CH  L VŨ KH!

Knh tặng những Chiến Sĩ QL VNCH vẫn đ v

đang m thấm gp sức cho Đại Cuộc từ quốc nội.

 

Chng đ nm Anh ngoi Qun Y Vin

Nhng Thương Binh ngy tn cuc binh đao

Đao, sng bung cho ti c khi đu,

Th Người Lnh Tuyến Đu mang ti chết.

 

Đi chưa hết nn Anh cn mi mt

Mang vết thương l lếch khp nh t,

Trĩu tm tư bn cnh s tr th

V qu cũ Anh trui rn ch.

 

Người Chiến Sĩ bao nhiu năm chưa ngh

Vn m thm chung thy cng Anh Em,

Vn x chia cơn Mu chy rut mm

Điu quc cm t con người cng sn.

 

Anh chưa chết trong nhng ngy Quc Nn

T bo tn, bin lon, Anh vươn ln

Nhng Qun Nhn vn lm rng tui tn

Vn chiến đu đ đp đn n nước.

 

Khng khiếp nhược, Anh c đi tng bước

My chc năm lm gch ni m đường,

Dy cc em hc hai ch Can Trường,

V Đi Cuc, đm trường Anh vn thc!

 

  Nga (thơ)

 

 

 

 

 

 

 

KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐU?

Thơ: Nga
Nhạc & trnh by: Nhm Dn Chủ Ca
http://www.danchuca.org/128kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (hi-speed)
http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (dial-up)

Knh mời Qu Vị vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.orgKnhDanChuCa.org

Đi đu cũng chng v đu
đu cũng thiếu ngt ngo qu hương
Đi đu cũng nh
, cũng thương
B
i tre, b r, con đường lng xưa,
M
t sng nghing bng hng da,
L
i ru vng m gic trưa d dnh
Gnh Qu l gnh n tnh
Hai vai n
ng trĩu vong linh bao người
V Dn, v N
ước, v mnh:
Mu oan đ gi
thi bnh qu hương.

 *

T dn trong tay bo cường
V
đu cũng ch tang thương, u su!
Đn con đi đ
u đi đu?
Hi
ếu, trung tn đu đu chưa v?

  30-10-2011    

LỜI NHẠC

KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐU?

Nhm Dn Chủ Ca

1.

Đi đu cũng chng v đu
Đi đu cũng ch
ng v đu, v đu

 Bi tre, b r, con đường
M
t sng nghing bng hng da,
L
i ru vng m gic trưa
đu cũng ch u su
đu cũng thiếu ngt ngo qu hương 

ĐK:

T dn trong tay bo cường
V
đu cũng ch tang thương
T
dn trong tay bo cường
V
đu cũng ch u su!
Đn con đi đ
u đi đu?
Đn con đi đ
u đi đu?
Hi
ếu, trung tn đu đu
đ
u đu chưa v?

2.

Đi đu cũng nh cũng thương
Đi đu cũng nh
cũng thương, cũng thương 
Gnh Qu l gnh n tnh
V Dn, v N
ước, v mnh:
Mu ai đ gi
thi bnh?
Mu ai đ gi
qu hương?
Hai vai n
ng trĩu vong linh bao người

ĐK

 ***