do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

 

 

EM CHỈ .... VỀ ĐỂ TIỄN ANH .....ĐI!

Thưa ch H. v qu Ga Ph ca QL VNCH Kiu Hng,

Bng lng thnh, Nga xin cng thp chung vi qu Ch nn hương lng tin đưa nhng Chiến Sĩ đ m thm hy sinh trn qu hương, v mt chnh sch tr th tn nhn ca VC, sau 30-4-1975.

Chng ta l nhng ph n bt hnh: nhng Thuyn Nhn km may mn, nhng T Nhn nh b trong mt Nh T ln Vit Nam (trưc nhng chuyến vưt bin kinh hong); nhng Chng Nhn cho mt trang lch s nhc nht nưc nh. Xin hy cng đi tiếp vi Cng Đng Ngưi Vit Quc Gia Hi Ngoi, đ lt sang mt TRANG S  MI cho qu hương.

Knh gi đến qu Ch hai sng tc mi, thay cho li an i ca mt ngưi cng Thuyn:

-Thng Tư Cn Bun;

-Em Ch V Đ Tin Anh Đi

Nga xin php ch H., ph biến bi thơ ring ny chung đến mi ngưi, đ cng chia s cho hon cnh ca mt trong nhng Ngưi V khng bng o gm, qun tơ m bng tm lng qun thoa yu nưc, thương chng, bao nhiu năm qua đ thay chng nui dy con ci nn ngưi, tiếp bưc cha anh v gi trn li th:

-Ch ch tr v khi con ci tm đưc nơi anh đ nm xung.

Knh

Nga.

 

 

 

 

EM CHỈ VỀ ĐỂ TIỄN ANH ĐI!

Viết thay g/đ chị H. v những người vợ lnh.
Để tưởng niệm cc Chiến Sĩ QL VNCH đ nằm xuống trong cc trại t VC từ Nam ch Bắc, sau 30-4-1975

 

Em bc m, d ni non hun ht               
H
t ct, thiu, đem v gi nh cha.
Anh ch
ưa thua nhưng gic đ được ma
Mang li
m, ba vo min Nam cướp ca. 

 

Xương nham nha, nước mt em rn ra
Trong c
ơn mưa, Tri ra xc gim em
Bao kh khăn em c
gng đi tm
Thn b chi
ếu, anh nm im ung t

 

Trang huyết s, bao oan hn chưa ng
T ngc-t-ton-khu-hiu: T do,
Đ
ng, bc H, Mc, đc lp, m no
Cng to, đ
cng by tr la, mu!

 

Anh ơi anh! Ch mười ngy ci to
M g
p nhau cn nhng my chc năm?
T
By Lăm em vn đếm m thm
Xa thăm th
m pht trng phng chng v

 

Li t gi trong bng đm nh nh
Khi hương nh cha sưởi m hn anh
Mnh l
i xa trong khe mt long lanh
L
y thn thnh! Mt qu hương bt hnh

 

Nh b tnh, t nay anh bt lnh
Ch hng anh, đ
i bc mnh khn cng
H
ương no nng, xin: Ph tr Nh Chung,
Đ
kiếp khc mnh hưởng chung an lc!

 6-4-2012.

 

 

 

  Nga (thơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THNG TƯ CN BUỒN!

Thơ: Nga
Nhạc: Nhm Dn Chủ Ca
Knh mời Qu Vị bấm vo links sau đy để nghe nhạc:

http://www.danchuca.org/128kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (dial-up)

Trang nh Dn Chủ Ca:

http://www.danchuca.org

Lời thơ

THNG TƯ CN BUỒN!

Ka m u, m u
i quc nhc! Quc th!
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư?

Ta vn nh Thng Tư?
Th
ơ bao nhiu ngn t?
Nghĩa c nhi
u hơn ch?
Bao l
i HCH ưu tư

Bao thi sĩ nhuyn nh
Dy ta: Nn hin t,
Đ
ng ln cơn gin d,
Hy đ
nh v, an cư!
C
vui, say, t t;
m b
c tin khư khư
Chuyn quc gia đi s:
Đi
ếc, cm, m, v tư

Đi thế ru! Thế ru!
Hm qua ng
ươi lao t
Hm nay t tu h
Qu
c th sao bng tu!

Ka m u! m u!
i qu
c nhc! Quc th
C
Vng cn đi tr
Đi t vo sĩ phu!

  29-3-2012

Lời nhạc: Nhm Dn Chủ Ca

THNG TƯ CN BUỒN!

Thơ: Nga

1.

Ka m u, ka m u
i qu
c nhc! i Quc th!
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư?
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư?

Bao thi sĩ nhuyn nh
Dy ta: Nn hin t,
Đ
ng ln cơn gin d,
Hy đ
nh v, an cư

Đi thế ru! Đi thế ru!
Hm qua ng
ươi lao t
Hm nay t tu h
Qu
c th sao bng tu!

Đi thế ru! Đi thế ru!
Ta v
n nh Thng Tư!
Th
ơ bao nhiu ngn t?
Nghĩa c nhi
u hơn ch?
Bao l
i HCH ưu tư
Ta v
n nh Thng Tư!

2.

Ka m u, ka m u
i qu
c nhc! i Quc th!
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư?
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư

Bao thi sĩ nhuyn nh
Dy ta: Nn hin t,
Đ
ng ln cơn gin d,
Hy đ
nh v, an cư!

C vui, c say, c t t;
m b
c tin khư khư
Chuyn quc gia đi s:
C
điếc, c cm,
c
m, c v tư!

Ka m u, ka m u
i qu
c nhc! i Quc th!
C
Vng cn đi tr
Đi t vo sĩ phu!
Ta v
n nh Thng Tư!
Ta c
nh Thng Tư!

 

 ***