Kính thưa Quư V đng cnh ng,

Tôi không n ḷng nào đem ni đau ca người ra nhc nh. Được s cho phép ca Nhà tôi và nhng người trong cuc, tôi đem chính ni đau ca chúng tôi ra đ làm bng chng. Người chưa đau nhưng bn thân chúng tôi đă đau trước thiên h!

Kính

Ư Nga.

 *** 

“UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT”  

 Viết tặng anh H và cháu gái, thay nén hương ḷng kính dâng Người Bạc Mệnh, nhân ngày giỗ của Chị

 

1975

Em phơi áo cho khô ḍng nước mt

Anh đng gn, tay nm cht bàn tay

Li chia tay, thương biết my dáng gy

Thua không chy mà tri bày ly bit

 

Nào ai biết người vào tù chưa chết

Thân tàn v, lếch thếch đi t́m em

Trong bóng đêm con tr khóc bên thm:

-“Kinh tế mi” càng mi thêm xác M!

 

2012

Mt ngn l, ngày gi em chm tr

Hương đèn nào cho đ m hn oan?

Hoa trn gian nào thơm đ nng nàn?

Như th tiết, hương th chng, em đă.

 

Giá phi tr, thương em đi nghit ngă

Tháng Tư ḱa! N chưa tr, vn đau!

Chng hiu sao “thuyn nhân l” phương nào

Gieo lúa đ, mng “Xuân” cùng cường bo.

 

 30-4-2012.

  

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

 

 

Ngậm Ngùi Tháng 4

 

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***