bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

Trang thơ & trnh by:

 

    

ĐNG BNH TƯƠNG LN

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/g1mBfgDna3gzJV4cwtVyCblHLH05TI5l9PPjKwtTd7DKDECFtT-ZB90g6_JfGvWoQpnLsVRO5txoES2FimZYsHrveaAgYYIYhi15dYVjaCXjVtL0=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/545/30701369754_6541cf4030_b.jpg

VT HAY G?

Ti ch chng nhng Vt, G o Gm

V ăn chơi vi Vit Cng, Vit gian

Khoe giu sang trước thm cnh ngho nn

Vui lch đt, ăn nghing tri chơi Tết.

 

Khng cu sng mun dn đang dy chết

Ton by tr hưởng th tht no say

Đo ch kia, ri gt dũa ch ny

Chng hi chết nhng người cn sng st.

Nga

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Tdijg56CTvvZ4EWuhYnd5XvoRCozTaL51MroEGf3MK6ncC4qX54VFz1AlOIlyxcIE-zYxdQi6a-P6J0GDUCVqxqmdB-jYy1c5q9KjmWAQM0WEMyn=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/606/31170197440_1abc69be65_c.jpg

MNG XUN?

Bin khng lng lm sao yn ngn sng?

Gian, lm tin: cu kết đng c quyn

C ba min lo luyn cướp lun phin

Trn đng nghiến, dưới gic gm khoe ming.

 

Đ l din: Tu trn rng, ni, bin,

Khp bưng bin, gic như kiến, an nhin

Dn bun phin trước vn nước đo đin

Đng v chuyn Mng Xun! ru dn ng!

Nga

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/_OOSbazthfC_o4uDHXrOqwuBF1JFOVH7KKGIlboUnedVepbtumV0LZlVLKvV4k5NpVOvDCR1CPRl222Dx_UaxqB_xILS78HXxddEVUGy6wrCELqU=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/562/30733102743_29884b6cb7_b.jpg

AI CH MC NGƯỜI!

Dng t tm m sng!

Cuc đi s bnh an

Trong nước: trăng l bng

C vt l hi thn!

 

Người h h, hn hoan

Phi đu hon ton xu!

Ch no n, kh kho

Cũng khng xu hon ton!


Ly lng nhn lm chun

Tng phn vui ton phn

Gieo trng v nh phn

T đp đon đường trn!

Nga

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/SQ1bXKHDCncdw7pAkOWuNwHjEJs-rZx-J5YCubd4kW8syI0H_8djSx6e5OrkkLgSYFLUH1RS_6tyHKwhGnOdLNL4IbRqVVl7zyIhzHeuUY3Pf5Vd=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/1/146/31395723032_291f603182_c.jpg

AI S LO CHO DN?

Cao lương m v đng by mi ba

Thanh nin: chch, lc, ra đường ăn my

Dn yu nước: tnh, đng vn say say

Thi đua lc la, sng tha thi ra

 

Nga

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/LGw0zafTFB_dHrInm3IpfqlC2Vy7ZmauAzilrVxOChAWdNIe1Xr5FK8l9RfrsissOA6bQCd7jN4fyT4Cf95sAUfYCTtKuzqgjtJYw-R04u8axfiyMw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5595/31329814462_dfa4898d19_z.jpg

NHN LI

T th đem chm ci

No n ha đi meo

Nh lu thnh chung heo

Hương g thơm khng thi?

 

Đp đ c, đ đ nhm

Ăn chơi g cũng m

Cng trnh ton rt rut

Vo: vơ, vt, cun, gom

 

Tươm tt thnh xp x

Đng ton khen. Dn ch!

Bng đm trm thm th

Gic th thm oai v!

 

Ci g chng ha t?

Hn hoan trong no n

Hoan h hn h h?

Hơn bn mươi năm thế.

Nga

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/RzAll1Zo8GS1nlXuar5pRfjmPnWTQSNwFEtMMiz2yRn0o-gPrGXNo-2OpqNRyD9jTFn7_niv_CnVNUxRkgF0k6GPOh9q3E8E_HRlwxNDM7nJcv94Hw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5344/30310041850_25d42ca4ba_c.jpg

EM NHC G ANH?

Mng Hai Tết em nhc g anh nh?

Nhc Qu Nh trong bin lon bn kia,

Nhc dn ta đang chết d kia ka,

Hay nhc nh: Vit Nam trong bin la?

Nga

S GI HT DUYN?

Tui gi, sc yếu đi đi

C trăm nhng nho li thi kia, ny

Tc thưa nhường bnh hon dy

Đm đm thc trng nn ngy đen thui

M bun, nhn chu reo vui

Tm qun cay đng, ngt bi gp chung

Nga

 

TT NY NH TT NO

M mua đu ch vi nu

Đem sang cui ch bn mau tay, truyn:

-Con mua k go mau ln!

Chy nhanh v nu cho lin! D em!

*

Mc cho ti nh m thm

Chng ăn chng đ, hom hem ngi ch

Xun xưa tưởng đ l mơ

Ti sao vn nh by gi? L gh!

*

Tết ny ai được no n?

Ai đem mu bn? Ai v ăn chơi?

Nga

 

ĐNG BNH TƯƠNG LN!

Anh ho th em mt ng,

Em ho lm anh git mnh,

Đm di cng mang ti tnh

Cm ny qu l thng cm!

Nga

 

AI DNG ĐƯỢC THI GIAN?

Đng h? Cũng chng th dng!

Thi gian c chy thng thng khng ngưng

Cho d bng ti, sng trưng

Khng h c chuyn ngp ngng, dng dưng

Cho d tri đt khng ưng

Thi gian chng đng, khng tng đi ai.

Nga

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/CpE3h3ZSvGtslCfrHpaFN0XBYHqnFXhqC7oBqzs_nhPpWZSI_QP9aYX5tEsmvBfa9xui-3-votJlxEzRUS1KxJX_QkGxk1l8cszdJJ4Gyr2eCrw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5340/30889785366_45271e5b02.jpg

 

 

-SUI NGUN TƯƠI TR:

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/12/chum-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/trang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/08/trang-tho-y-nga-ngay-882016.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/11/tuong-niem-thi-si-bui-giang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/09/trang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/toc-em-trong-gio-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

Sui Ngun Tươi Tr: Thơ V M - Nga

Chm Thơ Nga

 

Chm Thơ Nga

QUN ĐI " ANH HNG ? Tu Cng xm lăng trng trn Ti sao Vit Cng lm ngơ? Chc l ton lũ tr

 

http://suoinguontuoitre.blogspot.com/2015/03/chum-tho-y-nga_30.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

Sui Ngun Tươi Tr: Chn Tnh - Thơ Nga

Sui Ngun Tươi Tr: Chn Tnh - Thơ Nga

From: Dinh Mac

Sent: Wed, Dec 9, 2015 9:47 pm

Subject: ♥♥ SNG TC MI: Nghi, Kiu Mng H, Nga 9-12-2015

Sui Ngun Tươi Tr: Chm Thơ Nga

 

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

From: Dinh Mac To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>

Sent: Tue, May 10, 2016 9:17 pm

Subject: Re: Thơ tnh Nghi: THƯƠNG O LA VNG

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

 

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://nhinrabonphuong.blogspot.ca/2016/05/ngo-chieu-truyen-ngan-cua-y-nga-va-anh.html

From: Dinh Mac Sent: Fri, May 6, 2016 10:21 pm

Subject: Re: Truyn ngn v thơ Nga: NGHĨA M

Nhn Ra Bn Phương : NG CHIU - Truyn ngn ca Nga v Anh

 
 

Nhn Ra Bn Phương : NG CHIU - Truyn ngn ca Nga v Anh

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html
http://suoinguontuoitre.blogspot.com/2015/03/chum-tho-y-nga_30.html
http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

Sui Ngun Tươi Tr: Chn Tnh - Thơ Nga

Sui Ngun Tươi Tr: Chn Tnh - Thơ Nga

View on suoinguontuoitre.blo..

 

From: Dinh Mac

Sent: Wed, Dec 9, 2015 9:47 pm

Subject: ♥♥ SNG TC MI: Nghi, Kiu Mng H, Nga 9-12-2015

Sui Ngun Tươi Tr: Chm Thơ Nga

 

 

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

From: Dinh Mac To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>

Sent: Tue, May 10, 2016 9:17 pm

Subject: Re: Thơ tnh Nghi: THƯƠNG O LA VNG

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html 

http://suoinguontuoitre.blogspot.com/2015/03/chum-tho-y-nga_30.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

Sui Ngun Tươi Tr: Chn Tnh - Thơ Nga

 

From: Dinh Mac

Sent: Wed, Dec 9, 2015 9:47 pm

Subject: ♥♥ SNG TC MI: Nghi, Kiu Mng H, Nga 9-12-2015

Sui Ngun Tươi Tr: Chm Thơ Nga 

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

From: Dinh Mac To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>

Sent: Tue, May 10, 2016 9:17 pm

Subject: Re: Thơ tnh Nghi: THƯƠNG O LA VNG

Sui Ngun Tươi Tr: Tc Em Trong Gi - Thơ Nghi

  

 

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html 

Knh bo:

T 1.1.2017 tc gi s ngưng gi bi đến nhng Đc Gi

đ mt lin lc năm 2016.

Nhng V no khng mun nhn bi na xin vui lng cho biết nh!
 

Trang Web

-TRƯỜNG NAM TRUNG HC TH KHOA HUN VĨNH LONG

Thơ Tranh : ANH KHOE MÀU SON ̣ < Á Nghi > Sent: Fri, Dec 9, 2016 4:59 pm

http://www.thukhoahuan.com/index.php/th-tranh/19185-anh-khoe-ma-u-son

Sent: Thu, May 5, 2016 10:35 pm

Thơ: Con Thương M Lm (  Nga )

http://www.thukhoahuan.com/index.php/tho/18396-con-thuong-m-l-m

Thơ: o Nu T Đim Chiu Vng ( Nga)

http://www.thukhoahuan.com/index.php/tho/18275-2016-03-20-21-33-26

Thơ : ĐƯA ĐN (  Nghi )

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18154:2016-02-17-23-39-30&catid=238:th&Itemid=58

http://www.thukhoahuan.com/

GƯƠNG THN- thơ Nghi, trnh by NNG CALI

http://thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17994:th-tranh--gng-thn&catid=240:th-tranh&Itemid=390

SEN LNG

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17791:2015-10-26-23-49-03&catid=238:th&Itemid=58

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17889:em-i-ri-li-mang-v&catid=238:th&Itemid=58

Thơ tranh: XƯA v NAY.

Thơ : Nghi

Design thơ tranh: Đ Cng Lun.

http://thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17664:2015-09-09-20-54-12&catid=240:th-tranh&Itemid=390

Thơ : NH QU SI GN ( Tc  Gi :  Nghi )

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17603:2015-08-21-18-51-10&catid=238:th&Itemid=58

Thơ : ĐA HNG Đ - Nga

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17542:oa-hng-&catid=238:th&Itemid=58

Thơ : Xin Em Mĩm Mi N Cười ( Tc gi :  Nghi )

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17323:xin-em-mm-mai-n-ci&catid=238:th&Itemid=58

Thơ : TC EM TRONG GI ( Tc Gi :  Nghi )

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17495:toc-em-trong-gio&catid=238:th&Itemid=58

O TM M HIN

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16497:ao-tim-m-hin&catid=240:th-tranh&Itemid=390

NGHĨA M NGN ĐI CHNG QUN

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16189:ngha-m-ngan-i-chng-quen&catid=238:th&Itemid=58

NHN NH M THƯƠNG ƠI L THƯƠNG!

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16281:nhin-nh-ma-thng-i-la-thng-&catid=238:th&Itemid=58

THIN NHIN MU NHIM

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16804:thien-nhien-nhim-mau&catid=240:th-tranh&Itemid=390

MING CH THIU

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16261:ming-ch-thiu&catid=238:th&Itemid=58

MA THU ty bt

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16769:mua-thu&catid=239:vn&Itemid=59

VIT NAM ƠI! VIT NAM

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16617:vit-nam-i--vit-nam&catid=240:th-tranh&Itemid=390

EM CA TI ƠI

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16799:em-ca-toi-i-&catid=238:th&Itemid=58

HOA C KHNG QU! QU HOA KHNG C

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16215:hoa-co-khong-quy-quy-hoa-khong-co&catid=240:th-tranh&Itemid=390

SC XUN

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16968:sc-xuan&catid=240:th-tranh&Itemid=390

TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/

TRI MƠ TH 7

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17061:trai-m-th-by&catid=240:th-tranh&Itemid=390

TUI XUN

http://www.thukhoahuan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17184:tui-xuan&catid=240:th-tranh&Itemid=390

 

Trang web KH KINH  KHA

chưa ni vi nhau tiếng Yu!

 

chưa ni vi nhau tiếng Yu!

Xe bnh m tht ngui   C phi Em l người khng bao gi ti gp,           Mi l người ti p trong tim...

 

 

 

Nga (thơ)