Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                              

 

Thơ văn đấu tranh:

Ư Nga, Van Vu, Phương Thúy, Bùi Đức Lạc, V.S, Hoài Việt (Paris)

 

MING CH THIU

                (Viết theo li k ca Thân Ph)

Thương về hương linh bé Thoa ở vĩa hè gn ch Cu Mui.

 

Hai đa ng, chia nhau manh “chiếu đt”*

Mui ṃng no nh ḿnh có “màn tri”*

“Ôm em đi!” Em năn n, ôi

Ri than đói, làm ḷng anh mui xát.

 

T́m “thùng rác đi gia” xa lăng lc,

Anh ln ṃ lâu lc dưới trăng khuya

Leo kh khà nên chó cn toc da,    

Tay tha ch, chân lê cùng máu đm.

 

Dù bi bm, miếng ch thiu màu sm,

Cũng đem v được góc ph cho em

Đt nhăo mm, em nm gia mưa đêm

Thân co qup hom hem như khúc gỗ

 

Không hn h, em nm yên, tht ng?

Không ṭ ṃ? Không vui sướng? Không cười?

Anh lay hoài, sao không dy em ơi?

Ḱa miếng ch đang mi tay em bc!

 

Trên vũng máu, đêm mưa ḿnh anh khóc

Vut tóc em ướt nhp dưới hiên người,

Vut mt em, anh nga mt kêu Tri

Tri vi Pht đâu nào nghe thy?

 

M ơi Mẹ! Ti con làm tm by?

Cp trm này M đă dy: -Không nên

Du đói ăn cũng không được thp hèn!

Tri s pht quân lng quyn cướp bóc!

 

Em đói r ti con không chăm sóc

Cha dy con: “T́nh ct nhc nương nhau!

Cùng x chia, dù no, đói, sang giàu

Phi phn đu dt d́u em, thay m!”

 

M bán máu, M v, cũng nm… thế

Bây gi em cũng y thế mà…theo

Ri t nay vi chân máu, tong teo

Con không hiu làm sao con phn đu?

 

Mt miếng ch con tr bng giá máu

Đ mt em, con kh kho vô cùng!

Cha ơi Cha! Em lạnh ngt, con bng

Cô bác ơi! Ai cu giùm con vi? 

Ư Nga, 26-2-2011.              

*“Màn tri chiếu đt” = ng ngoài tri không mùng, không chiếu

**Thân ph đă k li cho tác gi nghe rng:

-Thng bé đó t ngày em nó chết, đêm đêm nó không c̣n v ng khu v
đó n
a và người ta nhc đến nó bng cái tên "Thng Ch Thiu".

Nghe nói 2 anh em nó hin lành và l phép lm, chc là con nhà đàng hoàng.

Chuyn này tác gi được nghe Ba k li khi Ba đc bài thơ "Con chó của đng nó chê ch la"

*Bài này nếu đăng, xin quư Anh Ch Em làm báo đừng quên du chm hi cui câu th nht.

 

TƯƠNG KẾ, TỰU KẾ!

Ta cần lọc: vàng, thau ra riêng rẻ?*

Sàng lọc xong, xin đoàn kết xa, gần!

Thế đấu tranh muốn mạnh phải hợp quần

Ngôn nếu thuận, chánh danh: người sẽ phục!

 

Xin mời gọi: Thuyền Nhân từng nhẫn nhục,

Lính “H.O. “ thoát “hỏa ngục” Việt Nam,

Chị Nghẹn Ngào: chồng từng cảnh biệt giam

Anh Nhạy Cảm chưa hoang mang: Quốc-Cộng?

 

Mời: Anh Chị bị đày đi lao động,

Em Du sinh được rộng mở thông tin,

Bác, D́, Cô… chưa từng mất niềm tin

T́m Đích Đến cho đồng bào cố quốc.

 

Mời Bạn Trẻ tinh thần luôn bất khuất;

Bao Quân Nhân Chưa Cựu vẫn miệt mài

Nạn, Chứng Nhân từng nếm mật, nằm gai

Luôn chờ đợi một quê hương đổi mới.

 

Từ trú quốc cùng anh em đồng khởi

Khắp muôn nơi hăy t́m tới với nhau

Bao Phong Trào, Đoàn, Đảng…? Mau, hăy mau!

Tim rướm máu, Mẹ Việt Nam rơi lệ!

 

Bao diệu kế thuận bàn cờ quốc tế?

Hăy đem ra cùng tập thể luận bàn!

Dốc tâm can giải Bài Toán Khó Khăn

Cùng gắng sức, dẫu nhọc nhằn tâm huyết!

 

Lật cộng sản! Chí chung, cùng phải quyết!

Hét to lên Lời Chiến Đấu V́ Dân!

Dấn thân chung, diệt bọn ác, vô thần

Đem no ấm, tự do về cố quốc!

 Ư Nga, 1-3-2011.                

Van Vu Sent: Thu, Mar 3, 2011 2:04 am


Cùng đ
ng bào cn k bt khut,
Di
t quân thù, dành đt T-Tiên
H
n thiêng-sông-núi ba min,
Anh Hùng, K
Sĩ ni lin năm Châu.

Gi đă đim chn ch ǵ na,
Cùng toàn dân "Góp L
a" đt lên.
D
p tan bè l "chn đen",
Ph
n dân, bán nước, đê hèn cu vinh.

Gi đă đim, nht t́nh, quyết chí,
Kh
p trong-ngoài hào khí Rng-Tiên
V́ T
Quc, dp t́nh riêng,
Cùng nhau l
t đ bo quyn đc-tôn.

Gi đă đim, không c̣n xa lm
G
i đng bào tay nm ra sân
C
t tiếng hô, ch ngi ngn :
Đ
đo Vit cng vô thn - phi nhân.

Van Vu 

 

EM THƠ VIỆT NAM

Em là “Gái”, họ gọi em như thế!

Nhục nhă chưa những đứa trẻ Việt Nam?

Em Lam Nham, em Bới Rác lũ lam,

Em Sầu Thảm tô màu nhăn hiệu Việt.*

 

Em Thanh Tân, đảng cho mang tỳ vết,

Em Măng Non phải chết cho đảng vui,

Em Tủi Sầu, khánh kiệt nỗi ngậm ngùi,

Em Bạc Mệnh quê người buôn “hương phấn”

 

Em Cửu Vạn* gánh bao lần phẫn hận

Em tí hon, Con-Đẻ-Của-Tam-Vô

Em Ăn Mày từ rác rưới héo khô

Em “Gái Phố” cho anh về mua, bán…

 

Em Kiên Nhẫn, em Công Nông Vô Sản,

Nuôi đảng thành tư-bản-đỏ-đại-gia,

Em Nàng Hầu trong “phủ chúa, cung vua”,

“Thầy”* khai hóa thành Tú Bà Mười Sáu.*

 

Em Xă Nghĩa phải luôn luôn “phấn đấu”

Nhọn lắm đầu, Đ̣n Xốc Đảng quặn đau

Đ̣n Độc Tài, Sắt Máu đan vào nhau

Em Rướm Máu, tuổi thơ chờ công lư         

 

Anh hiểu ư xin đừng về bố thí

Phải làm sao Cơn Hồng Thủy cạn khô,

Phải làm sao mau cứu mảnh cơ đồ,

Dẹp cờ đỏ! Dọn ấm no, hạnh phúc!

 Ư Nga, 18-2-2011.              

*Cửu vạn = vác gánh thuê

*Nữ sinh làm tú bà, cung cấp “gái” cho giáo sư mua vui

 Ư Nga kính mi Quư V xem phim tài liu:

 

Vietnamese Girls "ON SALE !!!

ÔI, NHỤC NHĂ VIỆTNAM!

 http://www.youtube.com/watch?v=FScBxMqC9cI

 

Ư Nga kính chia s ni kh nhc cùng Đng Bào VN b VC đưa sang lao động ti Lybia, kẹt ti các vùng ranh gii Bc Phi, ch được di tn v quê hương.

(Đài truyn h́nh Canada đưa tin lúc 7 giờ sáng nay 4-3-2011)

 

HOA T DO

Đng ‘’xut khu’’ các Anh đi ‘’lao đng”

Bao “b́ thư” chúng xơ múi mập ph́,

Kh chp chng mi được đng “cho” đi

 “Con b ch” li chi mà đ ư?

 

Bng đói l nhiu ngày đà kh trí,

Phn lao nô bi ly gia x người,

Đói ră ri, manh áo rách t tơi,

Bao tc tưởi đ… làm giàu cho đng!

 

Nh quc tế t tâm cho di tn

Bao gian nan, tán lon tht chán chường

Phn người “dân làm ch” ngm đau thương

Nuôi “đy t”, rt mt phường ăn hi!

 

Điu đă thy, Anh v, nên thut li:

Khp Bc Phi vùng dy t́m m no!             

Ch lo cho t quc măi ti ṃ                    

Đưa cả nước cùng lao nô khn khó.

 

Nim phn n ny sinh t đau kh

Hi Thanh Niên! Hăy chu khó vùng lên!

Thà chết vinh, hơn cứ măi sng hèn

Phi quyết tiến! T́m cho ra li thoát!   

 

Hoa đă n! Bn ơi! Hoa thơm ngát!

T đc tài t́m li thoát t do

Lài thơm tho vượt kh hnh cam go

Nương cánh gió thuận l tri bung n.

 

Bn có nh mt đóa hoa rc r

Anh hùng xưa từng nhc nh chúng ta?

“Hoa T Do phi t máu n ra!”

Ôi quư giá! Li dn ḍ chu đáo.

 

Nguyn Thái hc hy sinh, ch Hoa Máu

Bn ch ǵ nếu mun hưởng T Do?

Gic ngoi xâm phương Bắc đă lm tṛ

Mau lên nhé! Ln theo Hương Hữu X!*

 Ư Nga, 3-3-2011

*”Hu x t nhiên hương

 

HOÀI VIỆT (Pháp)

Sent: Sat, Mar 5, 2011 1:19 am
HOA TỰ DO
Hoa Tự Do thắm tươi nhờ máu đỏ,
Hoa đẹp muôn màu nhờ ánh nắng Tự Do.

 

VS (Vit Nam)

Sent: Sun, Mar 6, 2011 7:34 pm
  H
i thi gian! Hăy ch ta theo vi.
  Ta t
nh gic, ôi tóc bc da mi!
  Ng
ười biết chăng hn ta đang vt vưởng,
  T
ng nếp nhăn xếp li: Du chân người?

 

LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN

“Má ơi! Đừng gă con xa

Chim kêu, vượn hú, biết nhà Má đâu?”

                Ca dao

 

Gă đâu mà “lấy chồng” Tàu?

Đường xa vạn dặm chẳng cầu sao vay?

Đài Loan đảng bắt đi... đày?

Bán dâm xuôi ngược, vũng lầy nhơ thân

Nuôi con má nhịn đủ phần

Bán... dân chẳng vốn, đảng cần chi lo!

 

Ư Nga, 8.1.2004.

 

NI BUN KHÔNG RIÊNG!

Đng Đăng bn đă đến chưa?

Mà đành đ mt Kỳ La, Tam Thanh?

Người Chinh Ph Đng Ch Anh

Ôm Con Hóa Đá hu danh li truyn

Thương thay là phận thuyn quyên

Đă thành tượng đá bo quyn chng tha

Mt Nàng, bun c thi ca

Mt Nàng, mt c Đóa Hoa San-Hà.

 

Tôi bun, riêng d xót-xa

Dân bun, chung chuyn quc gia đau ḷng!

Mà nào ch mt Nàng không…

C̣n bao mt mát! Vi trông, ut hn!

 

Ư Nga, 29.4.2002.

 PHƯƠNG THÚY

Sent: Thu, Feb 17, 2011 6:01 pm
 "Mất Nàng, buồn cả thi ca

Mất Nàng, mất cả Đóa Hoa San-Hà"

 Tấm gương, chung thủy thiết tha,

Vào tay nhà Hán, xót xa tấc ḷng.

 

BÙI ĐC LC

Sent: Fri, Feb 18, 2011 11:54 am
R
ng hay th́ tht là hay
Nghe ra ng
m đng, nut cay thế nào!

HOÀI VIT (Paris)

Sent: Fri, Feb 18, 2011 10:10 am
Cam on em nhac dên tinh que,
Anh vân chua quên dên loi thê;
Chi tiec tho khong la ki
ếm bén
Đ
qut bao tan, xay tu do..

 

MẤT BẠN

Ta mất bạn bởi v́ ta chống Cộng

Bạn mất ta có nhẹ bổng từ nay?

Gửi vào mây những hương quư thơm bay

Phải hay quấy cũng đă là… bất toại!

 

Ư Nga , 20-2-2011.

 

 

SƯ “TỔ” V TAY SƯ “PHỤ

Cóc thường nhy, Cua thích ḅ

Có chi mà l, ngây ngô tán vào?

Đng bào ti hn, nghn ngào

Ut như núi lửa chc trào dung nham

Sao toàn tùng t, t tam,

Áo thng t vái, quanh năm chng nhàm?

Mt phường đng dng, d tâm

Người bênh đng, k thét gm căi nhau

*

Tho nào em út xôn xao                   

C chê: “-Nô Lăo tào lao, bt ḥa!”

*

Kh ghê! Sách báo cui mùa

Giao lưu “giăng há”* Cóc Cua mồi màng

Lưu, không giao: công dă tràng!

V lăng xăng? Đng đăi… đng, tng đi!

*

Tr ra: mt bng, da ch́

Li tô son phn, nht nh́ xiêm y                              

Vái chi? Chng chút lương tri:

Văn chương đỏ choét, chai lỳ ngi khen?

 

Ư Nga, 19-2-2011.                                                         

*Văn hóa

 THỪNG MỀM TRÓI CHẶT

Dễ thương lục bát ngọt ngào

Dễ thương tục ngữ, ca dao quê ḿnh.

Dễ thương! Em viết chữ T́nh

Anh thương hay ghét phải tŕnh thưa ngay?

Không thôi em quyết từ nay

Chỉ thơ, lục bát; chẳng ai thương chàng

Tay: không làm bếp mỡ… màng

Lật bao trang sách mơ… màng văn chương.

*

Dễ thương th́ em mới thương

Làm cao dễ ghét? Mật đường chẳng dư!

Đắng cay nếu cần đến ư?

Việt Nam em nhắc, nhuyễn nhừ xót xa.

*

Thương anh, thương Mẹ, nhớ Cha

Thương nào nên viết thành Hoa Cho Đời?

Lật bao trang sử sáng ngời,

Thấy bao chuyện lớn bằng trời! Chẳng lo?

Công đâu năn nỉ, thăm ḍ

Chờ cơm, chờ cửa, điên rồ “nâng khăn”

Sửa anh, “sửa túi”? Khó khăn!

Mày cau, mắt nhíu; tự răn: lợi ǵ?

*

Sao anh làm khó em chi?

Đời sống ngắn ngủi biết “đi” khi nào?

Nhắc nhau phải sống thanh cao

Mai “đi” c̣n để chút nào dễ thương!

 

Ư Nga, 19-2-2011.

 

YÊU QUÊ HƯƠNG, THƯƠNG  ĐỒNG BÀO

Ư Nga 

(Phát biu 28-4-2013 , ti L TƯỞNG NIM 30-4 GIÁO HI PHT GIÁO H̉A HO CALGARY)

 Kính chào Quư V,

 Lng nghe s… hc hi được điu… KHÔN.

M li không khéo s b… soi mói điu… DI!          

Chúng tôi… l DI nghe Ban T Chc mi NÓI ri cho nên nếu li m  hôm nay có thêm điu… DI na, xin thnh ư Quư V trong phn tâm t́nh đ đưọc hc hi thêm. 

 

Thưa Quư Vị:

Khác vi TÀ giáo, mi THIN giáo đu ly ngn La T Bi làm gc đ dy chúng ta t hc hi, t tu thân, tích đc và chia s ḷng bác ái vi nhng người chung quanh ḿnh. Hôm nay, tôi mn phép tŕnh bày v 1 ngn la khác, đó là la yêu quê hương, thương đồng bào! Bi:

Ta không quên thm năo ca đng bào.

Tim r máu, thương cho Người Li!

Đa s nhng người ly vic tu hành ti gia làm gc, dù sng bt c nơi nào, Calgary hay [An Giang] Châu Đốc: nơi tôn giáo Ḥa Ho đă ra đi, th́ ḷng yêu thương dân tộc vn là 1 trong T Trng Ân: t tiên, đt nước, tam bo, đng bào và nhân loi.

Nh́n v đt nước, nh́n v đng bào: t năm 1975>2013 là bao nhiêu năm trôi qua? 38 năm! Vi:

Bao tui xuân tng xuôi ngược x người.

Sng tc tưởi, chết trong nim ut hn

 Tr nhng k tha phương chỉ đ cu thc ra, mi s vượt chết ri b quê hương của chúng ta, đ sng đi tha hương sau năm 1975 đu là 1 thái đ chính tr dt khoát >  KHÔNG TH CHP NHN CH Đ CS! Mà đă dt khoát làkhông vi CS ri th́ dù VC, Tàu Cng hay bt c Cng ǵ cũng:    KHÔNG! Ti sao? Bi v́ CS ch to ra nhng xă hi vi oan khiên nghit ngă, kh đau tt đnh, văn hóa suy đi. Chúng đào to toàn nhng mm non “quàng khăn đ” phi nhân tính y ht như những t sư: Mác, Lê, Hồ, Mao ca chúng, vi nhng XHCN có tt c nhng “đi đng” đói rách “cng” li, chu s cai tr bi nhng tên tư bản đ tàn ác, vô đo đc, ch biết vơ vét tài sản ca dân nghèo vào túi chúng.

Vit Nam ơi! QUỐC HN đă bao ln?

Bao ln na th́ bo quyn s chết?

38 năm! Lâu như thế mà la yt ca chúng ta vn tràn đy!

T khp các min ca đt nước VN, dù nó đă trôi dt theo bao nhiêu sóng gió ca bin Đông, đi theo nhng gót chân t nn chính tr trong nước mt ly tán tang thương, thấm đm l bao người “di tn bun” các tri t nn Đông Nam Á, nhưng Lửa Đu Tranh vn không tt. Ôi! Cái giá phi tr cho t do sao mà to ln! To ln đến ni La vn theo thuyn nhân đến các nước t do, đi khp muôn phương; 4 b, 5 châu mà ḷng yt c quc đu hin hu trong tim chúng ta!

Nơi trú quốc, 38 ln tưởng nim Tháng Tư Đen, xin hỏi chúng ta ngi li được vi nhau hôm nay là nh ǵ?

Nh ḷng yêu quê hương, thương đồng bào!

6 ch y, tuy ngn ngi nhưng là tất c!

Chính nh 6 ch y mà chúng ta tiếp tc chuyn đi nhng ngn la đă âm gi măi trong ḷng, k t ngày min Nam VN rơi vào tay VC.

Tóm li, không ai chê cười người tu tâm c, ch xin: đng đ bn Vit gian  đây hay  bt c nơi nào trên thế gii tiếp tay vi CS đày đa dân ta!!!

Mi hành đng đu cn chung mt sc!

Nhưng sức y phi cùng chung mt LC.

  Kính xin QV, bng nhng hành đng thc tế nht, nh nhoi nht có th, hăy tiếp tc gi măi NGN LA yêu quê hương, thương đồng bào và tiếp tay chuyn đi muôn phương cho nhân loi hiu rơ ti ác CS tày tri ra sao!   

Du đc trong ta vn trn tm ḷng.

Nuôi hy vng, gi bn ḷng son st!

 

Cui cùng th́:    ư ti, ngôn ngoi!

Mi điu DI cũng đă thưa.  

Xin kính chào và cm ơn Quư Vị.

 Ư Nga.

28-4-2013.

 1.120 sáng tác đấu tranh:

Ư Nga, LMST, Nguyễn văn Thành, và nhiều TÁC GIẢ

Thưa Quư Vị,

Ư Nga kính gửi Quư Anh Em ở quốc nội và những Ban Tổ Chức 30-4-2013 xem phần sưu tầm 100 phim tài liệu về chiến tranh VN để thấy được sự dối trá của VC.

Ngoài ra Ư Nga cũng đang sưu tầm những phim trên bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác cho các em HỌC SINH TRẺ muốn t́m hiểu để mở mang thêm kiến thức trong các chương tŕnh học đă chọn ở đại học, Quư Vị nào đă có th́ giờ theo dơi và thấy rơ chính nghĩa quốc gia xin vui ḷng chuyển cho Ư Nga.

TƯỞNG NIỆM 30-4 năm nay, với tấm ḷng mong  muốn có một ĐÓNG GÓP HỮU ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG, Ư Nga kính mời Quư Bạn ở quốc nội, châu Âu và khắp nơi, bấm vào những “links’’ đính kèm trong 2 “att” để xem: phim, video, PPS, đọc thơ; nghe: thơ diễn ngâm và nhạc đấu tranh của nhiều tác giả, do Ư Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày hôm nay.

Riêng kính cám ơn Quư Nhạc Sĩ đă phổ thơ Ư Nga thành nhạc, để có cơ hội đóng góp trong danh sách này :

-ANH BẰNG,

-LÊ TRUNG DIỆU CHÂU

-MIÊN HƯƠNG

-NGUYỄN VĂN THÀNH

-PHIÊU BỒNG,

-T242

1 ngàn sáng tác đă vượt qua!

Bây giờ chúng ta sẽ sưu tầm tiếp 2 ngàn sáng tác, để tiếp tục chuyển LỬA về quốc nội. Hy vọng chúng ta sẽ có con số tương đương với số lượng người tỵ nạn chính trị ở hải ngoại của Cộng Đồng N`V.Q’G .

Xin quư  Nhạc Sĩ và Quư Vị Yêu Văn Nghệ Đấu Tranh có những sáng tác nào chưa có trong danh sách, NHẤT LÀ xin Quư Cựu Quân Nhân QLVNCH tiếp tay nhi nữ giùm NHỮNG BỘ PHIM TÀI LIỆU VỀ CHIẾN TRANH VN (các tựa ḍ theo mẫu tự ABC), hăy cùng âm thầm tiếp thêm sức với Ư Nga trong danh sách này.

 

Quư Vị nào có thể, xin giúp nhau thực hiện đưa lên “youtube” và kết nối thành những mắc xích nhiều bài vào chung 1 “link” tổng hợp, như PLAYLIST THÁNG TƯ ĐEN UẤT HẬN 21 bài của nhạc sĩ Tran Nang Phung bên dưới, để các bản nhạc đấu tranhđược phổ biến rộng răi hơn về trong nước.

Ư Nga đa tạ.

26-4-2013.

Thơ của nhiều tác giả về Tháng Tư Đen trên trang Web của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt.

Xin mời qúy vị vào các links dưới đây để đọc:

1

http://www.vantholacviet.org/news-2601/8/Ta%CC%81c-pha%CC%89m/
Nhung-van-tho-thang-tu.html

2

http://www.vantholacviet.org/news-2600/8/Ta%CC%81c-pha%CC%89m/Nhung-
bai-tho-Thang-Tu.html

1.120 sáng tác văn nghệ đấu tranh (100 phim tài liệu ch ính trị) do Ư Nga sưu tầm đă đăng ở 3 trang “webs” của:

Đa tạ quư Anh Chị đă tiếp tay chuyền lửa :

-TRÁCH NHIỆM ON LINE

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

http://trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

http://www.trachnhiemonline.com/index.htm

http://www.trachnhiemonline.com
http://blogtrachnhiem.blogspot.com  

 

-LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ QL VNCH tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn:

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/ST/LHCCSHTD_VT_YN_ST_
ThoNhacDauTranh_2013APR26.htm

 

-Trường VƠ BỊ QUỐC GIA VN:

http://vobidalatsacramento.selfip.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/385-800-bai-th-nhc-u-tranh.html

http://www.hoivobisacramento.com/

 Hân hạnh giới thiệu thêm:

đến quư Báo Chí, Hội Đoàn, Văn Thi Hữu, Bạn Hữu Đấu Tranh

& quư Độc Giả ở Ư Đại Lợi và châu Âu phần: thơ, văn, nhạc, họa & PPS.

Đa tạ công sức chung của tất cả quư Thân Hữu

(Ư Nga s ln lượt gii thiu tiếp nhng đóng góp ca các Văn, Thi, Ha, Nhc Sĩ khác trong tương lai)

 Thơ Ư Nga phổ nhạc:

-Nhóm Dân Chủ Ca & nhạc Trần quan Long

http://www.danchuca.org/

[Mục: Dân Chủ Ca phổ thơ]

-Nhạc sĩ LMST

www.lmstflorida.com

[T́m tên theo mẫu tự a,b,c]

 -Nhạc sĩ Phiêu Bồng viết, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân hoà âm và hát

http://vietnamlibrary.informe.com/viewtopic.php?t=4600&highlight=

 -BLOG Ư  NGA: do 1 người ẩn danh làm giúp Ư Nga:

http://ynga.blogspot.com/

-Tác phẩm HOA XƯƠNG RỒNG của Trần Minh Hải:

http://haiminhtran.blogspot.com/

 Những trang nhà của qúy Độc Giả, Thân Hữu & Diễn Đàn đă giới thiệu thơ Ư Nga:

 -ÁI HỮU BIÊN H̉A

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://www.aihuubienhoa.com/D_1-2_2-69_4-3127_5-50_6-1_17-959_14-2_15-2/

http://hoiaihuubienhoa.org 

http://hoiaihuubienhoatx.org

bchhoiahbhtx@yahoo.com

 

-ÁI HỮU NINH THUẬN -Huyền Vân phụ trách my.opera.com/aihuuninhthuan2/ 

HUYỀN VÂN <=== Click vào tên tác giả: Ư Nga

·                                  TRANG NHẠC

Tập hợp những bài nhạc phổ thơ cuả Ư Nga

·                                 TÁC PHẨM

Giới thiệu những tác phẩm của Ư Nga

·                                 TRANG THƠ VĂN

Tập hợp những bài thơ và bài viết của Ư Nga

·                                 TRANG THƠ Á NGHI

Tập hợp những bài thơ t́nh của Á Nghi (Ư Nga)

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/index.dml/tag/y%20ngahttp://www.youtube.com/user/vanhuyen2008

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://aihuuninhthuan.net

http://www.youtube.com/user/vanhuyen2008

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://www.youtube.com/user/vanhuyen2008
http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://aihuuninhthuan.net

 

-ANH ĐÀO ĐÀ LẠT

anhdaodalat@yahoogroups.com

 -BA CÂY TRÚC

http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3325:video-nhc-u-tien-do-danchucaorg-thc-hin&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

-BẤT KHUẤT- TRƯỜNG BÔ BINH THỦ ĐỨC – KHÓA 8 B+C/72

http://batkhuat.net/tho-ynga.htm

 -BÙI BẢO SƠN

sonbui@yahoo.com,

 -CHÍNH NGHĨA

chinhnghia@yahoogroups.com,

 -CHÍNH NGHĨA VIỆT

ChinhNghiaViet@yahoogroups.com,

 -CHÍNH TRỊ KINH DOANH

 ctkd-k11@yahoogroups.com

 -CHÍNH VIỆT On Line

hậu thân của nguyệt san CHÍNH VIỆT, tiếng nói của TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM.

www.chinhviet.us

 -CÔNGLUẬN

Ư Nga (thơ)

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH SINH HOẠT QUỐC HẬN 30-04

Thư mời tham gia biểu t́nh QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 tại London

Thơ mời: Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 [Hội bảo vệ Di San Việt Nam]

Gây quỹ sinh-hoạt tưởng-niệm biến-cố 30-4-1975

Montreal: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương & Ngày Quốc Hận 30-04

San Jose: Đêm Thắp Nến 6-4-2013 cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

San Jose 30-4: Đêm Nhớ về Saigon 20-4-1013

Người Việt Tự Do Victoria: Giỗ Tổ Hùng Vương 21-4-2013

Frankfurt: Tưởng Niệm Quốc Hận 25-4-2013 - Lời kêu Gọi

Melbourne:Tưởng Niệm và Đặt Ṿng Hoa tại Đài Chiến Sĩ 25-4-2013

Franfurt: Biểu T́nh ngày Quốc Hận 27-4-2013

Odenwald: Tưởng Niệm Ngày 30 Tháng 4: 4-5-2013

Thông báo: Đại Lễ QUỐC HẬN 30-4-2013 tại Houston, Texas .............

Thư mời tham dự LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-04 của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California ...

 

 

 

Quốc kỳ Việt Nam

được chính thức phổ biến trên youtube: