Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                              

 

SỐNG V̀ DÂN, CHẾT V̀ NƯỚC!

image

Tŕnh bày: ANH EM TA

 

SỐNG V̀ DÂN, CHẾT V̀ NƯỚC!

Thành kính tưởng nim:

-TT C nhng CHIN SĨ VIT NAM CNG H̉A

đă tun tiết sau ngày 30-4-1975.

 

-Anh linh TT C nhng THÂN NHÂN CA LÍNH

đă cùng chn s hy sinh cao c y.

 

Thà chn chết hin vinh hơn sống nhc,

Tht kiêu hùng khí phách nhng Tôi Trung

Sng v́ dân cho đến phút sau cùng!

Chết v́ nước, thơm lừng gương Tuẫn Tiết!

 

Nhng Ngn Đuc Hy Sinh hoài bt dit

Sáng mi min trên đt Vit, khí thiêng

Quên t́nh riêng, đem tâm huyết lưu truyền

Ḷng quyết lit giương cao Cờ Chính Nghĩa.

 

Binh Sĩ, Tướng, H Sĩ Quan, Úy, Tá

Cp bc nào cũng cao c như nhau!

Nut nghn ngào, nén l a, ḷng đau,

Máu cùng đ, tô hào hùng chính khí.

 

Tht sĩ khí, ngi oai nghi Chí Sĩ

N nam nhi tn ty dưới quân kỳ

Áo chiến y nhum thm chí lng uy

Đường lp chí: tô rng ngi công lư!

 

Ư Nga, 29-8-2013.

 

Bài đc thêm:

NHNG CON S LCH S TÙ NHÂN VNCH TRONG TÙ VIT CNG

Thursday, 05. 19. 2011

http://trangnhachinook.com/archives/1551

 

&&&

CÔNG NGH? NGÔNG! K!

 

Tàu ăn cp nước người công ngh

Thun thc “ngh” như thế ri đem khoe

Toàn xun xoe mách qué “ngông, k” h

Hân hoan nh! Đ loe “ngh” cng sn.

 

Ư Nga-Thế Vinh, 8-9-2013.

  

ĐC LP ĐĂ ĐP… LC.

Đc “Mũ Đ” s 68, tháng 6-2013.

 

Lm người ch đi phép màu

Hin ra, hóa gii ni đau dân ḿnh

Như hoàng hôn đợi b́nh minh

Gia điêu linh, đi hi sinh thái b́nh

Cng Tàu vào, đă linh đ́nh

Người Ch nm…đi, kiêu binh càng mng!

 

Ư Nga, 8-9-2013.

 

Người nông dân thành phần chịu thiệt tḥi nhiều nhất trong xă hội

 

THIÊN CNG: TRÍ THC VÔ TRI THC.

 

Trong mi cú ra đ̣n

Đánh nhng trái tim son

Bn Vit Cng hèn mn

Đu tr ngh chuyên môn.

 

Tuyên truyn toàn ngoa ngôn

D d bn vô hn

Trí thc vô tri thc

Nghe li chúng dy khôn.

 

Xà Lim Vit ti om

Mà Rui, Mui, Tép, Tôm**

Xúm la làng m ti:

“Đc lp!”

Rơ om ṣm!

 

Ư Nga,        21-9-2013.

 

*Tri thc: hiu biết

**Trí thc: có bng cp hc vn chuyên môn.

 

Huyện vùng cao Hướng Hóa ngập trong nước 2

Cnh nước lt ca người dân.

 

ANH EM NHÀ CNG SN.

 

Vùng đt cn biên Vit đă…Tàu

“Răng môi hu ngh” làm ǵ nhau?

Anh em nhà Cng cùng ḍng  “Máu”

Lếu láo “ba giao” xáo … xo…xào.*

 

Ư Nga,        8-9-2013.

 

*Ba giao, không bang giao > Chú Ba = Tàu.

Mt hai xo, đă quá đà

Nhà ngươi ba xạo, qu là phin dân!

 

http://3.bp.blogspot.com/-c_Q6GtBO2ew/UfzJumUwxCI/AAAAAAAAtJ4/5GhiUpXER3A/s1600/tau_ca_TQ.jpg

Hàng ngh́n tàu cá Trung Cng tràn ra bin Đông.

 

QUÊ NGƯỜI AI KHÓC QUÊ TA ĐON TRƯỜNG?

 

Màu mây m đm lam lam

Mưa dầm sùi st, nhăo tâm quá à!

Nh Nhà t́m đc thi ca

Mưa từ ngoài ca mưa sa vào…nhà.

 

Mưa xuyên khe lá hiền ḥa

Thương Nhà: điệp khúc BI CA quá tha!

Quê cha, dân khóc san hà

Quê người, ai khóc Quê Ta Đon Trường?

 

Ư Nga,        8-9-2013.

 

http://1.bp.blogspot.com/-ge4qDh0mYBw/Ujh68bDCNHI/AAAAAAAAANk/8WNIp_6pCG8/s640/1234890_655995024418528_1400870116_n.jpg

 

RNG ĐT… Đ!

 

Bao kư gi khinh Tàu Phù*, mit th

Nhn xét nào cũng tiu tiết, khinh khi

Thm tháp ǵ “qu” đ vô lương tri

Óc thng tr cn chi Cân Công Lư!

 

Ư Nga-Thế Vinh, 8-9-2013

 

*Rng đt = giun

**Tàu Phù = Tàu Cng

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/BPosah3R_5S7G0I8sFRdZU91fOnhF4OYaKLNinv33qNlCgf9_6C7HGWt-twI36xHL4puNTNoE0l2HHTm2w-mZqF6vfbHEw-d-7xd6PtZJMcmkQCGGll4X_jF

 

NHN NHƠ PHƯỜNG BT CHÍNH.

 

Đng ăn đến tht Kobe

Khi dân chết đói nm k tràn lan

Trưa chiều t tu ác gian

Sáng khuya đng nhu nh vàng “bi thu”.

 

Đng bày bàn: tht Wagyu*

Chuyn ǵ cũng xúm tc thù trơn tru

Tin vào lm ca, kết sù

Bc ra như lũ tràn Tù Việt Nam*.

 

Tay Đoàn Đng: lm tham lam

Tay dân: bi thm, lũ lam, gông cùm

C nước mt xâu chết chùm

C đng tng cm ăn… giùm nhân dân!

 

Ư Nga, 21-9-2013.

 

*Wagyu: tht ḅ ca M, ging như Kobe.

*Tràn VN nên đem gi ngoi quc.

 

https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1016421_726942473999142_1687095992_n.jpg

 

 

GIT NGƯỜI SNG, CÚNG VT CHT.

 

Trong khi người sng khoai sn chng no.

Thy cúng, th tc nghi l ṿng vo

Ăn nên làm ra, ma chay mèo, chó

Ŕnh rang kiu c do đng bày tṛ.

 

Dư tiền, dư bạc, ct đâu cho hết?

Đng cum c tn, đng cướp c kho

Nh ơn ‘bác’ Hồ tr thành côn đ

Vô thn tráo tr: ma chay, cướp bóc!

 

Ư Nga,        21-9-2013.

 

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/296155_10151599112133808_940450007_n.jpg

 

ĐNG, HAY ĂN CƯỚP?

 

C cơ cấu chính quyn

Cướp ca, hưởng, luân phiên

Thế gii đu khinh mit

Tṛ hi l, ép, chèn.

 

K t Tháng Tư Đen

Ăn hèn h, đng quen

Ḷng dân càng ut nghn

S vic càng ngang nhiên.

 

Xin ǵ cũng “b́ thư”,

M “b́”, đng say nh,

Dân ăn đ̣n chí t

Ai phn đi? Khai tr!

 

Ch nào cũng lách, lun

Dân nghèo l c tuôn

Bán con đi mi hướng

Chng cha li mt phương.

 

Tht thương cho cơ đồ!

Làm sao dp Tam Vô?

Bao gi Ngày Thnh N?

Lt hết loài Cng nô?

 

Ư Nga,        21-9-2013.

  

S ĐĂ RI? XĂ HI XI, H!

 

Hết nhượng b này đến “B”* nhượng khác

Con cháu Karl Max sao mà rơ ngu?

“Hu ngh anh em” tr thành k thù

Ch nghĩa “Xi, H” đi đng ăn cướp!

 

Ư Nga,        8-9-2013.

 

*B nào ca đng csVN cũng đu b Tàu Cng mua chuc c

*Chũ nghĩa xă hi >  nói lái: Xi, H = t thượng tng đến h tng kiến trúc đu như 1 thứ ăn xi, và h cp nhân phm con người cung tn đáy vc ca sa đa & đói nghèo.

 

Tấm h́nh thứ nhất, sáng 5/06/2009 - Ảnh: AP

Thiên An Môn 5-6-2009.

 

ĐOÀN THANH NIÊN BÉO B.

 

“Đoàn Thanh Niên Cng Sn”

Có sáu triu đoàn viên*

Th hi Đoàn: trước tiên

Ai là người yêu nước?

 

Toàn đoàn viên ‘đi trước”

Chn nhng bước “dn đường”

Đào to có bài bn

T “lănh đo trung ương”:

 

Hưởng cơ ngơi, tài sản!

Chúng xúm vào chia phn

Chng cha ǵ cho dân

C̣n hng hách, thách đ.

 

Ư Nga,        8-9-2013.

 

*Toàn là 4c: con cháu các c

 

http://image.qdnd.vn/Upload/xuandung/2012/12/8/5522299220121208192252621.jpg

Tr đi hc thế này c̣n đng đi chơi th́ sao?

 

ĐI CUC CN GÓP SC.

 

Làm ti đâu hay ti đó

Chuyn ca ai người ny lo.

Làm và hc, như học tṛ

V́ quê hương, cùng chịu khó.

 

Làm ti đây, hay mi ló:

Phúc c tn! Đc c kho!

Gp may mn, thoát ri ro

Nét kh quan dn hin rơ.

 

Anh đu này, em góc n

Chú dy bo, cô dn ḍ

Công sc nh, góp CHUYN TO

Bun? Hăy gom, b vào xó!

 

Ư Nga, 8-9-2013.

http://blogs.bauer.uh.edu/vietDiaspora/wp-content/uploads/vietnamese-iced-coffee-recipe-7.jpg

 

XIN MI BN

LY CÀ PHÊ CHNG CNG

 

Kính tng Tui Tr VN Yêu Nước.

 

Xin mi Bn ly cà phê bui ti

Ung cùng tôi, ḿnh chia s thm th́

Đă làm ǵ cho công lư? Ích chi:

Chng lp chí tui xuân th́ PHÙ ĐNG?

 

http://www.lacucinaitaliana.it/img_repository/Speciale%20caff%C3%A8/caffe_corretto_panna.jpg?imgTime=22/01/2010%2015.52.16

 

Nu bng nước HÁT GIANG: trong, uy dũng,

Cà phê rang vi LI HCH DƯỚI C,

Ri đem xay cùng nhng CHIN ĐU THƠ,

Đun t La Đu Tranh TRN B̀NH TRNG.

 

Xin mi Bn ly cà phê chng Cng

Bên la hng, li bt dũng quyết KHÔNG!

Trước gia vong KHÔNG tuyt vng năn ḷng

Cng Tàu, Vit? Cng nào ta cũng chng!

An image of an espresso macchiato (espresso with texturized milk).

V́ dân tc, Non Sông chn đường sng

Phi tâm đng mà hành đng Ch, Anh

Tui thanh niên liu lĩnh, chết cũng đành.

Có bn lănh thc hành, đng tránh né!

 

Xin mi Bn ly cà phê tui tr

Pha vng v, xin huynh, mui đng chê

Cà phê Ư, đng như mật Đt Quê

Không đường, sa nhưng thơm lừng hương vị.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Macchiato_as_being_served_at_Kaffebrenneriet_Torshov,_Oslo,_Norway_2_600x600_100KB.jpg

 

Khp thế gii ta đi, t́m tri k

Làm ǵ đây trước “ma qu” hng kỳ,

Đ cu nguy, hi chí sĩ, nam nhi?

Cùng suy nghĩ, hi n nhi CHÍNH TRC!

 

Xin mi Bn chia cùng dân ti nhc

Hăy cùng tôi thao thc trn đêm này

! Đêm nay, ḿnh ly đêm làm ngày

T Móng Cái, Phú Bài, Vinh, Yên Bái…

 

Tng bươn chải: Huế, Sài G̣n… không ngi:

T Đng Nai, Qung Ngăi, Huế, Lào Cai…

Cùng Gia Lai, Đi Ngăi ti Đng Xoài…

Tng khng khái ch ngày sang trang s.

 

Xin mi Bn nhâm nhi tng ngm, th

Có đng như TRANG SỬ NHC THÁNG TƯ?

Có mn như bao ḍng lệ chy dư?

Nḥa huyết s mt Vit Nam cam chu.

 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110202223259/coffee/images/1/12/Latte_art_2.jpeg

 

Tôi mi Bn hương tuyệt thơm: HOÀNG DIỆU,

BÙI TH XUÂN, NGUYN TRĂI, NGUYN TRI PHƯƠNG,

NGUYN PHI KHANH, LÊ LI, HCH CN VƯƠNG,

LƯ THƯỜNG KIT, D TRCH VƯƠNG*, TRƯNG, TRIỆU

 

Mi Bn ung cùng tôi, dù bn bu

Ta phi LIU mi cu ni Quê Cha,

Ta phi LIU cho bao triu dân ta,

“Máu phi đ, HOA T DO mi n”*

 

http://ccoffeeclub.files.wordpress.com/2011/08/caffe_latte.gif

 

TRN QUC TON vi trái cam phn n

C̣n bng con: PHÙNG TH CHÍNH* cam go,

Tay cm gươm đôn đốc lính, dn ḍ

Ôi nhi n! Khí phách LIU ngi sáng!

 

 

HOÀNG HOA THÁM, AN DƯƠNG VƯƠNG, CAO THẮNG,

TÔ HIN THÀNH, ĐINH CÔNG TRÁNG, HUYN TRÂN,

ĐNG DUNG, ĐINH B LĨNH, TNG DUY TÂN,

TRN HƯNG ĐẠO, LÊ LAI, TRN NHT DUT,

 

Thm ḷng đt, máu anh hùng bt khut

Công m mang, gi đt, quư vô ngn!

Cùng nm gai, nếm mt, gương tiền nhân

Không khut tt, tri và hành hip nht!

 

LÊ QUANG DIU, LÊ CHÂN, NGUYN THIN THUT,

PHAN Đ̀NH PHÙNG, NGUYN HU, ri PHM BÀNH,

NGUYN HOÀNG, LÊ VĂN DUYT, LÊ ĐI HÀNH,

NGUYN TRUNG TRC, YT KIÊU, PHM NGŨ LĂO…

 

 

Bao xương máu, gương anh hào dạy bo

C làm sao gic vênh váo tràn vào?

C làm sao dân nut hn nghn ngào,

Đng lếu láo góp thêm vào tàn bo?

  

Tôi mi Bn, chúng ta cùng đàm đo

Phi làm sao vùng dy? Phi thế nào?

Biết cà phê quá đng, chng ngt ngào

Nhưng cường bo phi thay bng CHÍNH ĐO?

  

Đêm tnh táo ḿnh bàn nhau: xông xáo

Nào binh thư, nào chiến lược thp cao

Nào gian lao khi nghĩa, bao phong trào

Xin mi Bn vung giùm THANH GƯƠM BÁU!

 

Ư Nga và Thế Vinh, 19-9-2013.

 

 

*Li ca NGUYN THÁI HC.

 

*TRIU QUANG PHC c̣n được xưng là DẠ TRCH VƯƠNG (VUA ĐẦM LY > Đm D Trch có nhiu rn, yếu t chính gây tr ngi cho các cuc tn công ca gic). 

*PHÙNG TH CHÍNH là 1 n tướng thi Hai Bà Trưng. Tương truyền bà va sanh xong đă dn quân đánh gic, 1 tay bng con, 1 tay cm kiếm đôn đc quân sĩ tiến lên. 

Theo wikipidea: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long

*Ông tên tht là Nguyn Phúc Ánh (阮福暎 ho阮福映; thường được gi tt là Nguyn Ánh), tr v́ t năm 1802 đến khi qua đi năm 1820.Triều đại ca ông được đánh du bng vic chính thc s dng quc hiu Vit Nam vi cương thổ rng ln nht cho đến thi đó, kéo dài t biên gii vTrung Quốc tvịnh Thái Lan, gm c qun đHoàng Sa và Trường Sa[1]; thay thế các ci cách có xu hướng t do ca triu Tây Sơn bằng nn giáo dc và điu hành xă hi theo Nho giáo khc nghit hơn; định đô tPhú Xuân. Ngoài ra, ông c̣n là người m đường cho các nh hưởng ca người Pháp Vit Nam qua vic mi h giúp xây dng các thành tŕ ln, hun luyn quân đi và khoan th cho vic truyn đCông giáo. Dưới triu đi ca ông, Vit Nam tr thành mt thế lc quân s hùng mnh  Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia nh hưởng đi vChân Lạp.

*Trn Quang Diu (chữ Hán陳光耀1760[1] – 1802) là mt trong Tây Sơn thất h cnhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng vi v là n tướng Bùi Thị Xuân đă c sc chiến đu đ bo v vương triều.

--

 

 

Ư Nga (thơ)