Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                              

 

 

Xin phép và đa tạ:

Quư Tác Giả cùng Người Chuyển về 

những tranh & h́nh ảnh đă sưu tầm, chọn lọc cho thơ.

 

http://f1620.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f3449972%5fAKXmjkQAAAONUftJSwAAAOSV56Q&pid=2.2&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

 

THỜ MA HỒ, LẠY QUỶ HÁN

 

Không áy náy lương tâm, sao cắn rứt?

Răng giả rồi, rứt cắn được chỗ mô?

Răng thật, thời ṃn lĩn những hàm Hồ

Bộ, Đoàn, Đảng… cùng một ḷ ra cả.

 

Đảng bịp bợm, chính trường toàn giả trá

Lắm “thi đua” nên bế tắc ‘’đại đồng”

Cai trị dân: một cổ tám, chín tṛng,

Bằng sắt máu chập chồng bao oan khuất.

 

Dân, bắt giết. Giặc vào Nhà, chết nhát!

Phá san hà tan nát vẫn chưa ngưng,

Đầy bần cùng, oan, khổ: Đảng dửng dưng

Dân: vô sản v́ nuôi Tư Bản Đỏ!

 

Dùng… mê lộ đẩy dân vào… tuyệt lộ

Thờ ma Hồ, rước giặc Hán làm vua

Xưa tổ tiên CHIẾN THẮNG, nay há THUA?

Tôi nói thế có lời nào không phải?

 

Mà nếu đúng sao không cùng ngồi lại?

Lật độc tài, lật trang sử sang chương

Hăy kiêu hùng tiếp nối bao tấm gương,

Tuẫn tiết để giữ Thành và Dựng Nước!

 

Ư Nga, 15-2-2011.

 

 

 

Hân hạnh giới thiệu:

đến quư Báo Chí, Hội Đoàn, Văn Thi Hữu, Bạn Hữu Đấu Tranh

& quư Độc Giả ở Ư Đại Lợi và châu Âu phần: thơ, văn, nhạc, họa & PPS.

Đa tạ công sức chung của tất cả quư Thân Hữu

(Ư Nga sẽ lần lượt giới thiệu tiếp những đóng góp của các Văn, Thi, Họa, Nhạc Sĩ khác trong tương lai)

 

Thơ Ư Nga phổ nhạc:

-Nhóm Dân Chủ Ca & nhạc Trần quan Long

http://www.danchuca.org/

[Mục: Dân Chủ Ca phổ thơ]

-Nhạc sĩ LMST

www.lmstflorida.com

[T́m tên theo mẫu tự a,b,c]

 

-Nhạc sĩ Phiêu Bồng viết, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân hoà âm và hát

http://vietnamlibrary.informe.com/viewtopic.php?t=4600&highlight=

 

-BLOG Ư  NGA: do 1 người ẩn danh làm giúp Ư Nga:

http://ynga.blogspot.com/

 

-Tác phẩm HOA XƯƠNG RỒNG của Trần Minh Hải:

http://haiminhtran.blogspot.com/

 

Những trang nhà của qúy Độc Giả, Thân Hữu & Diễn Đàn đă giới thiệu thơ Ư Nga:

 

-LUÂN HOÁN giới thiệu thơ Á Nghi &  Ư Nga:

http://www.luanhoan.net/gocchung2013/gocchung2013.htm

http://www.luanhoan.net

Mục :Bài Viết Từ Bốn Phương”

 

-ÁI HỮU BIÊN H̉A

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://www.aihuubienhoa.com/D_1-2_2-69_4-3127_5-50_6-1_17-959_14-2_15-2/

http://hoiaihuubienhoa.org

http://hoiaihuubienhoatx.orgbchhoiahbhtx@yahoo.com

 

-ÁI HỮU NINH THUẬN -Huyền Vân phụ trách my.opera.com/aihuuninhthuan2/

HUYỀN VÂN <=== Click vào tên tác giả: Ư Nga

·                                  TRANG NHẠC

Tập hợp những bài nhạc phổ thơ cuả Ư Nga

·                                 TÁC PHẨM

Giới thiệu những tác phẩm của Ư Nga

·                                 TRANG THƠ VĂN

Tập hợp những bài thơ và bài viết của Ư Nga

·                                 TRANG THƠ Á NGHI

Tập hợp những bài thơ t́nh của Á Nghi (Ư Nga)

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/index.dml/tag/y%20nga http://www.youtube.com/user/vanhuyen2008

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://aihuuninhthuan.net

http://www.youtube.com/user/vanhuyen2008

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://www.youtube.com/user/vanhuyen2008
http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/

http://aihuuninhthuan.net

 

-ANH ĐÀO ĐÀ LẠT

anhdaodalat@yahoogroups.com

 

-BA CÂY TRÚC

http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3325:video-nhc-u-tien-do-danchucaorg-thc-hin&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

-BẤT KHUẤT- TRƯỜNG BÔ BINH THỦ ĐỨC – KHÓA 8 B+C/72

http://batkhuat.net/tho-ynga.htm

 

-BÙI BẢO SƠN

sonbui@yahoo.com,

 

-CHÍNH NGHĨA

chinhnghia@yahoogroups.com,

 

-CHÍNH NGHĨA VIỆT

ChinhNghiaViet@yahoogroups.com,

 

-CHÍNH TRỊ KINH DOANH

ctkd-k11@yahoogroups.com

 

-CHÍNH VIỆT On Line

hậu thân của nguyệt san CHÍNH VIỆT, tiếng nói của TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM.

www.chinhviet.us

 

-CÔNGLUẬN

DienDanCongLuan@yahoogroups.com,

 

-CỤM HOA T̀NH YÊU

CumHoaTinhYeu@yahoogroups.com

 

-DIỄN ĐÀN PHÙ VÂN

DienDanPhuVan@yahoogroups.com,

 

-DIỄN ĐÀN NHẠC SĨ NGHÈO

http://launch.groups.yahoo.com/group/DIENDANNHACSINGHEO/message/1540

 

-Doanh Doanh giới thiệu thơ Ư Nga:

http://qhvn.org/ebook/thoynga.pdf

http://qhvn.org/ebook/Thoynga4.pdf

http://qhvn.org/ebook/thoynga.pdf

 

-ĐẢNG NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT

dangnguoivietyeunguoiviet@gmail.com

 

-ĐẤT QUÊ

http://www.datque.com/2008/So23-0208/MucLuc23/MucLucVan23.htm

 

-HOÀNG HOA: ḍng nhạc Tây Ban Cầm (guitar) từ Ư Đại Lợi:

www.hoanghoa.eu

 

-“HỎI LÀ TRẢ LỜI”

http://hoilatraloi.blogspot.ca/2011/04/tho-y-nga-thang-tu-nay-lat-trang-su.html

 

-HOI VO BI DA LAT SACRAMENTO

http://hoivobisacramento.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/266-ng-co-i-mi-n-y-nga.html

 

-HỒN VIỆT- England

http://hon-viet.co.uk/YNga_TranTanTaVanChuaThua.htm

http://hon-viet.co.uk/YNga_HayMoCuaNguc.htm

http://www.oocities.org/hon_viet/Gioithieusachbao_thoYNga.htm

 

HƯƠNG THỜI GIAN

http://huongthoigian.forum-viet.net/

 

-HƯỚNG DƯƠNG giới thiệu thơ Ư Nga:

http://huongduongtxd.com/vuon_ynga.html

http://huongduongtxd.com

http://huongduongtxd.com/ynga19.html

 

-LUÂN HOÁN giới thiệu thơ Á Nghi &  Ư Nga:

http://www.luanhoan.net/gocchung2013/gocchung2013.htm

http://www.luanhoan.net

Mục :Bài Viết Từ Bốn Phương”

 

-LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ QL VNCH tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

THƠ DÂNG MẸ của Ư Nga

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/ME/2013/LHCCSHTD_VT_YN_ME_2013
_NghiaMeNganDoiChangQuen_2013MAY12.htm
Kính mời nghe và xem 1000 sáng tác đấu tranh (100 phim tài liệu) ở LINK:

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/ST/LHCCSHTD_VT_YN_ST_
ThoNhacDauTranh_2013APR26.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/TT/LHCCSHTD_VT_TT
_ynThuongAnhHoai_2013MAY22.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LM/LHCCSHTD_VT_YN_LM
_LongMeVanThuong_2013MAY04.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LHCCSHTD_VT_YN_SachTho
_2012JUL01.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/TX2013/LHCCSHTD_VT_YN_
TX2013_ThoTinhDauXuan_2013FEB23.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/TX2013/LHCCSHTD_VT_YN_
TX2013_ThoXuanVaHAD.htm

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LHCCSHTD_VT_YN_
ThoTinhVaHinhAnhDep_2012NOV27.htm
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_BV/TN/2012/LHCCSHTD_BV_TN_2012_
BaNgoaiVILLORESI_2012SEP29.htm

Kính mời quư Độc Giả vào trang nhà của

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH vùng HOA THỊNH ĐỐN, mục VĂN THƠ > THI PHẨM ĐẶC BIỆT > THI TẬP Ư NGA để xem các sách sẽ xuất bản của Ư Nga và Á Nghi

 

-LƯ TƯỞNG NGƯỜI VIỆT

http://lytuongnguoiviet.blogspot.ca/2013/01/phin-ca-phe-buon-
tho-y-nga-nhac-trung.html

http://lytuongnguoiviet.com/index.php/thovan/23572

http://lytuongnguoiviet.blogspot.ca/2012/02/tho-y-nga-ke-thu-nao.html

http://lytuongnguoiviet.blogspot.ca/2012/12/nang-xuan-tho-y-nga-nguon-coi-trinh-bay.html

http://lytuongnguoiviet.blogspot.ca/2012/10/tho-y-nga-mo-viet-kieu.html

http://www.lytuongnguoiviet.com

http://www.lytuongnguoiviet.blogspot.com

http://www.facebook.com/lytuongnguoiviet.com

http://lytuongnguoiviet.blogspot.ca/2012/02/tho-y-nga-ke-thu-nao.html

 

-MỘT GÓC PHỐ:

http://motgocpho.com/forums/showthread.php/321-Th%C6%A1-%C3%9D-Nga/page2

 

-NGẠO NGHỄ “D̉M” TRỜI

http://chinhphu.tuiban.net/2012/10/chi-em-oi-chuyen-lua-tho-y-nga-giong.html

 

-NHÓM TỨ HẢI

NhomTuHai@yahoogroups.com,

 

-NNS: PPS

http://www.youtube.com/user/phthoihoa

ph.thoihoa@gmail.com

 

-NƯỚC VIỆT

Nuoc_VIET@yahoogroups.com

 

-PHỐ NẮNG

PhoNang@yahoogroups.com,

 

-PHỤ NỮ VIỆT

http://forum.phunuviet.org/yaf_postst779p2_Y-Nga.aspx

 

-PHỤNG SỰ XĂ HỘI

PhungSuXaHoi@yahoogroups.com,

 

-QUÁN NỬA KHUYA

http://www.quannuakhuya.org/

 

-QUÁN THƠ, SÀI MÔN THI ĐÀN

http://quantho.net/index.php?view=story&subjectid=598

http://www.saimonthidan.com/index.php?c=forum&task=showforum&forum=32

http://www.saimonthidan.com/index.php?c=forum&task=showthread&thread=6321

quantho.net

 

-SBTN

Sự Thật Thảm Sát Mậu Thân 1968 Tập 1-2-3_.SBTN.

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18358:-s-tht-thm-sat-mu-than-1968-tp-1-2-3sbtn&catid=86:phim-youtube&Itemid=14

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18358:-s-tht-thm-sat-mu-than-1968-tp-1-2-3sbtn&catid=86:phim-youtube&Itemid=14

 

-SÔNG DINH:

http://songdinh.com/new/thovan/author_link/ynga_idx_old.html

www.songdinh.com

http://songdinh.com/

http://songdinh.com/mucluc/

 

-SƠN TRUNG:

http://son-trung.blogspot.com/

 

-THƠ VĂN

ThoVan@yahoogroups.com,

 

-THOẠI LIÊN - THỤY HOÀI NHƯ

Home Page: http://herbsandarts.site40.net/HerbsAndArts/

BLOG:

http://herbsandarts.site40.net/HerbsAndArts/when-silence-bursts-khi-s%E1%BB%B1-yen-l%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%95-tung/ch%C6%B0%C6%A1ng-i-b%E1%BB%A9c-hinh-nguyen-nhan/

 

-THÂN HỮU G̉ CÔNG- PHỐ RÙM giới thiệu thơ Ư Nga:

http://phovui.vietbao.com/yaf_postsm513454_Y-Nga.aspx#post513454

 

-THƯ VIỆN VIỆT NAM TOÀN CẦU

tvvn.org

thuvienvietnam.com

http://tvvn.org/forum/showthread.php?25715-Th%C6%A1-%C3%9D-Nga-%C3%81-Nghi

http://tvvn.org/forum/showthread.php?25714-Th%C6%A1-%C3%9D-Nga

 

-THÂN HỮU G̉ CÔNG- PHỐ RÙM:

http://phovui.vietbao.com/yaf_postst31869_Y-Nga.aspx

http://phovui.vietbao.com/yaf_postsm507357_Y-Nga.aspx#post507357

 

-TIẾNG GỌI CÔNG DÂN

http://tienggoicongdan.wordpress.com/2013/01/01/dau-nam-doc-tho-y-nga/

 

-TIẾNG THÔNG REO- AcLA & -Quốc Gia Hành Chánh

http://tiengthongreo.blogspot.ca/2012/06/tho-y-nga.html

http://www.tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/%C3%81-Nghi

http://www.tiengthongreo.blogspot.ca/

http://www.quocgiahanhchanh.com/

 

-TRÁCH NHIỆM ON LINE

Kính mời nghe và xem 1000 sáng tác đấu tranh (100 phim tài liệu) ở LINK 1

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

http://trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

http://www.trachnhiemonline.com/index.htm

http://www.trachnhiemonline.com
http://blogtrachnhiem.blogspot.com

 

-Trang Nhac Khê Kinh Kha

http://my.opera.com/khekinhkha-music/

 

Văn Học Nghệ Thuật NGUỒN CỘI
http://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2012/09/27/tho-y-nga-hoi-thanh-nien-hay-tien-len/

http://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2013/01/23/tho-dau-tranh-cua-y-nga/

http://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2011/11/28/nh%E1%BA%A1c-th%C6%A1-y-nga/

http://my.opera.com/khekinhkha

 

-VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGUỒN CỘI
 

http://my.opera.com/khekinhkha/

http://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/

-VĂN CHƯƠNG PHỤ NỮ

VanChuongPN@yahoogroups.com,

-VĂN THƠ LẠC VIỆT:

http://www.vantholacviet.org/

-VIỆT LIST

http://vietlist.us/SUB_Anhbandoc/thivanbandoc234.shtml

-VIỆT LUẬN

http://vietluan.org

http://vietluan.org/index.php?mod=article&cat=ynga&article=1310

-VIỆT NAM FREEDOM

VietNamFreedom@yahoogroups.com,

-VIỆT NAM THI ĐÀN VNTD

VietNamThiDan@yahoogroups.com,

http://dir.groups.yahoo.com/group/VietNamThiDan/message/64316

-VIỆT NAM THƯ QUÁN- THƯ VIỆN ON LINE

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=331224&AspxAutoDetectCookieSupport=1

-Vườn Thơ Bích Câu

http://vietnamlibrary.informe.com/viewforum.php?f=21

-VƠ BỊ ĐÀ LẠT

Kính mời nghe và xem 1000 sáng tác đấu tranh (100 phim tài liệu) ở LINK 1

1

http://vobidalatsacramento.selfip.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/385-800-bai-th-nhc-u-tranh.html

http://hoivobisacramento.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/385-349-bai-th-nhc-u-tranh.html

http://hoivobisacramento.com/

KBC4027TVBQGVN@yahoogroups.com,

http://vobidalatsacramento.selfip.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/398-y-nga-thi-s-a-t-y-nga.html

http://hoivobisacramento.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/369-th-y-nga-.html

 

-VƯƠNG THỨC - Thơ Quê Hương- Trần Thức

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/05/30/nha-tho-va-suu-tam-y-nga-16/

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/05/12/nha-tho-y-nga-14/

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/05/01/nha-tho-va-suu-tam-y-nga-11/

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/02/18/nha-tho-y-nga-6/

https://vuongthuc.wordpress.com/2013/02/15/nha-tho-y-nga-5/

http://vuongthuc.wordpress.com/category/nha-tho-y-nga/

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/02/03/5831/

http://vuongthuc.wordpress.com/2013/01/31/5555/

 

Hết

 

 

.

 

Ư Nga (thơ)

 

                  

  

Quốc kỳ Việt Nam

được chính thức phổ biến trên youtube: