Văn nghệ  [Tiếng hát Thanh Mai]         

 

Tiếng hát Thanh Mai

 

 
 
 

 


01-Mùa Xuân trên đnh b́nh yên .T Công Phng

02- Nh …. Trnh Nam Sơn

03-Em c̣n nh mùa Xuân …. Ngô Thy Miên

04- M đóa bâng khuâng màu e p …. Trn Trnh

05- Gi bun …. Tun Khanh

06- Bun nào như lá bay …………..Hoàng Khai Nhan

07- Thu ban đu ….. Phm Đ́nh Chương

08- Bài không tên s 8 ……. Vũ Thành An

09- Áo la vàng …………. Phm Thế M

10- Chiếc lá thu phai ……… Trnh Công Sơn

@@@

 

Phim truyện "Tử Tế"