TUỔI TRẺ ƠI! HY THỨC TỈNH!

  

Em nhu nht, chưởi th si bt mp,
Em x ke, thu
c lc* kiếp ph vn,
Em vong thn đ
i din vi t thn,
Em minh m
n phi bn thn nui M.
 


Em b
nh che nh con ng, chu bc,
Em hi
n lnh phi bươi rc kiếm ăn,
Em nng dn sang x
l nhc nhn,
Em may m
n đường vin phương cao cp*
 


Đ
ng cao, sang v cc em ci thp!
B
m dp đi v tay đng mnh mung
T
i nhc chung trong Gic Ng Đường Cng
Hy th
c tnh! Trng Quang Trung thc gic!
 


Tr
n Quc Ton khi xưa khng chu nhc
Bo hong n: Ph c
ường đch đi Trn
Hm T
Quan, Chương Dương Đ: liu thn
Thnh dũng t
ướng t Bnh Than thu nh.
 

Nương hướng gi Hoa Li va bung n:
H
i Cc Em tng khn kh, lm gương,
H
i Cc Em đang tht vng chn chường,
Hy đon k
ết m Đường cho dn tc.Ph
i chiến đu Hoa T Do mi mc!
Ph
i hy sinh kh nhc mi m no
Th
c đi em! Hy bung b so đo!
Dn bi
n kh! Em cn ch chi na?
 


Đ
ng hn h cc em! Hy chuyn La!
Chuy
n cho nhau bao ch c hng anh
Vng ln đi! Đ
t sch đng gian manh
Hy dũng mnh c
u san h nguy biến!

 

+++++


*Esctasy
**Được đi du học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đ Nghĩa trình bày 1954 _1975 remixe, vidéo Caroline Thanh Hương , ảnh HKLoan

 

 

1954-1975

Đoạn 1 
Mt ngy năm bn, cha b qu xa 
Ch
n đ chn nhau, ct rn bao nhiu đ
M
t ngy năm bn, cha b phương tr
M
t min Bc m u mưa phn rơ
M
t ngy năm bn, cha b Sơn Ty 
D
t du con thơ, v sng nơi Bin Ha 
D l xa đ, v
n l nước nh 
L mi
n nng soi vui gia đnh ta!

Điệp khc1 
Mt ngy by lăm, con b nước ra đi 
Hai m
ươi năm l hai ln ta bit x 
Gi
cha lưu đy ngay trn đt ta 
V gi
con lưu đy đy trn x l

Mt ngy năm bn, cha li qu hương 
Lnh B
c v Nam, cha mun xa bo cường 
M
t ngy by lăm, đng cui đường 
Loi qu
d xua con ra đi dương

Đoạn 2. 
Mt ngy năm bn, xa m ng cha 
V
i lũy tre xanh, khm chui bn sau nh 
M
t ngy năm bn, cha phi chia la 
Cng m
nh đt, nc gia cha lm ra

Mt ngy năm bn, i th đ ơi! 
Ti
n bước cha đi, vn gi tn mun đ
H N
i yu qu khng th ngăn ngườ
V ng
ười đ ra đi theo T Do

Điệp khc 2 
Mt ngy by lăm, con b hết giang sơ
Hai m
ươi năm tnh, yu người yu cuc sng! 
Gi
nơi nước mnh nim đau thay ni vui 
Si - gn đ ch
ết ri, phi mang tn xc H

Mt ngy dĩ vng, i gn hay xa! 
Đ
t nước hai phen chng kiến bao chia la 
Đ
i ca cha con hai ln vy cho 
Cho t
gi qu hương trong kh đau

Đi hai ln ta b qu b nướ
Ph
i nui ngy sau ginh ly T Quc./.

 

 ***