Ni với đầu gối-Ba đặc tnh nu trn dẫn đến kết luận rằng: ni chuyện l luận chnh trị với H Nội chẳng khc no ni chuyện với đầu gối-Đỗ Thi Nhin

+++

HẾT THUỐC CHỮA

Đng lc lc, lc la
Che cho mt b
n gian t
Bn Nh g
i Cy Bch Tn
(Tn n
bao che tn kia).

Chnh sch qu
, gii php ma
Kn b
ưng tăm ti, m la
L
m B ngi như phng đ
Đ
ngch đp cht chua ngoa.

V sn đui tho, đu tha
S
a sai d d, thưa thưa
Lm g cũng ton nham nha
R
ng rn da dm, đy đưa.

D Đ
t gn đến xa
Cng to cng chi
ến lược gia
Tha h
đnh la thin h
M
c tnh b l ba la.

A!
Ng
qu ta!
Đ
ưa li, đưa qua!
Đ
ng ny đng g vy c?
Hy đem m ngm, m ch,
M xt v nghi
ến nt ra!
M c
u dn ta!


26-1-2011.

30 THNG TƯ

Mi năm chng mi ăn mng
M
i năm ta mi nhc chng vi nhau:
Chng m
ng v ăn được lu
Ta đau v xt th
m su ca dn

 +++

TNH NGHỆ SĨ

Ny em! Vn nước lnh đnh
Sao em vui th
ế? N qun qu mnh
Ny em! Qu
tht ti tnh
Ng
ười dn khc vi ha bnh đ lu
Rong ch
ơi, vương min đi đu
Kim c
ương lng lnh tm vui ni g?
Em t
ng l mt người đi
v g, đ
khinh khi li đi?
Nghe chăng bao ti
ếng than tri?
Em vui cho l
m. Bun ơi bao người!

23-11.2003.

 

+++ 

VẪN CN NGƯỜI Ể CM ƠN

 

Thng hn đi vi thng gian
C
hai đu bo: Tao ngoan hơn người!
Con kh
đi vi đười ươi
Hai con leo mi m tr
i vn... xa
Ch ch
ng Cngđnh Quc Gia
C
hai tơi-t, chuyn Nh vn đau
Ng
ười v hưởng th đu đu
N
ước bn chng khuy đc ngu tang thương
Cm
ơn Tri, vn cn đường
Bao nhiu chi
ến-sĩ mt phương tm v
Cm ơn đi du nhiu kh
G
ươm thing vn bn li th quyết tm
Cm
ơn anh ch m-thm
Mi g
ươm nui ch, ươm mm t do

24.4.2004.

 +++

 

ĐỌC THƠ BẠN

Lu ri vn đc thơ nhau
V
n m thm thế bi đau chung thy
V
n xem anh c b ru?
Ch
ti c khoc o tu như người?
L
a cn rc sng, mng ơi!
M
ng ai lim sĩ chưa rơi gia đng
Lu r
i ai đ, ai vng?
Ring ti kh
c đm gian nan đ tng! 

8.8.2003

 

 

 

 

 

 

 

Nga (thơ)

 

 

 

MẠN ĐM VỚI NH VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

 

Bch chương quảng co

 

 

Phạm Đ Nghĩa trình bày 1954 _1975 remixe, vidéo Caroline Thanh Hương , ảnh HKLoan

 

 

1954-1975

Đoạn 1 
Mt ngy năm bn, cha b qu xa 
Ch
n đ chn nhau, ct rn bao nhiu đ
M
t ngy năm bn, cha b phương tr
M
t min Bc m u mưa phn rơ
M
t ngy năm bn, cha b Sơn Ty 
D
t du con thơ, v sng nơi Bin Ha 
D l xa đ, v
n l nước nh 
L mi
n nng soi vui gia đnh ta!

Điệp khc1 
Mt ngy by lăm, con b nước ra đi 
Hai m
ươi năm l hai ln ta bit x 
Gi
cha lưu đy ngay trn đt ta 
V gi
con lưu đy đy trn x l

Mt ngy năm bn, cha li qu hương 
Lnh B
c v Nam, cha mun xa bo cường 
M
t ngy by lăm, đng cui đường 
Loi qu
d xua con ra đi dương

Đoạn 2. 
Mt ngy năm bn, xa m ng cha 
V
i lũy tre xanh, khm chui bn sau nh 
M
t ngy năm bn, cha phi chia la 
Cng m
nh đt, nc gia cha lm ra

Mt ngy năm bn, i th đ ơi! 
Ti
n bước cha đi, vn gi tn mun đ
H N
i yu qu khng th ngăn ngườ
V ng
ười đ ra đi theo T Do

Điệp khc 2 
Mt ngy by lăm, con b hết giang sơ
Hai m
ươi năm tnh, yu người yu cuc sng! 
Gi
nơi nước mnh nim đau thay ni vui 
Si - gn đ ch
ết ri, phi mang tn xc H

Mt ngy dĩ vng, i gn hay xa! 
Đ
t nước hai phen chng kiến bao chia la 
Đ
i ca cha con hai ln vy cho 
Cho t
gi qu hương trong kh đau

Đi hai ln ta b qu b nướ
Ph
i nui ngy sau ginh ly T Quc./.

 

 ***