Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                              

 

Thơ

Ư Nga

ĐÊM MƠ HỒI QUC.

 

Tranh và phn tŕnh bày:

Dân Ch Ca,

Babui,

Núi Nh Vũng Tàu

Thưa Quư Vị,

Đa chyngacalgary@aol.com ca Ư Nga đă được AOL m li

T 16-12-2013 xin Quư V vui ḷng liên lc vi Ư Nga v đa ch này

Ư Nga kính báo.

 

TR LI 1 CÂU HI

 

Ht tuyết rơi rất nh,

Bay trong chiu lưa-thưa

Anh ngát hương t́nh ái

Yêu? Biết my cho va?

 

Anh đa t́nh, lăng-mn,

Anh có thương dân ḿnh?

Anh có yêu t-quc?

Hay ch nàng-ca-anh?

 

Ư Nga, 15.3.2006

 

Ư Nga xin phép và đa t:

Quư Tác Gi cùng Người Chuyn v

nhng tranh, h́nh nh đă sưu tầm và chn lc cho thơ.

 

http://kekhopk.com/forums/style_avatars/IPB_Community_Pack/avi04.gif

 

CÙNG D̉NG ÂU LC.

Rn không đu nhưng chúng ta yêu nước

K đi sau theo người trước noi gương

Khp bn phương cùng một chí qut cường

Đi muôn hướng, Nhà Vit Nam vn nh!

Ư Nga, 4-12-2013.

Nguyn Phú là ho sĩ biếm ho t nhiu năm qua đă v tranh biếm dưới bút danh Babui.


Năm 2008, trong cu
c thi tranh Hí ho (Biếm ho) Quc tế đă được t chc ti Galarate, bc Italy vi s tham d ca 225 ho sĩ t 46 quc gia trên thế gii, Ho sĩ Nguyn Phú, tc Babui, đă được trao tng Gii Tưởng l (Honorable Mention).

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/1marxlenin.jpg

 

TRĂNG THÁNG NÀY.

 

Sân ph tuyết, đim lung linh ánh bc

Đêm không đen mà vàng rc ánh trăng

Thông rn ràng ḥa trong gió kiêu căng

Sao rc sáng vn ch hng duyên dáng.

 

Ư Nga, 27-11-2012.

 

image

 

Mo nh hi ngă

 

Thưa Quư Vị,

 

Bài thơ này là 1 trong nhiều bài thơ với MO NH HI NGĂ dành tng riêng cho các hc sinh lp Vit Ng và các em Hướng Đo Sinh ngành Thiếu. Đa s thơ trong phần này gom li t nhng bài tác gi đă dy các trường Vit Ng Ư, Canada và sinh hot trong phong trào Hướng Đo vi các Sói Con, Thiếu Sinh. Vi “mo nh” này, tác gi nhn thy các em đă vui hc tiếng Vit mt cách thú v và không bao gi mc li ln th 2. (Ngoi tr nhng bài biếm thi, tác gi đo ln các du vi ch đích nghch ch)

Quư V nào cn đ giúp các em, xin  liên lc riêng vi tác gi v đ/c email sau đ nhn các bài c̣n li: yngacalgary@aol.com.

 

Nhm mc đích chung trong bn phn BO TN & GI G̀N VĂN  HÓA VIT, mi s sai sót, xin được hc hi thêm nơi Quư Học Gi & quư Văn Thi Hu.

Tác gi xin đa t quư Văn, Thi Hu và Bn Hu đă và s đóng góp ư kiến!

 

 

LƯỜI KIA, SIÊNG K̀A.

 

D chng, d t, d dang

D hơi, dở vic HI đàng lười kia!

*

D* nhà, lp mái đến khuya

NGĂ lên, té xung kia ḱa siêng năng!

 

Ư Nga, 19-6-2012.

 

T đin Thanh Ngh ch có 1 ch này du ngă

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/3TV3.jpg

Tranh biếm ha Babui

 

HN H̉ NHIÊU KHÊ

 

Em đông bc

Đi làm tây nam

Xa lơ, xa lắc

Tri lnh chng ham.

 

Tuyết v giá rét

Không m bàn tay

Lnh ơi như cắt

Bàn chân em này!

 

B Quê m áp

V́ Ngc ti ṃ

Chn đường băo táp

Đi t́m t do.

 

Ngày đi tng hn

Không mt li v

Anh ơi em thẹn

Na đi nhiêu khê.

 

Ư Nga

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/32babui_082010_10.jpg

Tranh biếm ha Babui

 

VƠ NÀY, CẤU KIA.

 

Xúm ké, xu mt by. Chúng xé, cu

Ăn không no, bèn cu xé ln nhau

Chng tên nào nh́n bin Đông mà đau

Mt đau đáu toàn sang giàu, st máu.

Ư Nga, 4-2-2013.

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/05babui_032010_10.jpg

Tranh biếm ha Babui

 

 

ĐÊM MƠ HỒI QUC.

Tao phùng nh nhơm, nôn nao

Đến khi ly bit ni đau nng n

Có đi thi phi có v

Đêm nào cũng vượt cơi mê v Nhà.

 

Ư Nga, 12-11-2012.

 

lua10-8474-1379041539.jpg

NIM VUI ĐƠN GIN.

 

Đ nh v min Nam VN trước 1975.

Mua gióng m, mướn trâu cày

Thun mùa lúa cy, gió may, lúa nhiu

Vơng đưa cọt kt ḥa theo

Nghe con mèo mướp cũng meo tiếng mng.

 

Ư Nga, 4-12-13.

 

http://baocalitoday.com/userfiles/image/News_Pictures/2013/11-19-13_Cali_Wed/Chua%201.jpg

 

PHÂN ƯU.

 

Hoa tn kém, hoa chóng tàn

Thương người xin cu lm than dương trần

Giúp người t c vô thân

Góp vui, chia s ân cn. Đo nhân!

 

Ư Nga, 4-12-2013.

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/8babui_102010_9.jpg

 

Tranh biếm ha Babui

ĐÀNH CHU.

Người đi mng măi đường v

K v tr li tung hê Ngc Tù

Chưa là mật, lm người bu

Đem v ca ci, đng thu mi b.

*

Con đi hn M tr v

Tht tâm đâu mun ng nghê x người

Nh́n lui, gan rut bi bi

Nh Nhà, thương Mẹ l rơi đợi ch!

 

Ư Nga, 27-11-2012

 

 

http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/17abui_022010_14.jpg

Tranh biếm ha Babui

 

 

Xin kính mi đc tiếp thơ Ư Nga tại “web”:

 

 

-LIÊN HI CU CHIN SĨ QL VNCH ti vùng Th Đô Hoa Thnh Đn

 

http://lhccshtd.org/K10A72/K10A72_VT/AN/K10A72_VT_TrangThoYNga.htm

 

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/TinhCha/LHCCSHTD_
VT_TinhCha_ynNgayChoCha_2013JUN16.htm

 http://www.kekhopk.com/users/mekong/PHIEM/2cong_ly.jpg

 Tranh biếm họa Babui

 

Ư Nga kính chuyn và

đa t NHÓM DÂN CH CA đă ph nhc và tŕnh bày thơ Ư Nga

---- Original Message ----
From: nhac dau tranh <nhacdautranhvn@gmail.com>
To: undisclosed-recipients:;
Sent: Wed, Sep 11, 2013 9:58 pm
Subject: 21 sáng tác văn ngh
, tài liu đu tranh ca nhiu tác gi mang ta 'VIT NAM..."

♫♫

Nhóm Sưu Tầm Nhc Đu Tranh.

Kính mi quư v vào các ‘’links’’ sau đây đ nghe nhc và xem phim

21 sáng tác mang ta VIT NAM

(Trích trong 1124 sáng tác đu tranh, do Ư Nga sưu tầm và ph biến 28-4-2013):

Vit Nam Cng Ḥa B Bc TChương 1.

http://www.youtube.com/watch?v=tnSAeX-e7Vg

Vit Nam Cng Ḥa B Bc TChương 2.

http://www.youtube.com/watch?v=XA8t0LCdzTA (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/XA8t0LCdzTA/default.jpgPlay

(Show link)

Vit Nam Cng Ḥa B Bc T Chương 2

ViViHue1

B Audio tài liu v Chiến tranh Vit Nam

(Show link)

Viet Nam Cong Hoa Muon Nam - Bo T & Triu Ph

http://www.youtube.com/watch?v=dFe_GgEOYjA

Viet Nam Dau Thuong (nhc Lmst)

www.lmstflorida.com/?604

www.lmstflorida.com

Vit Nam Đêm Nay- Nhc và tŕnh bày: Nguyn văn Thành

http://www.danchuca.org/128kbps/VietNamDemNay.mp3(hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/VietNamDemNay.mp3(dial-up)

http://www.danchuca.org

Việt Nam đứng lên- Phong trào Hưng ca Việt Nam

http://www.huyenthoai.org/nhac/HungCa.html

Vietnam Fall of Saigon - Part 1: – phim tài liu

http://www.youtube.com/watch?v=Iw63wH_g6LQ (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/Iw63wH_g6LQ/default.jpgPlay

(Show link)

Part One: Vietnam Fall of Saigon

Vui Le

Vietnam The Fall of Saigon April 30, 1975

(Show link)

Vietnam Fall of Saigon - Part 2: – phim tài liu

http://www.youtube.com/watch?v=iH1Vjs7Ei4Y (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/iH1Vjs7Ei4Y/default.jpgPlay

(Show link)

Part Two: Vietnam Fall of Saigon

Vui Le

Vietnam The Fall of Saigon April 30, 1975

(Show link)

Vietnam Fall of Saigon - Part 3: – phim tài liu

http://www.youtube.com/watch?v=kn3SUaI2VtU (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/kn3SUaI2VtU/default.jpgPlay

(Show link)

Part Three: Vietnam Fall of Saigon

Vui Le

Vietnam The Fall of Saigon April 30, 1975

(Show link)

Vietnam Fall of Saigon -Part 4: – phim tài liu

http://www.youtube.com/watch?v=5yQU8yGaGTw (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/5yQU8yGaGTw/default.jpgPlay

(Show link)

Part Four: Vietnam Fall of Saigon

Vui Le

Vietnam The Fall of Saigon April 30, 1975

(Show link)

Vietnam Fall of Saigon -Part 5: – phim tài liu

http://www.youtube.com/watch?v=pwUJdVQMSXQ (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/pwUJdVQMSXQ/default.jpgPlay

(Show link)

Part Five: Vietnam Fall of Saigon

Vui Le

Vietnam The Fall of Saigon April 30, 1975

(Show link)

Vit Nam Minh Châu Tri Đông- Hùng Lân- Tiếng hát: Nng Hoàng Hôn

http://www.youtube.com/watch?v=BRJ6flT_p3M

Việt Nam muôn năm - Nguyệt Ánh

http://www.huyenthoai.org/nhac/HungCa.html

VIT NAM ƠI! – Nhc & Li: Nguyt Ánh

http://www.hennhausaigon2015.com/2012/12/15/31054/

Vit Nam Ơi! Bao Nhiêu Lâu Nữa? - Nhc và tŕnh bày: Nguyn văn Thành

http://www.danchuca.org/128kbps/VietNamOiBaoNhieuLauNua.mp3(hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/VietNamOiBaoNhieuLauNua.mp3(dial-up)

http://www.danchuca.org

VIT NAM ƠI! VIỆT NAM! - thơ Ư Nga, nhc và tŕnh bày: Nhóm Dân Ch Ca

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3(hi-speed)

http://www.danchuca.org

Việt Nam quê hương ngạo nghễ - Sáng tác: Nguyễn Đức Quang, Tŕnh bày: Nguyễn Đức Quang và Phong trào Hưng ca Việt Nam

http://www.huyenthoai.org/nhac/HungCa.html

Hp ca

http://youtu.be/urdvj7B9v7A

VIT NAM TÔI ĐÂU, nhc và li Nhc Sĩ Vit Khang chính tác gi tŕnh bày, mt nhc phm mang nng t́nh đt nước vi ni đau ca mt công dân Vit Nam.

http://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/_KEPmduvlAg/default.jpgPlay

(Show link)

Viet Nam Toi Dau - Vit Nam Tôi Đâu

Tui Tr Yêu Nước

Nhc Phm VIT NAM TÔI ĐÂU, nhc và li Nhc Sĩ Vit Khang chính tác gi tŕnh bày, mt nhc phm mang nng t́nh đt nước vi ni đau ca mt công dân Vit Nam.

(Show link)

Việt Nam vinh quang - 1993, Nam Dao & Phan Văn Hưng , nhc và tŕnh bày Phan Văn Hưng,

http://www.huyenthoai.org/nhac/PhanVanHung/vietnamvinhquang.html

http://www.huyenthoai.org/Nhac.html

VNCH13: Quốc Hận 30 tháng 4- Cơn Đau Không Dứt

http://www.youtube.com/watch?v=MUvoretdwrk&list=PL7DF91DF0EACB2D7B&index=1

VN VÙNG LÊN!

Moi xem video-Bai hung-ca tranh-dau : Video-PPs " VIET-NAM VUNG LEN ! "

cua Chinh-nhanD,DV.-do ca-si Kim-Long trinh -bay ,

voi hinh -anh kieu-hung tranh dau cho que-huong VN nhanh-chong thoat khoi canh doc-tai toan tri csVN va bao toan lanh tho cua giang-son to-quoc VN .Moi theo duong link ben duoi :
https://www.youtube.com/watch?v=IP0iKNevJ3w (Preview)

https://i1.ytimg.com/vi/IP0iKNevJ3w/default.jpgPlay

(Show link)

VietNamVungLen

DUNG DUONG

(Show link) 

 

MC LC

 

TR LI 1 CÂU HI

CÙNG D̉NG ÂU LC.

TRĂNG THÁNG NÀY

LƯỜI KIA, SIÊNG K̀A.

HN H̉ NHIÊU KHÊ

VƠ NÀY, CẤU KIA.

ĐÊM MƠ HỒI QUC.

NIM VUI ĐƠN GIẢN

 

 

 

Ư Nga (thơ)