AI ĂN, AI MỪNG? 

Vui ǵ người chn Tháng Tư

Ăn mng đ́nh đám y như Cng thù?

Bao người oan c ngh́n thu?

Bao người xing xích lao tù phong ba

N nhi tôi nghĩ không ra:

“No nên bt, đói nên ma” đă đành

Có đâu giàu có, ni danh

Thua xa áo rách, qun manh quê nhà

Có đâu “chú, bác, đi ca”

Thua xa tui tr: -D thưa “t tường!”*

Vui trên nước mt quê hương

Là đưa dao tiếp bo cường giết dân

Lương tâm bán r c phn

Gieo “Nhành Lúa Đ”* bi ân Cng Ḥa

Hi bao người lính Quc Gia

Chiến binh chưa cu: Thù Nhà hăy ghi!

  

30-4-2012.

                                   

*Lời 1 bài hát của Việt Khang

**Nhành Lúa Đỏ từ cuộn băng B40 của Thúy Nga

 

 

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

 

Ngậm Ngùi Tháng 4

 

 

Bích chương quảng cáo