NGHỀ MAY ÁO QUAN

 

Viết thay nén hương đưa tiễn một người lính.

Tôi là lính ra tù không manh áo 
V
ượt qua bao la máu t́m b́nh an, 
M
ưu sinh ngh: đánh bóng nhng áo… quan 
Đ
i bát go nuôi đàn con nheo nhóc.

Mi chiếc “áo” làm ra tôi đu khóc 
Nh
bn bè đt Bc da bc xương 
Chi
ếu rách t́m, dù nh hp tm thường 
Cũng không có b
c xác thân cùng cc.

Tay xóc dm, g̣ tng manh kư
Đóng, đ
c, cưa cho người l nm va, 
Lót v
i êm bao ḥm g cài hoa 
Và n
ước mt c a… ngày bi ly.

Tôi sáng, ti g̣ tng manh g quư 
Th
ương bn thân, nhng thng đă ra đi 
Xót v
hin tn to bao him nguy 
Nuôi con d
i ch chng, không thy mt.

Ngày em mt tri mưa râm bi đát 
Hai th
ng con ráp nhng mnh ván giường 
Gi
a rung nương “kinh tế mi”, thp hương 
Nh
ường m… ng b́nh an nơi cơi Pht.

Tôi “may áo”, áo cho người hoàn t
Mà dân tôi áo rách đ
“thiên đường” 
Ng
ười l xa, thân được tm thơm hương 
Xong m
t áo, áo nào tôi cũng khóc!

Tôi may áo bng mưu toan đi cu
Bu
c thân tàn phi âm ḷng son 
D
y các con: - Chiếc Áo Mng chưa tṛn 
C̣n
m áp, phi yêu hoài T Quc!

 

2.1.2010.

 

ÁO QUAN TRONG TÙ

Đức Hùng

 

( HOẠ BÀI THƠ CỦA Ư NGA,

MANG TỰA ĐỀ “ NGHỀ MAY ÁO QUAN “,

SÁNG TÁC NGÀY 02/01/2010 )

 

T nhng Binh Đoàn nêu cao  màu áo
Đem máu x
ương cho T Quc b́nh an
T
Mũi Cà Mau, mong đến i Nam Quan
Kính hi
ếu M Già, chăm sóc tr thơ nheo nhóc

Ngày mt nước, đng âm thm lng khóc
Chi
ến xa bun đă nhum thm máu xương
B
chiến y mc li áo dân thường
Nu
t ti nhc,  măi căm hn cùng cc !

Cnh tù xưa hin v trong kư c
Không bút nghiên nào vi
ết đ cho va
Làm sao đ
ược c ôm ḥm g cài hoa ?
Thà ch
ết  đng, không bao gi qu ly !

Vn biết rơ mng, thân này hiếm quư
Nh
ưng sc tàn, hành h . . . phi ra đi
Chí anh hùng t
ng vượt mi gian nguy
Nay lúc ch
ết không người thân nh́n mt !

Xưa thng Nguyên Mông, cùng th Thát Đát !
Nay sa c
ơ, tht thế vn chung giường
Vu
t mt bn tù, thp mt nén hương
C
u cho bn anh hn v cơi Pht !

La Quc Thù, chí đu tranh không h tt
Đánh th
c toàn dân, gào tui tr lên đường
Đ
p tan Cng Sn đă tàn hi quê hương
Hăy t́m đ
ến dân lành đang than khóc

Quan tài trong tù, dù chết , không h b cuc
H
n bt t, ḷng yêu nư
c, d st  son
D
u ngàn năm, nhim v s vuông tṛn
Sáng ṇi Vi
t  trên Đài Thiêng T Quc !

 

Đức Hùng

Hai Ngàn Mười Hai

Sydney, NSW, Úc Châu, 10/03/2012

***

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

 

 

Ngậm Ngùi Tháng 4

 

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***