do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

 

 

BÀI TOÁN THÁNG TƯ   

 

T em bit x lưu vong

Tháng Tư vn nh đ ṿng nghit oan

Gia vong, bao tiếng th than

Quc phá, chí sĩ vô vàn ni đau

Mi ngày h t nhc nhau

Ôn trang s cũ thuc làu nét son

Người v d hết héo hon

Người đi nh đến mi ṃn xác thân

Đi, v; ai biết xa, gn?

Em xa, xa lm mà dân thương hoài!

Anh ơi! Thy tr mót khoai

Em nghe như chính ḿnh đ̣i m no

Xích xing, dân b dày ṿ

Sao không đ̣i li t-do cho người?

Nguyn Du, thơ vn không cười

“Đon trường” đt rut mt li “Tân thanh”

Thơ em gói trn ḷng thành

Này câu lc bát gi anh đc cùng

Anh thương th́ nh chia chung

Ni đau dân tc. Năo-nùng tháng Tư

Khó khăn, gian kh chng t

Mong sao Quê M được như Quê Người.

Ư Nga, 28.2.2004

 

 

NỮA RỒI!                                                                               

Em đi th máu xem nào:

Béo, chua, cay, mn, ngt ngào bao nhiêu?

Mà đi đng c yếu x́u

Nghiêng qua, ngă li như diu không xương

Xương diu vài cái đ thương

Xương em my chc, hi đang xp, ḍn?

Bướu to, nh? Di hay khôn?

Tim, gan, tỳ, phế: béo, tṛn, bun, vui?

Khám mi s, th tái hi

Bi c̣n mun sng vi người yêu thương

Cu minh mn, quy c hương

Tung tăng khua guc ph phường Vit Nam

Quê hương yêu du: nam châm

Tim em là st! Bao năm cũng v!

Ư Nga, 18-3-2012

 

 

Ư Nga (thơ)

 

Chuyện Buồn Tháng Tư

thơ Ngô Minh Hăng do Hoàng Oanh diễn ngâm

 

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .