÂN GIẢI LÀM CHI /Dù cho phân giải cách nào /Thì "HÌNH ẢNH ĐẸP" đã vào ... thiên thu ! /Một hình ảnh Tàu phù rất khoái /Vì giống như "hàng nhái" của Tàu

Biếm thi  Tha Hương: NHÂN CÁCH -cảm tác khi thấy bà Pelosi xé tờ copy diễn văn của TT Donald TrumpBiếm thi THA HƯƠNG: Yêu Cù, hông được wính Cù .../ Lớn gan, còn wính Cù không ??? /Hãy mau vạn tuế tông tông đi lào .... /Yêu Cù mau, hãy nghe tao /Ghét Cù tao đập té nhào bọn bay !!!

Biếm thi THA HƯƠNG: ĐAO PHỦ MẦN TUỒNG /Thật chưa biết CỘNG thế nào / Hay là quên tiệt đồng bào, quê hương ??? /Mà khen kép độc, đào thương /Mà khen ĐAO PHỦ MẦN TUỒNG...hỡi ơi !!!!

Tha Hương: NỔI DANH /Hùa nhau đấu tố ta đi /Đồng bào biết hết, bay thì nổi danh...!

Biếm thi THA HƯƠNG: KHÔNG NHỤC NÀO HƠN ! / Đã về ôm đảng cờ sao /Là không còn cái nhục nào nhục hơn !

Biếm thi THA HƯƠNG: BẢN CHẤT HÀNG HAI CỦA 3N - Cảm tác nghi nghe đồng bào xôn xao ông Em xi NNN mạ lỵ Tông Tông Trump là "bạo chúa" và vì Trump mà 50 ngàn dân Mỹ phải bỏ trốn sang Canada tị nạn.

Biếm thi THA HƯƠNG: FAKE NEWS /Lưới trời rộng chớ không thưa /Sẽ nghiền nát bọn bịp lừa, FAKE NEWS !!!

Biếm thi THA HƯƠNG: NÓI ZDỚI BÀ CHỦ TỊT -/Bà ơi, dân nước Cờ Hoa /Họ thầm lặng đấy nhưng mà CHẲNG NGU ! /Chờ nghen, lá phiếu hổng mù !

 Biếm thi THA HƯƠNG: TỚ CHẲNG BẦU LỪA ... / Thế này thì tệ quá rồi /Khác gì Cộng sản dưới trời Việt Nam !? /Cậu bé Mỹ trên đàng đi học /Bị Năm người nanh nọc đánh tơ

Biếm thi THA HƯƠNG: TRUYỀN THÔNG KHUYẾT TẬT / Đi đón Điếu, mà đưa cho Điếu /Lá cờ vàng nhưng thiếu cờ sao /Đẩy ra, Điếu chẳng nhận nào /Thì thôi, sao loạn cào cào CHỐNG - BINH !?

Biếm thi THA HƯƠNG: LÀ...YOU? /Cớ chi you bới tội người  /Thế gian, toàn vẹn trên đời là... you !?

Biếm Thi Tha Hương: Đảng Và … Gà//Cúm gà, ngưng nhé, dân đau ... /Đến mà cúm đảng cho mau, dân nhờ / Đảng chết, dân mừng lắm cơ /C̣n gà mà chết quay lơ, dân buồn !!!

Biếm thi THA HƯƠNG HOAN HÔ CON CHỮ THẦN SẦU / Hoan hô con chữ thần sầu !.... /Thì ra cộng Việt, cộng Tàu ....SỢ THƠ !!!

Biếm thi THA HƯƠNG NH̀N NGƯỜI LẠI NGHĨ ĐẾN TA (gởi ca sĩ, kịch sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ, tu sĩ v..v..những vị Sĩ đă về Việt Nam để khoe tài với CS. hoặc dùng danh nghĩa nhân đạo làm 3tay sai cho bọn chúng)

Biếm thi THA HƯƠNG -KHEN ÁO/ Ơ, phải Lob trình làng sự kiện /Biến Việt Nam thành huyện Tàu à ? /Nếu không, sao rải đô la ? /Và ai théc méc...hầu toà, HIỂU CHƯA ?

Tha Hương: Biếm thi THA HƯƠNG -NÈ, TUI NÓI THIỆT... -Cảm tác nhân ̣đọc bài "Tŕnh độ ngữ vựng của Trump chỉ bằng... lớp 4 Tiểu học" - /Là ai mà bới tội người ? /Thế gian, toàn vẹn trên đời, có ai !!!

Biếm Thi THA HƯƠNG: RUỒI - - - / Để trọc phú khơi khơi hỗn xược /"Tôi chửi cho cả nước nghe nè /HIỂU CHƯA?, Vỗ lớn tay nhe ! /Chửi cho CHỐNG CỘNG cả bè teo luôn

Biếm thi Tha Hương: Không Trời Ai Ở Với Ai…/Cụ Trump của xứ Cờ Hoa /Chớ náo Tông có  của là Việt Nam ! (1) /Mà bác loạn bàn thế sự /Phán như là Cốc Tử mới kinh (2) /Rằng Tông thương Việt Nam ḿnh

Biếm thi THA HƯƠNG:  KHI BÀ TIẾN SĨ LU CHỐNG NGẬP /Khen đi, huyền diệu...Lu bà /Lu này chống lụt mới là tuyệt chiêu /Đứa nào dại nói điều thành thật /Làm bà quê và mất lòng bà /Thì bà xé nhỏ bay ra /Rồi bà "xử lý" thế là bay tiêu !

Thơ Tha Hương: Lằn Ranh Ai Xóa Mờ Rùi … Gởi những ngài mạnh miệng sỉ vả người khác là hèn yếu và tự hào là khi xưa ở tù VC, không thèm nghe lời bọn quản giáọ. Gởi cả những ông bà nhận mình Quốc Gia, xưng mình chống cộng nhưng binh vực kẻ chủ trương không lật đổ CS và …

Biếm thi THA HƯƠNG: KHÔNG TRỜI, AI Ở VỚI AI..../ Dù Tông có sức, có lòng /Nhưng quang phục nước Lạc Hồng, việc ta ! /Sao lại đẩy việc nhà việc nước /Cho Tông Tông thế được, bác ơi

 Biếm thi THA HƯƠNG /Cầu Trời phù trợ người lương hảo /Xin Đất chôn vùi lũ ác ma /Nếu Mỹ đỏ lòm thành đất cộng /Chèn ơi, dân Mít chạy đâu ta ???

Biếm thi THA HƯƠNG: KHEN BÀ CHỦ TỊT !!! Nhân lúc Tông Tông đến Hà Nội họp thượng đỉnh với Bắc Hàn, ở nhà, Hạ viện mời Cohen đến điều trần, tố khổ Tông Tông là "lừa đảo, gian lận và kỳ thị." 

Tha Hương: NÀO DỄ CÓ HAI ???  / Ngày đêm ông gánh ông gồng /Mà công chỉ nhận MỘT ĐỒNG đô la /Nhờ ông, mạnh nước an nhà /Có ông, cộng chệt Trung Hoa mệt nhoài.... /Như ông, nào dễ có hai ?????

Biếm thi Tha Hương:  SAO CHƯA HIỂU ĐỜI ? /Pelosi vẫn nói là /Những người ở lậu có bà welcome /Dù lư lịch đen ng̣m tội ác /Dù xì ke, phạm pháp, giết người /Ôm bom cho nổ nghe chơi /Nhưng bà nhơn đạo, bà mời họ dzô

Biếm Thi THA HƯƠNG: VÔ CAN !!!/ (đồng chí Bộ trưởng bộ giết người Tô Lâm thanh minh thanh nga về vụ dân chết tại đồn công an)

Biếm thi THA HƯƠNG: KHEN BÀ CHỦ TỊT !!! //Khen bà chủ tịch giỏi bày  /Tài bà phá nước thế này, tuyệt chiêu !!!

Biếm thi THA HƯƠNG: LÀ...YOU? /Cớ chi you bới tội người  /Thế gian, toàn vẹn trên đời là... you !?

Biếm thi THA HƯƠNG: LUẬN VỀ CHỮ TÀI VÀ CHỮ ĐỨC /Hăy v́ tài luyện cao đức hạnh /Cho chữ tài lấp lánh trân châu /Hữu tài, vô đức ai cầu !

Biếm Thi THA HƯƠNG: NHẮN RUỒI /Thấy đời mật ngọt ruồi bâu /Tha Hương ta viết đôi câu NHẮN RUỒI /Nghe thì đẹp tốt ruồi thôi /Không nghe ruồi xấu bia đời ngàn sau

 

Biếm thi THA HƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG ...KHẨN TRƯƠNG...!!! /Nghe chưa sơn ổi sơn ôi /Sơn không đỏ choét, đảng lôi xuống mồ /Xuống mồ, hết được bưng bô /Đây công văn đảng, cán hồ "khẩn trương" !

 

Tha Hương: Biếm thi THA HƯƠNG -NÈ, TUI NÓI THIỆT.


Bác Tha Hương: Biếm thi THA HƯƠNG: NHẮN VỊT

Bác Tha Hương: Biếm thi THA HƯƠNG -LẠI MƠ ... cảm tác khi nghe chị Hiêu dự đoán bác Trump thất cử năm 2020 / Thôi đừng mơ nữa Hiêu ơi /Sâm banh, đại bác kỳ rồi còn không???


Bác Tha Hương: Biếm thi THA HƯƠNG: NHẮN VỊT /
 

Biếm Thi THA HƯƠNG: RUỒI - - - /