báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh chtrách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta va xem bài, va nghe nhc và xem videos trên youtube!!!!

 

 

    

 

 

 

TOÀN TUYÊN TRUYỀN!

 

Tan tành? Trốn tránh thật tài!

Thực thi? Trây trúa, toàn tay tham tiền!

Thảm thê? Trân tráo tuyên truyền!

Tối tăm? Tin tức: -Tuyệt! Tuyền: tốt tươi!

 

Ư Nga      *9.9.2016

 

 

GIẶC VÀO NHÀ

*

Đọc “ĐẢNG VÀ GHẾ” của HUY PHƯƠNG

*

 

VC Diễn Kịch

Ngạc nhiên ngă ngửa sao liều?

Mấy tên ngă sấp? Ít nhiều trung kiên?

Một trăm tám chục đảng viên

Tên nào nộ khí xung thiên dẹp tà?

*

 

Sân Khấu

Mười hai “Đại Tướng” kia mà!

Gần năm trăm “Tướng” trong Nhà làm chi?

Khỏi cần đếm… Thủ Tướng quỳ

Mười lăm tên Phó, “thủ” ǵ ngồi… cao?

Bộ? Mười tám! Ít không nào?

Cơ quan? Càng lắm! Biết bao Ban, Ngành!

Trăm ba lăm (135) Thứ Trưởng sành:

Ăn chia, xơ múi, lộng hành. Giỏi chăng?

 

Sưu cao đánh xuống siêng năng

Bao nhiêu thuế nặng nuôi thằng-ngồi-chơi?

Chức chia, rượu thịt hưởng đời

Tội dân tôi quá! Than trời hoài thôi!

 

Người nuôi Ngợm, Ngợm càng hôi:

Đ̣i thêm Trợ Lư rỉa mồi giùm cho

Bảy “người” Phó*, xúm chia… no

Hỏi sao dân đói, lết ḅ kiếm ăn!

 

Ư Nga      *9.9.2016

      

*Theo HUY PHƯƠNG (Ư Nga bỏ ngoặc kép đại danh từ “ông”):

-Trung Ương Đảng có 180 đảng viên là Ủy viên Bộ Chính Trị nắm quyền lănh đạo + 20 Ủy Viên dự khuyết.

-Thủ Tướng có 3 Trợ Lư Thủ Tướng

-15 Phó Thủ Tướng: mỗi người có vài ba Trợ Lư Phó Thủ Tướng

-VC có 18 Bộ, 135 Thứ Trưởng. Mỗi Bộ có trung b́nh 7.5 “ông” Thứ

-Văn Pḥng Chính Phủ có Chủ Nhiệm và 7 Phó Chủ Nhiệm

-Quốc Hội có 4 Phó Chủ Tịch rồi mà c̣n đ̣i tăng lên 5

-12 Đại Tướng (2 “ông” thăng cấp tùy tiện là Vơ Nguyên Giáp + Nguyễn Chí Thanh )

-Tướng: lên gần 500 (2014 Quốc Hội cho phép có tối đa 415 cấp tướng)

 

 

ĐẢNG HAY BĂNG ĐẢNG?*

*

Đọc “ĐẢNG VÀ GHẾ” của HUY PHƯƠNG

*

Cộng này ồ ạt ứng, cung

Cộng kia lặng lẽ, ung dung pháo đài.

 

Đảng thao túng, biết tin ai?

Đảng, Đoàn… băng đảng, giặc mai làm ǵ?

“Ăn trên, ngồi trốc”*, lo chi

Càng thêm đất rộng, nhất nh́ đă quen

Nhà bên không Cửa, chẳng Then

Những tên nội gián toàn hèn! Yên tâm!

 

Việt Nam: tướng, tá Hán cầm

Quay quay như dế. Chớ lầm mà tin

Trầy vi, bô lăo giữ ǵn

Thanh niên tróc vẫy mấy ngh́n chết oan?

Trông chi nữa, đảng với đoàn

Đảng thành… băng đảng: chỉ toàn Việt gian!

 

Nếu không chọn thế gian nan

Vùng lên cứu Nước, đập tan nội thù

Dân ta rồi sẽ thiên thu

Sống đời nô lệ ngục tù măi thôi.

 

Ư Nga      *9.9.2016

           

*“Đảng csVN = băng đảng”: ư của Huy Phương

*“Ăn trên, ngồi trốc”: thành ngữ

 

 

 

  

 

HỔ, MÈO HỢP BẦY?

 

Bi quan, dân chúng kêu gào

Lạc quan tếu, đảng rêu rao ngọt ngào

“Mèo nao sẽ cắn Mỉu nào?”

Trong nanh vuốt Hổ: Hồ, Mao hợp bầy?

 

Ư Nga      *9.9.2016

            

*Đối với Tàu cộng th́ vc là 1 con mèo nhỏ trước con hổ lớn

Một khi con cháu Hồ (vc) và con cháu Mao (Tàu Cộng) mà hợp lại th́ vc sẽ bị nuốt trửng ngay

 

 

 

CÓ AI NHỚ NƯỚC LỆ TRÀO?

 

Cà phê, cà pháo cho vui

Đắng, thơm, béo, ngọt, hên, xui tán vào

Bàn ra cay, đắng tầm phào

Tán dương thơm phức, ngọt ngào thế gian.

 

Có ai nhớ Nước, lệ tràn?

Có ai thương xót gian nan dân ḿnh?

Ngồi nh́n chiếc tách trắng tinh

Đắng, thơm khói tỏa anh linh bao Người

V́ dân, v́ Nước cả đời

Ngọt, thơm đóng góp rạng ngời sử thiêng

Việc chung, thành tự sức riêng

Thà rằng tuẫn tiết, không nghiêng theo tà.

 

Kính dâng hương Chính Khí Ca

Cháu con đa tạ hương xa thơm lừng!

 

Ư Nga      *9.9.2016


 

       

*Đối với Tàu cộng th́ vc là 1 con mèo nhỏ trước con hổ lớn

Một khi con cháu Hồ (vc) và con cháu Mao (Tàu Cộng) mà hợp lại th́ vc sẽ bị nuốt trửng ngay

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FjPK6qwOPAc04sphpNgYAZvmgt58rWk83TIObcccGMJ_86Ws0YD9WmrIvQ2VjpTpTWKEMgo2TugPeWgztiQwWFJ2oU6hE7dnK_hrHBYkSPmALA=w5000-h5000 

 

TRẦN Đ̀NH PHƯỚC

Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu

H́nh Ảnh HƯỚNG ĐẠO 50 Năm (1966 – 2016)

 

https://suutap4vung.blogspot.com/2016/09/from-tran-dinh-phuoc-subject-ky-niem.html

 

 

Ư Nga (thơ)