Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

+++

 

THUYỀN NHÂN

                                                       LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN

 

DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên dưới đây của tác giả Ư Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (dial-up)

Kính mời Quư Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

http://www.danchuca.org

Kính

DanChuCa.org
 

 

Thuyền Nhân Lại Nhớ Thuyền Nhân 

thơ: Ư Nga

nhạc: Nguyễn Văn Thành

1.

Sáng th sáu, sáng tháng Tư
Nén hương bun, thp tưởng nim
Th
m tri ân bao chiến sĩ v́ ḿnh
Đă n
m xung khi quê hương khói la.

Ti th by, ti tháng Tư
h
c hành chưa được na
Em v
khuya, em v khuya,
n
ước mt chng chu khô.

 Đ K:

Trưa ch nht, trưa tháng Tư
Em ch
ai trong ni nh,
Nh
người sng và người ra thiên c.
Ôm c
ơn đau,
em nh
bn trùng khơi
Nh
ng thân thiết tr v cùng k nim.
Tr
i mù mây, tri mù mây
và tuy
ết trng đt người

Đêm ch nht, đêm tháng Tư
li mt ḿnh ri rm
em ch
ai,
ai ch
em đêm nay?
Em nh́n em, mà sao l
lùng thay?
Tr
i khuya khot, tri khuya khot
nh
Nhà ra nước mt.

 

THUYỀN NHÂN

                                  LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN

Sáng th sáu, sáng tháng Tư su thm
Nén h
ương bun, thp tưởng nim anh linh
Th
m tri ân bao chiến sĩ v́ ḿnh
Đă n
m xung khi quê hương khói la.

*

Ti th by, hp hành chưa được na
Em v
khuya, nước mt chng chu khô
Ôm c
ơn đau, nh bác, ch, d́, cô…
Nh
người sng và người ra thiên c.

*

Trưa ch nht ch cơm trong ni nh,
Tr
i mù mây và tuyết trng đt người
Anh đi xa, em nh
bn trùng khơi
Nh
ng thân thiết tr v cùng k nim.

*

Đêm ch nht, li mt ḿnh ri rm
C
a ch ai, ai ch ca đêm nay?
Em nh́n em, sao mà l
lùng thay
Tr
i khuya khot, nh Nhà ra… nước mt.

 

 

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 

 

MẠN ĐÀM VỚI NHÀ VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***