do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

 

 

NGÀY XUI  

Em đi th máu xem nào:

Béo, chua, cay, mn, ngt ngào bao nhiêu?

Mà đi đng c yếu x́u

Nghiêng qua, ngă li như diu không xương

Xương diu vài cái đ thương

Xương em my chc, hi đang xp, ḍn?

Bướu to, nh? Di hay khôn?

Tim, gan, tỳ, phế: béo, tṛn, bun, vui?

Khám mi s, th tái hi

Bi c̣n mun sng vi người yêu thương

Cu minh mn, quy c hương

Tung tăng khua guc ph phường Vit Nam

Quê hương yêu du: nam châm

Tim em là st! Bao năm cũng v!

 18-3-2012

 

THỨ NÀO NGON XƠI?  


Cam khô xác, ru
t thâm đen

Ăn trái: tt kia, dùng rau: bnh n

C ḍng, c h bnh hon liên miên 

Ch v́ Tàu điên bán buôn cú v 

*

Ông rng “Chuyn ai ny lo

Hơi đâu tc mch ṭ ṃ chung quanh!”

Ch… thương d tic linh đ́nh

Nên ông quên hn quê ḿnh đáng… thương

Đi ri, ông chng vn vương

Không thương dân tc, quê hương chng “v

Ch “đi” t́m thiếp, kiếm thê

Loanh quanh ln qun đ ngh ăn chơi.

Ăn, chơi mi th trên đi

Th nào cũng bo ngon xơi tuyt vi

Thế sao v gi? Khơi khơi

Phi vào bnh vin tơi bi rut gan?

Ông khô xác, đng vy đoàn

Càng mng! Thêm mt Vit gian ḅ càng!

 31-10-2011

 

 

Ư Nga (thơ)

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .