Tháng Tư - Tưởng Niệm

DanChuCa phổ nhạc từ hai bài thơ: Tháng Tư & Những Câu Hỏi, và Tưởng Niệm của tác giả Ư Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (lo-speed)

 Kính mời Quư Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

http://www.danchuca.org

Kính

DanChuCa.org

 

Tháng Tư - Tưởng Niệm

thơ  Ư Nga

 

1.

Có bao nhiêu gia đ́nh, sau tháng Tư tan nát
Tháng b
t đu “hoà b́nh”, đi “t do” đói khát
Có bao nhiêu ng
ười v đă ṃn mơi ch chng
Trong n
i nim lo s chết cùng vi cùm gông?

ĐK:     

Có bao nhiêu có bao nhiêu, xin thưa có rt nhiu
Hăm chín năm giáo đi
u, bàn tay Đng đ máu
t
i dân tôi bao nhiêu.

2.

Có bao nhiêu người con theo ông bà ra Bc
Thăm cha r
t gy ṃn, chuyn nhà không dám nhc?
Có bao nhiêu ng
ười m chết theo con trùng dương
chuy
ến hi tŕnh rt “nh”, chng c̣n ai vn vương?

ĐK

3.

Có bao nhiêu thuyn nhân quên được điu oan nhc
Đă gánh ch
u vào thân, ngày xa ĺa ho ngc?
Có bao nhiêu chi
ến sĩ, mt đi v́ nước non
G
ương anh hùng bt t, trách nhim luôn gi tṛn?

ĐK.

4.

Em thi bp bùng ngn la lên
Cho anh cho ch
. . . tng lênh đênh
bi
n Đông năm y người trôi xác
rong bi
n năm nay xanh sc thêm.
Em c
m chân nhang nh́n ngón tay
Run run s
c đ loang đây này
Máu anh máu ch
. . . c̣n in du
nh
ng phút kinh hoàng, phn kém may.

ĐK

 

THÁNG TƯ & NHỮNG CÂU HỎI

Có bao nhiêu gia đ́nh
Sau tháng T
ư tan nát
Tháng b
t đu “ḥa b́nh”
Đ
i “t-do”... đói khát?

Có bao nhiêu người v
Đă ṃn-mơi ch
chng
Trong n
i nim lo s
Ch
ết cùng vi cùm gông?

Có bao nhiêu người con
Theo ông bà ra B
c
Thăm cha r
t gy ṃn
Chuy
n nhà không dám nhc?

Có bao nhiêu người m
Ch
ết theo con trùng dương
Chuy
ến hi tŕnh rt “nh”:
Ch
ng c̣n ai vn vương? 

Có bao nhiêu thuyn nhân
Quên đ
ược điu oan nhc
Đă gánh ch
u vào than
Ngày xa ĺa h
a ngc?

Có bao nhiêu chiến-sĩ
M
t đi v́ nước non
G
ương anh hùng bt t
Trách-nhi
m luôn gi tṛn?

Có! Xin thưa rt nhiu
Hăm chín năm giáo đi
u
Bàn tay đ
ng đ máu
T
i dân tôi bao nhiêu!!!

16.2.2004

 

TƯỞNG NIỆM

Em thi bp bùng ngn la lên
Cho anh, cho ch
… tng lênh đênh
Bi
n Đông năm y người trôi xác
Rong bi
n năm này xanh sc thêm

Em cm chân nhang nh́n ngón tay
Run run, s
c đ loang đây này!
Máu anh, máu ch
… c̣n in du
Nh
ng phút kinh hoàng, phn kém may!

18.1.2003

 

 

 Ư Nga (thơ)

 

 

 

Bài ca vọng cổ: Anh Là Ai?-
Sáng tác Hoàng Dũng - Tŕnh bày Phương Dung

 

 

THÁNG TƯ C̉N BUỒN!

Thơ: Ư Nga
Nhạc: Nhóm Dân Chủ Ca
Kính mời Quư Vị bấm vào “links” sau đây để nghe nhạc:

http://www.danchuca.org/128kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThangTuConBuon.mp3
 (dial-up)

Trang nhà Dân Chủ Ca:

http://www.danchuca.org

 

Lời thơ

 

THÁNG TƯ C̉N BUỒN!

Ḱa âm u, âm u
Ôi qu
c nhc! Quc thù!
Ng
ười quay v quá kh
Người hư ngoan, ngoan hư?

Ta vn nh Tháng Tư?
Th
ơ bao nhiêu ngôn t?
Nghĩa có nhi
u hơn ch?
Bao l
i HCH ưu tư

Bao “thi sĩ” nhuyn nh
Dy ta: “Nên hin t,
Đ
ng lên cơn gin d,
Hăy đ
nh v, an cư!
C
vui, say, t t;
Ôm b
c tin khư khư
Chuyn quc gia đi s:
Đi
ếc, câm, mù, vô tư!” 

Đi thế ru! Thế ru!
Hôm qua ng
ươi lao tù
Hôm nay “tù” tu… hú
Qu
c thù sao bng ‘tu”!

Ḱa âm u! Âm u!
Ôi qu
c nhc! Quc thù”
C
Vàng c̣n đi tr
Đi t vào sĩ phu!

  29-3-2012. 

 

 ***