Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

+++

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Đảng cướp đất?

Dân nên “đào tận gốc”!

 

Đảng “địa hào”?

“Trốc tận rễ”! Canh tân!

 

Đảng bất nhân đang “trí phú”?

Dân cần:

Biến phẫn hận thành bước chân khởi nghĩa!

 

Mang “liềm búa”, chúng hè nhau cướp của

Dân bị lừa bởi lời hứa điêu ngoa

Đừng hiền ḥa an phận!

Gắng vượt qua!

Đảng phi nghĩa thế kia, chờ chi nữa?

 

Đảng chát chúa “kênh” tuyên truyền bào chữa

Đất ruộng’ lừa, “cải cách”: thói đẩy đưa

Máu như mưa nghiệt ngă đổ từ xưa

Chết sấp, ngửa bao oan hồn uổng tử?

 

Hỡi nam, nữ c̣n chần chờ ǵ chứ?

Đi làm thuê, ở đợ người măi ư?

Nhà không người, chúng “phát măi, đầu tư”?

Cho Tàu đỏ “thống nhất toàn lănh thổ

 

28-4-2012.

 

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 

 

MẠN ĐÀM VỚI NHÀ VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***