Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                              

 

ĐẢNG, QUỐC HỘI ĐỔI QUỐC HOẠN

Tên du Nng: vác bng bu nhu nht.
Tên d
u Huyn: tin vơ vét ca dân.
Qu
hin thân: tên du Ngă bt nhân,
Gi
ết, tra tn dn dân oan, yêu nưc.

Bày mưu chưc rưc Tàu vào ca trưc
Tên b
t lương, Không Du, chính trưng:
L
n biên cương, ct mc lùi dn đưng
Tàu hí h
ng, hn c̣ng lưng tung hng.

Tên du Sc* năng rao hàng: “Gái đp!”
D
y: “Gi ǵn sc văn hóa Vit Nam *!”
Khuyên: “Ḷng tham do qu
n lư li lm,
Đ
ng ht hong răng mà nhiu tham nhũng?”

Mun hu ng phi vàng, đô dâng chúng
T
ng Bí Thư, B Chính Tr, Trung Ương
Kh
p “quan trưng” Tnh, Thành y… bt lương
L
chân tưng cùng mt phưng ăn cưp

Đng nưm nưp cưp cơm dân tươm tưp
R
i ngoác mm tṛ nhơ nhp, dă tâm
Đ
ngoi xâm vào đóng, chiếm: điếc, câm
Đ
ng đ́nh đám vy quanh mâm QUC HON!

  11-6-2012.

*Nguyên văn của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết:

“Ở VN không muốn tham nhưng phải động ḷng tham v́ quản lư yếu kém chứ không phải do người VN tham  nhũng nhất thế giới. Quư vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này cũng đừng hốt hoảng cho rằng  sao tham nhũng ở VN nhiều thế

“Kiều bào ở một số nơi chưa thực sự có cuộc sống bảo đảm, địa vị pháp lư chưa ổn định, nhu cầu về giữ ǵn bản sắc văn hóa  và truyền thống dân tộc, trong đó có việc duy tŕ tiếng Việt đang trở nên hết sức bức xúc…”

 

CHUYỀN LỬA       

Du là rác cũng ci khô hu dng
B
n gi dùng mà nung la Vit Nam
Trong âm th
m đường d dm đng tâm
Cùng nhen nhúm L
a v, chung chí hướng!

 11-6-2012

  

ĐÊM NHỚ THẦY   

Tưởng niệm giáo sư Lê Ḥa -Huyền Thanh Lữ (trường Nguyễn Khuyến, Sài G̣n)

V vi Pht!
Th
ế là Thy đă mt!
Th
ơ, c̣n ai phê li tht chân thành?
Em nh́n quanh, ai sát cánh đ
ng hành?
Toàn xu n
nh!
Chuy
n đu tranh v vĩnh!

*

Thy kh kính nh́n dân t́nh bt hnh
Đă ch
ng đành chuyn đng đnh ngh hưu
V
n l loi, bút không mi, liên hi
Chuy
n Sông Núi, Thy bun li phn n!

*

Em tiến b nh Thy cô dy d:
“Bao hc tṛ c̣n khn khó bên kia
N
ếu đêm khuya dùng ch nghĩa x, chia,
Đ
ng bi nghĩa trưc Màn Đêm Dân Tc!
Nh
ư La bc, thơ hưng v ngun gc
Tr
n tm ḷng phi lng đng tht trong
Bút qu
n hng t trng, ch b cong,
Nh
ư nhp trng Triu, Trưng Vương mi quư!”

Bao thin chí Thy khuyên:
Chân, thin, m        
Gi
lương tri, thơ đp ư, đp li;
Th
ơ v́ ngưi, hương s to muôn nơi!”

*

Hương tiếc nui, thp dâng li tưng nim.

11-6-2012 

TÍCH LŨY ÁC NGHIỆP   

H có “Mùa Xuân Rp”
Vi
t Cng vn xuân… Mu Thân:
Chém, gi
ết,
đánh người bm dp.
Lp cp rt phường nnh thn! 

H cho dân no, m áp.
C
ng Vit bt b tù dân
T
i: chng Cng Tàu xâm nhp
Không cho chúng bán n
ước dn.

*

H pht C Vui nườm nượp
Đ
t tan hết c phi nhân
Vi
t Nam vn c ăn cướp
Trong tay một bọn ngu đần

11-6-2012

 

 

KHI CÓ CỜ TỰ DO           

V gia nước, ta s cười ngo ngh
Ly thm thê nghin dư l bón hoa
Hoa T
Do s mi phía r Nhà
Đ
ường trăm ng, quc gia bng sáng ta

 11-6-2012

SƯ TỔ KHIẾP NHƯỢC   

“Chng M cu nước”
Đ bán nước, rước gic Tàu?
M
chưa ly được tc đt nào
Toàn dân đă b
bán ào ào ra ngoài làm nô l!

*

Toàn là “Đnh cao trí tu
Dưới “tm bng ch đường nào” đă đui dân đi?
N
ước đă được Vit Cng cu ǵ?
Mà không gian đ
y t khí,
Cùng ch
ướng khí, phân ly và sát khí?

*

Đng bán dâm bao nhiêu em thơ
Mà c
thế gii “khách” ch?
Đ
đng kia làm giàu béo b
Nh x người đem con b ch

*

T Mác, Lê nên lê lếch sut đi
S
Ư tư li đo tri ơi đt hi
S
Ư, quân, thn hi dân tôi tc tưởi
T
nm chơi, bôi mt trng, chc tri!

 11-6-2012

 

HỒNG NHAN ĐA TRUÂN           

Tặng Hằng và những ngựi vợ bất hạnh

-Thương Cha M đ trên đu
Th
ương em, tôi đ trên đu gi thôi
Em đ
ng ln xn, lôi thôi
K
o xung mt cá, li ri th than.
 

-Thương anh, tim đ, nng nàn
Khi bu
n: lên trán, đa truân duyên phn
Anh thêm m
n, cung tn,
C̣n đánh đ
p măi: xung chân, git mn
May ra c̣n h
u dng nên
Nuôi con, săn sóc d
ưi, trên vn toàn
T
tim lên trán xung chân
V
n luôn gi nhp thin nhân cùng chàng

 11-6-2012

 

L̉NG NHÂN ÁI    

Điu không chết mi gi là s sng
Ḷng th
ương người vô v li, anh ơi
Kh
p muôn nơi hoài sáng chói vi đi
Nhân ái t
i, đt tri nào kết ti?

 11-6-2012

 

L̉NG TỰ TRỌNG           

Mt k sĩ luôn có ḷng t trng
Không l
i danh, tin bc có th mua
Gi
thành tâm, thin chí, không theo hùa
Bi
ết t chế, không bán mua liêm sĩ

11-6-2012

 

 ***

Ư Nga (thơ)

 

 

 

 Thư ca Người V Lính: -ÔNG NGN, ĐNG HN! - thyvi

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn -Thưa Anh Nguyn Ngc Ngn.-Nếu Anh là mt nhân vt b́nh thường, ít ai biết đến, dĩ nhiên tôi chng có ư kiến ǵ...-Đinh Lâm Thanh

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris -Tháng Tư. Triu người ăn mng chiến thng. Triu người vn nng ḷng vi nhng chuyến đi.....Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

 

 

Ngậm Ngùi Tháng 4

 

 

 

Bích chương quảng cáo

 

 

 

 ***