ĂN CƯỚP NƯỜM NƯỢP 

Đ anh đng ăn ǵ,

Mà dân chê nhơ nhp,

Món nào cũng tinh vi?

Ăn cướp!

 

Hèn chi đng ô hp,

Cướp ca dân tươm tướp,

Mnh ai ny tóm, gom,

Nườm nượp!

 

21-4-2012

 

 

NGU-UYÊN-BÁC 

Cho cháu T.H.

 

Con đng hc văn chương phường Vit Cng

Chúng v ḷng c̣n chưa hết, dy ai?

Đng vi đoàn cũng mt lũ tay sai

Tnh, phường, qun đu ăn mày Lê, Mác

 

Thường V, y Viên đu ngu… uyên “bác”*

Gian ác trong nhà, ngơ ngác ngoài sân

Đ “láng ging gn” nut trng lương dân

Ngu vn c… đn: -Chng quen! Rt… l!

 

“Ma” không biết, “qu” không hay: mi phía

Nhưng mt thây thi ra li sng tha*

Xúm thi đua: biến hóa ma xó nhà

Nguyên xác “bác” kh khà ra… tư tưởng*

 

25-10-2011

                                                                               

*Đánh vần thành: “nguyên…bác” = rập khuôn y như Hồ Chí Minh

*Xác HCM vẫn c̣n tŕnh diễn ở lăng Ba Đ́nh, Hà Nội

*”Tư tưởng HCM”

 

 

 

 

Bài ca vọng cổ: Anh Là Ai?-
Sáng tác Hoàng Dũng - Tŕnh bày Phương Dung

 ***