bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

    

Trang thơ

 

(Trch thi tp s xut bn: M ƠI CON THƯƠNG LM!)

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/KBGzTe3erVY2Vi8MEAtVPfkcfUm94pWA4NOKri7YzY73ILEkLVzwie0S-mNTfkJF2-3wUz8NsGRexR6pvgoL-JZlF_1_gNxs0vk2I_x0Ic0RMLE=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5572/31269710191_ea452fb0b8.jpg

HY CH TI V!

Bui chiu nghe mt mi
Ti c
t hi ti:
Ci g đang nhng nh
o?
Đi
u chi khng mn mi?

Như khng cn sinh lc,
Nh
ư tr thm nm ni
Vi
c nh đang thch thc
Bung xui, đnh bung thi!

Cn bao nhiu ni lc
H
i đa lc bnh tri?
Khoan tri v
v cc
Ti mu
n v Qu ti.

Nga

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/TLJXDSf8lsFGZ_Zjy43LmZuDmoIGHfc3Fk1vfqAXxfnpbW09xLiGRyQlDsoeL5EyTGbufJB-rEOXCJO2vcpoJEyAE6FyxCyqjyMMzSCpNTxVjm3eCw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5324/30474018305_115a59f045_z.jpg

GIT MN HA NHAU

Ai ngm -Ơi ! ơi!
Lm con nh M, l rơi đm bun
Cng nghe gi
t mn cng tun
Tr
ng chi qu, tuyết? C lun gi su!

Lt trang sch bn, đm thu
Nh
năm By Chn, nh mu vi th
M
hi o v chng kh
Bn bun v
t v, vi H* vết loang.

M hi M nh hng hng
M
y trưa nng đ đ vng cho con?
Đ
con la b Nước Non
Theo ch
ng, xa x, ho hon phn người.

Xa con, no M được cười
M
hi, l mn hc thi Tam V
o nu cng m
c, cng ph
Trăm đau, tri
u nhc phi th dn ta.

Đc thơ bn tng, nh Nh
Th
ương em, Ba, M l nha tay run
Ph
n người thua c dế giun
Bao nhiu cng s
c đc, hun: v Tu.

Nga

*VI H: vi mua nhu yếu phm theo tiu chun mi năm 1 o. 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/ngnf9e75Ol7VEZm4-t_yqoCoQ73cZR4bOJzXMTh5EQEMoC6BaZQgSwWVnfzsClFRPUFWlnx357Bh4NheergA_8VNHCegoVtbPAm799MBC9OJwx8=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5491/30148482703_66fd19e53b.jpg 

CHIU SAO M BUN

Thương anh, nh M lm n!
Th
ương Ba hương thp, khi nhe, mt cay
Đ
ng cay l ly phương ny
Xt xa ch
HIU, chiu lay tm bun.

Nga

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/PoKTaIq8vtYzRLG3KWUqQ3UGIeGWPMBIT7KDppjIPELi7rd_lM9BpGzt9y4lAnNDg_toLDmwfWSCQC3kyNQf-lixr0_jJYbTUbVbcxFBnWErL2b5lA=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5666/31003559682_e68dfe82ca_o.jpg

Sng tc mi ca Ha Sĩ A.C.La

NHN NH M, THƯƠNG ƠI L THƯƠNG!

Đưa mi nhp ngm sa tươi
Bo th
ơm, nh M mt đi gian trun.

Tc rm đm nt thi gian
M cn vi s
i đen đang đim mu
V My t
mi Mưa su
Nghĩ th
ương M lc bc đu c đơn.

My con ha Bo Gii Hn
Ch
ưa như nước mt M bun na đm
Lng con th
ương M, thương thm
Con c
u M sm được xem thi ha

Đ con v trng li hoa
Th
t vng trước ng, ca nh s vui

M thương! Xin bt ngm ngi
Th
ương con, l nh, hy chi M nghe!

Nga

Sch đ xut bn

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/wTvK97IwUfjd15_oD6DiAf5wZ2bbALkG6_bWP-Mjy2z7a8Rkih_6cHo_1XsRkzOj-zkAwvns2-tyz8734qtszGBLMH77QbuuOWJ-sVSr_HqZ590=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5701/30840025761_18818fe737.jpg

  

XUN C G KHOE M?

*

Thương knh v nhng người
ph
n Ph Bng, Qung Nam.

*

T Mu Thn kinh hong*
Gi
c pho kch tan hoang
R
i By Lăm ht hong
X
ếp hng M đưa tang.

Mnh mai trong mưa Xun,
D đ
u hay cui tun
V
ượt đi, ngho cng qun
Hnh hi M
gian trun.

Nhng bước chn trm lun
Thng no cũng xoay v
n
o c
ơm cn bt tn
Tu
i mt dn thanh tn.

Ln theo tng bước chn
Con th
ương M v ngn
Ngy no cũng l
n đn
N
ng mưa M bt cn.

M chn rn, lăng xăng
Đ
m đang khng ai bng
Bao n
i nim cay đng
Khc th
m chng ni năng.

Mt thm qung, v vng
Gi
a trưa nng chang chang
M
than: -Thương nh Ngoi
Qu nh xa mnh mang!

M nhc chuyn:- Xm lng,
D, c, cu, h hng
Đ xa bao ngy thng
Lng v
n hoi xn xang.

Đ my mươi năm tri
Con nh
M, M ơi!
Ch
ưa bao gi vui Tết
Ch
ưa xun no thm tươi!

Xun ton người khc người
C
t lc nui Cng lười
Dn t
c nm trong lưới
L
ch xun thy, ai cười?

Mưa xun rơi m nh
Con gi M c nghe?
Xun no cũng th
ương M
M khng dm khc nh.

 M xa qu, sao khoe?

Nga

---

*Si Gn, Tết 1968

*30-4-1975

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/06OTFBtsp0pBmBeYcjrQQ4ViByUfvaWqyXSzUcGMg25Ym0grdBM1bXKftNMQMC1HkwfsLx2hqKcw1et9WLzCTmIJSSR3Kc16p3U_c-p2wvl8ccI=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5503/31384692325_9c54291ef8.jpg

DNG M HOA VN TH

Đm thanh lp lnh ngn sao
Đ
ếm sao cho hết m trao ni nim?
Trang th
ư viết na, chưa nim
M
gi mt đ km nhm, đc chi?

Thương Me sng vi ly bi
Khc hoi v
n kh, con đi cha v
Ngm sao, gi bt
Cho th
ơ nh bt thm th t by.

Viết g cho M cười đy?
R
ng: thương M nht đi ny! Ch con!
Tim đau, tim v
n st son
M
ch con nh! Nước non thi ha
Con v
trng ngp sc hoa
Vng t
ươi vn th khp Nh Vit Nam!

Nga

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-X2qnEH6eOnWpp8IAcupADtqfNX4WmhlJIXXYObOp3WcwTZvgU3w0JlMPy2GQsk9cpmwCZdDAcvV6z1U1dMK4p7Rjtx6BSH3fuOztGczw52Nzf8_tw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5833/31384692515_6c5dd8f162_b.jpg

O NU T ĐIM CHIU VNG

o nu bn l hoa sen
Xanh, h
ng ni bt; mu chen nng chiu
Chi
u vng nng, gi, la xiu
Tho
ng hương sen ngt, so diu ngn nga.

*

Ngy xưa cn bn nh
No con bi
ết qu hin ha dng Me
By gi
nh dng sau h!
Me
ơi! Xa lc, c nghe con bun?

Nga

Sch đ xut bn

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/ME9C_AVcgHMECzPF4wpggaWYRKY-lGwFN6GbHQspLqKN2mHIzUFSy4xl6CxeqiuA59u7t8_RcLsGieg4uEiodNl5Y1AVHmmQNjCyla_XLoFDq7k=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5522/30927556845_d5d6b10554.jpg

CON THƯƠNG M LM!

Đnh my sut ngy hai tay con mi
Th
ương M gi nua b thoi ha xương.
Con lm b
n tho, ngi ghế, cong lưng
Th
ương M thế cong gnh gng bun bn.

M t b vai, d tri nng hn
M
ưa: đau đu gi, nhc nhi min man
Con gi xa nh l
y ai hi han?
L
ưng M cong vng, cơn đau hnh h.

Mt mnh, khng Ba, xương ct lch lc
Ai xoa, ai bp cho M b
vai?
Tr
t xương, gy, v ai đ trong ngoi?
Lng con th
ương M, khc hoi vn xt!

Nga

Sch đ xut bn

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/7Dbqabqitp2fL6ZuiS27Wr2RxqeBg42bnMwaCxc3fqTZtRjxLTanlYEkJUPmkBFnR8sgCqGumEGUgnTvYvOz-qF2CX-AcIyrLxHNI_QAfBNZjfI=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5605/30891755616_e63d7f9c07.jpg

C MNG

Đm mng m: M nm, mưa, m đm
Chi xa xăm, tr
i xam xm, ướt đm.
B
ưng chn cơm chan nước mm, khc thm,
Em r
i rm nut hn căm ngc ti!

Tanh chướng kh, sương m giăng ngp li
Em gi
ơi! Sao rng ni dp vi
Đ
i chưa vui đ thui thi bung xui
Chn huy
t ti tui thanh xun va h.

c mng thế, trong đ hoe n l
Tu, Tu, Tu! Tu khng chế đt Qu
Tu, Mc, L: say, ng
o ngh t b
Trn huyết l ngoi nhn cng xu x.

 Chim bao nh? chim bao! Ch thế!

Nga

Sch đ xut bn

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/HmY1flE86qpgV4YcsWGI0vAUOKQ9x5JsQqFdDqqFV8SrzdjY_ICuOZIL3wtIizNTr3tEy4z57TjUb36OA60Tr3JCEp9wnj5d2R45Q1Em59Ny2kw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5790/22749771588_7fac714ebb.jpg

M

 

Cng lưng quang gnh nng n
Đi vai gy guc M v tht khuya
So
n ra t thng vi nia
Gi qu: cho tr
la lia cười dn.

Nga

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Px0dwhXgWM00bnDTRz3IMjbECNNXflQCx-2iElq6VU5HM4_5_hSZmLDTJsE1GU2WFyHRxfg1fmqVXAEtkrwZhhH-_V9-BsuQNr5MNgOnXeRSTG0=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5683/30891755286_44dd3b4c01.jpg

Knh bo:

T 1.1.2017 tc gi s ngưng gi bi đến nhng Đc Gi
đ mt lin lc năm 2016.
N
hng V no khng mun nhn bi na xin vui lng cho biết nh!

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/APlvUAnEfMbtbveSH07jhiE1KlnYrw79sVieRa8QageKRaovs2eCwrfJIPeg4esjNPyhEoC-jB9bsLRLwu-Jy5wKQOZd4nxfTB-fHERotOUoASg=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5704/30891755686_469b017e0e.jpg

Knh gii thiu Đc Gi trong nước 2 trang thơ Nga trn web ca

-GĐ MŨ Đ VN *HOA THNH ĐN v vng ph cn

Nhc cho Thơ Hơi th

http://nhayduwdc.org/tn/yn/tt/2016/ndwdc_tn_yn_tt_2016
_nhachothohoitho_2016NOV17.htm

Trang thơ Hướng Đo: THNH TM THIN CH

http://nhayduwdc.org/bc/gts/yn/2016/ndwdc_bc_gts_yn
_2016_trangthoHuongDao_2016NOV17.htm

 

From: Dinh Mac 
Sent: Mon, Nov 21, 2016 11:51 am

TƯỞNG-NIM THI SĨ BI GING - Thơ Nga

TƯỞNG-NIM THI SĨ BI GING - Thơ Nga

* Ta đi cn gi đi ging L rơi c đi trong sương m Thơ  Bi Ging * Người  đi   cn ... 

 

Sent: Sun, Nov 20, 2016 9:38 pm
Subject: Re: Th
ơ + t truyn Nga & Tranh, nhc, thơ: Nguyn văn Thnh, Bo Trm, LMST, Phiu Bng, A.C.La, L Thy Vinh, Ni Nh Vũng Tu .v.v...

***

BNH XO, B KHO - ** Nga**

 

BNH XO, B KHO - ** Nga**

Thưa Ba, Đy l l thư th hai con viết cho Ba, viết khng bng ngi chm mc đ cha con mnh nhn nt ch nh...
 

 

 

Nga (thơ)