do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.
                     
                               
                                                                                                                                                                                                  

 

 

THƠ ĐAU 

Rui b đu m nhiu?
Khng bi
ết cn na bao nhiu?
Kn kn th
mi đ nh
M bao nhiu mng dm liu!

 

Chng bu quanh xc dn ti
Tranh ginh cho b mi
ếng ti
Bn bun trn h
n ung t
Li v c được mt ngi?

 

i chao! Rui, b, kn kn!
Lm ngm chng b l
nh khnh
Thay nhau mua danh, bn t
ước
Vi
c nước chng bn ngng nghnh

 

Bn bao di, b, mui, rui
Ng
ười sng tr thnh m đui
Khng cn nhn, nghe th
ng kh
V triu triu tiếng than i

 

Thơ đau v bao gii, b!!!

 

13.8.2003

 

 

LẠI MỘT GIẤC MƠ 

 

Chi cn, rế rch vo mơ
Đng rơm, đn r, đ b c xanh
Khi lam t
a đp mi tranh,
o the, y
ếm thm mong-manh gi chiu
M
gi cười đp bao nhiu
Em th
ơ th-th by điu d thương!
N
a chng hoa s mt hương
Gi
c mơ đt đon cn vương chi cn! 

Khi Qu ci m M đun,
X
người tuyết gi con ngun-ngt th
M
y mươi năm đ thong v
Con ch
ưa v được, tui thu M ch
Chi cn, rế rch vn mơ,
Đ
ng rơm, đn r ch thơ con v

 

16.11.2005

  Nga (thơ)

 

THNG TƯ CN BUỒN!

Thơ: Nga
Nhạc: Nhm Dn Chủ Ca
Knh mời Qu Vị bấm vo links sau đy để nghe nhạc:

http://www.danchuca.org/128kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (dial-up)

Trang nh Dn Chủ Ca:

http://www.danchuca.org

Lời thơ

THNG TƯ CN BUỒN!

Ka m u, m u
i quc nhc! Quc th!
Ng
ưi quay v qu kh
Ngưi hư ngoan, ngoan hư?

Ta vn nh Thng Tư?
Th
ơ bao nhiu ngn t?
Nghĩa c nhi
u hơn ch?
Bao l
i HCH ưu tư

Bao thi sĩ nhuyn nh
Dy ta: Nn hin t,
Đ
ng ln cơn gin d,
Hy đ
nh v, an cư!
C
vui, say, t t;
m b
c tin khư khư
Chuyn quc gia đi s:
Đi
ếc, cm, m, v tư

Đi thế ru! Thế ru!
Hm qua ng
ươi lao t
Hm nay t tu h
Qu
c th sao bng tu!

Ka m u! m u!
i qu
c nhc! Quc th
C
Vng cn đi tr
Đi t vo sĩ phu!

  29-3-2012

 

 ***