báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube!!!!

 

   

Thành kính vinh danh

QUÂN LC VNCH

(Phn 2)

Thành kính vinh danh

QUÂN LC VNCH

(Phn 2)

xin phép và cám ơn

Quư Tác Gi

v nhng h́nh nh đă sưu tm và chn lc cho trang thơ:

Kiến Trúc Sư QUÁCH VĂN HÀ (Italy)-Sent: Wed, Mar 30, 2016 12:43 pm

Chú thím Nga Vinh thân mến,

 Ư Nga: Thành kính vinh danh Qun Lc Vit Nam Cng Ḥa – Phn II

Đọc thơ Vinh Danh Người Lính VNCH của thím thật cảm động.

Riêng về các huy hiệu Công Binh, anh chị Hà nhận thấy như sau:

Huy hiệu h́nh 5 cạnh là Huy hiệu của Cục Công Binh, tại các Quân Khu đều có Khu Quân Sản Tạo Tác riêng, vẫn mang huy hiệu nầy và có đánh số 1, 2, 3 hoặc 4 trên gốc tay mặt tùy theo tên của Quân Khu.

Huy hiệu h́nh chữ nhật th́ có sự phân biệt riêng, Liên đoàn Công Binh Kiến Tạo được đánh số 1,2,3 hoặc 4 trên gốc tay mặt; Liên Đoàn Công Binh Chiến Đấu được đánh số 10, 20, 30 hoặc 40 trên gốc tay mặt tùy theo Quân Khu 1,2,3 hoặc 4. Như vậy, khi nh́n con số ghi trên huy hiệu th́ biết ngay đơn vị của người lính mang nó thuộc về Công Binh Kiến Tạo hay Công Bịnh Chiến Đấu hoặc Khu Quân Sản Tạo Tác của vùng Quân Khu nào.

Trước năm 1975, anh Hà phục vụ tại Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu tại Pleiku gần 4 năm và mang huy hiệu h́nh vuông có đánh số 20, công tác thường xuyên là cầu đường, nhà cửa, lập hệ thống pḥng thủ cho các đơn vị bạn và tháo gở hay lắp đặt hệ thống ḿn bẩy trên Quốc lộ 20 từ Lâm Đồng cho đến Đàlạt và Quốc lộ 1 từ B́nh Định cho tới Phan Thiết.

V́ thấy Huy hiệu Công Binh mang số 1 ghi là Công Binh Chiến Đấu, nên anh Hà có vài lời hiệu đính.

Thân chúc chú thím luôn vui mạnh.

HĂY NỔI TRNG LÊN!

Trống khai hi t đồng bng, duyên hi
Ḱa b
ng bng khí thế trống Triu Trưng
Đu
c soi rng vàng ng nhng tm lưng
Tay nh
p vng, trng mng dân đng dy!

Ư Nga, 29.3.2016

 

THỐI NÁT?

Mi nói vi ta:

-Nn Đ Nht Cng Ḥa thi nát!
Ta ng
i yên, lng nghe đ hc hi xem “thi nát” ǵ?
Không d
n chng, mi li nói tiếp:

-Nn Đ Nh Cng Ḥa cũng thi nát!

Ta vn lng nghe và ch đi. Mi tiếp tc sùi bt mép:

ng CSVN vy mà có công thng nht đt nước…

Thế ri mi thao thao bt tuyt ca tng nhng “thành qu mà đng đt được”

Ta phi ngt li ngay, rng:

-Hu qu ch thành qu ǵ?

Tiếc rng thân mi chưa “nát” mà li đă “thi” hoăng!

Hc tṛ dt c nào th́ ch 20 năm là xong đi hc. Đng dy mi 40 năm ri mà mi c̣n chưa hc được 2 ch THI NÁT ca đng sao?

Đi ra!

Nhà này chưa ai b... thi tai, đây cũng không phi là nơi đ mi x rác, khc nh.

Đng thơm thế sao mi không sng vi chúng mà ra ngoài này hưởng t do?

Mi t́m đến nhng người Quc Gia đ… k thi nhm mc đích ǵ?

Ti sao mi ra đi?

Có phi đng cho mi đi, theo ch th nm vùng?

Hăy t́m “vùng” nào đang “nát” và đă “thi” mà … nm! đây không có ch cho mi đt chân (mơ chi mà được… nm)

Hăy cút ngay!

Không lo mà… chy th́ mi và ta s có mt người chết v́ thi.

Ư Nga, 29.3.2016

 

HÀO QUANG NGƯỜI LÍNH CNG H̉A

*

Tri ân nhng CHIN SĨ VNCH vn đang tiếp sc cho mt VN t do, dân ch.

Sáng tác, nhân đc ĐA HIU # 105

*

Tám tun hun nhc k cương
Quân tr
ường hun luyn, chiến trường đm đương
T
tin tuyến, gi hu phương
Hy sinh chi
ến đu, tm gương sáng ngi.
Bao anh hùng b
t phùng thi
Th
p lên Ngn Đuc Đ Đi s Nam.

Thương Anh không nói, ch làm!
(Có đâu: kư s
n Công Hàm “Thành Đô”,
Bán dân, bán n
ước, gic vô
Đ
ng, đoàn: bn cướp, chp “v ca” thôi!
Nh́n ḱa: l
nh đo toàn ti!
L
y chi vinh hin, đp bi giang san?)
Th
ương Anh nén hn căm gan
Trui rèn ư chí: b
o tàn đp tung!
Th
ương dân: vn góp sc cùng!
Ôi
ơn Chiến Sĩ! 
Dũng, hùng ngàn năm!

Ư Nga, 1-12-2014

 

(Trích thi tp s xut bn: CH EM ƠI)

LI BÁO ĐI!

Ni dung rng tuếch văn chương
Đ
cam h́nh thc phô trương lm màu
Toàn bôi b
n, chng thanh tao
Ra mày ra m
t, tào lao n ào

Dăm ba Vit Cng tán vào
Ào ào qu
ng cáo mi chào đc ngu
Đ
ng minh, đng chí k thù
Đánh nhau lo
n x, tin thu: báo đi!

Ư Nga, 1-12-2014

 

L̉NG TRI ÂN CHÂN THÀNH

*

Thành kính tri ân: tt c các QUÂN, BINH CHNG

cùng toàn th QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LC LƯỢNG CNH SÁT VIT NAM CNG H̉A

đă và đang tiếp tc chiến đu cho mt VIT NAM KHÔNG CNG SN.

*Đa t Thiếu Tá K Binh Hà Mai Khuê đă cung cp

Tài liu v binh chng Thiết Giáp Binh/QLVNCH.

*

Vit Cng chy, b tăng c̣n n máy
Thi
ết Giáp Binh, Tiu Đoàn Sáu… tht hay!
Đă tr
tài nhanh, gn, ra tay ngay
Tr
n Xa Chiến Phượng Hoàng hào hùng quá!*

M48 Chiến Xa h tt c
Tăng đ
ch nào lt căn c ca ta
Dù ng
y trang, n núp… vn nhn ra
Ta b
t sng được tăng T59.

Nhng người lính nón Mũ Xanh Tùng Thiết,
Quân Vi
n đi bng khí tiết can trường
Máu qu
t cường, quyết lit v́ quê hương
Ch
n đúng hướng đi phương vượt Bến Hi.

*

Nhng Mũ: Đ, Đen, Xanh, Nâu… li hi;
Đem s
c, tài Quân Vn: i Cam Go
m no, dân ch và t do
V
ượt khn khó lo cho dân, cho Nước.

Hi, Lc, Không Quân: người sau, k trước
Công Binh: Chi
ến đu, Kiến To min Nam
Nh́n gi
c Đ ai an hưởng cho cam
Ti
n, Hu Thám quyết t́m ra chánh phm.

Lc Lượng Nhy Dù, Thy Quân Lc Chiến,
Đ
a Phương Quân, Quân Cnh, Bit Đng Quân,
Bi
t Cách Dù, Thiết Giáp, N Quân Nhân…
Quân Y, H
i Quân... danh lng, công ln!

Công, K, Pháo…*: đánh đến nơi, đến chn
Ngành Truy
n Tin, Thám Thính… cũng lp công
Nghĩa Quân, T́nh Báo… cùng m
t tâm đng
V
n Ti, Tun Giang, Lc Lượng Đc Bit…

Dă Chiến, Khinh Chiến… tràn đy tâm huyết
Bi
t Hi, Liên Đoàn An Ninh Th Đô…
Bi
t Khu Th Đô truy lùng Cng nô
Ngành C
nh Sát: ơn gi ǵn công ích!

Bao binh chng, by kiêu hùng chiến tích!
Phá tàn hung theo nh
p trng Quang Trung
Nêu chí hùng, g
ươm súng gi Nhà Chung
Nh
ng khí phách oai hùng: danh rng r!

Ư Nga, 9-11-2014

(nhun sc 29.3.2016)

(Trích thi tp s xut bn: TRI ÂN CHIN SĨ VNCH)

 

 

*Công Binh, Pháo Binh, K Binh

*Theo LHN: "Ch Tùng thiết ám ch đơn v b binh đi b theo xe tăng đ chiến đu. Đây là trn thế liên hoàn: xe tăng ym tr b binh, b binh bo v xe tăng…Người lính TQLC thuc Tiu đoàn 6/TQLC đi tùng thiết cho mt đơn v xe tăng. Đơn v xe tăng này ch chiến đu bên cnh Tiu đoàn 6/TQLC, ch không phi là Tiu đoàn 6/TQLC”.

*Theo Thiếu Tá K Binh HÀ MAI KHUÊ:

“Trước năm 1972, quân cng sn Bc vit chưa bao gi tn công các đơn v thuc Lc Quân/QLVNCH trên lănh th min Nam Vit Nam. Cui tháng 3-1972, đt nhiên vc vượt Bến Hi, ln đu tiên tn công các đơn v b binh VNCH ngay trên lănh th min Nam t do. Báo chí và dân quân Min Nam bt đu nhc đến Tăng T54 ca Nga, nhưng không biết hoc chưa quen tai vi T59 ca Tàu. V́ thế, c phóng viên chiến trường lng danh ca báo Chính Lun đă tường thut trn xa chiến ngày 9 tháng 4 năm 1972 ti căn c Phượng Hoàng gia M48/QLVNCH và T54 ca quân cng sn Bc Vit. Chiến Xa M48/VNCH đă tiêu dit xe tăng T54 ca cng sn và bt sng mt tăng T54.

Thêm chi tiết v trn xa chiến ti căn c Phượng Hoàng-Qung Tr sáng ngày 9 tháng 4 năm 1972 gia Tăng T54 ca cng quân và Chiến Xa M48 ca VNCH: Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa M48 bn h tt c tăng đch đă lt vào căn c Phượng Hoàng và nhng tăng đch ngy trang, n núp xung quanh căn c. Đc bit, Thiết Giáp Binh/QLVNCH đă bt sng mt tăng T59 ca đch. Tăng này đă b Chiến Xa M48 bn văng mt cây thượng liên được gn trên nóc tăng, nhân viên xa đi đă leo ra khi pháo tháp, trn chy trong khi tăng này vn c̣n n máy, nhưng chúng không thoát khi hng súng ca nhng người trai can trường Mũ Xanh Tùng Thiết, thuc Tiu Đoàn 6/TQLC/QLVNCH. Kết qu: Chi Đoàn Chiến Xa M48 hoàn toàn vô s!

K binh Trung sĩ nht Phan Ngc Tun, người H Sĩ Quan thông minh, lnh li đă được th hun ti Armor School Fort Knox- Kentucky-USA, Trưởng Xa, x th xut sc nht ca Chi Đoàn, đă mang li vinh d cho Chi Đoàn 2/20 Chiến Xa và Binh chng Thiết Giáp Binh / QLVNCH khi phát hin mt tăng sau cùng trong căn c chưa b bn h: tăng này núp sau 2 "conex" nhưng không che giu được cây thượng liên trên nóc tăng. Qua tim vng kính và vi tài bn chính xác, Mũ Đen Phan Ngc Tun s dng đi bác 90 ly trên Chiến Xa M48, đă bn văng tung cây thượng liên trên nóc tăng đch.

Khi tiến vào trong ḷng căn c Phượng Hoàng, K binh Tun và tôi leo lên tăng đch đă được ngy trang như mt bi cây ln, bên trong pháo tháp, ch Tàu được ghi trên nhng cơ phn, quân dng, thc phm... Tôi ly được mt đa bàn ca Tàu Cng. Lúc y tôi mi biết đơn v tăng đch tn chiếm căn c Phượng Hoàng không thun nht là tăng T54 ca Nga, mà gm c tăng T59 ca Tàu Cng. Tăng T59 này được chuyn v Th Đô Saigon, trưng bày trước Ṭa Đô Chánh trong mùa hè 1972 và tôi được vinh d, thay mt anh em trong đơn v, kính tng K Binh Đi Tá Trn Tín, L Đoàn 2 K Binh, chiếc đa bàn  ca Tàu Xng khi Đi Tá ra thăm anh em k binh chúng tôi ti căn c Phượng Hoàng./.”

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_hi%E1%BB%87u
_k%E1%BB%B3_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_
Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a

 

GN GŨI

*

Thành kính tưởng nim nhng CHIN SĨ VNCH đă mt nơi các tri tù VC

*

Thương tù vác na gia đường
Khoai: dân lén li
ng, trao thương giúp người
Trao thêm v
i vă n cười,
Dân đi nh
ư chy, s “tri” s hay
L
ượm khoai, người lính cm tay
R
ưng rưng git l tù đày gian truân
Nh
n t́nh, dân vn thương quân
Rơ ra: chính nghĩa, vô nhân phe nào.

Ư Nga, 26-11-2014

 

  

 

Ư Nga (thơ)