bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

  

Trang thơ

 

*CAO LƯƠNG: tn gọi khc của bo bo,

 

TỔNG CỤC TNH BO?

Cục no cũng cục tri sng
Tri hồ, biển, ruộng Đại đồng sạch trơn!

*

Việt Nam by giờ mấy khu Chợ Lớn?
Chợ no Chợ Nhỏ của đồng bo ta?
Đảng đu ba cng giữa Tu, Mỹ, Nga
Khen: -Kiềng ba chn vững vngBắt ớn!

Nga      *23.12.2016

 

NOI GƯƠNG NGƯỜI: GIỮ NƯỚC!

 

Đắn đo do dự điều chi
M đi một bước lại gh chn lui?
Dường như ai muốn đi li?
Dường như thiếu Lửa? Tối thui đm trường?
Vịn tay d dẫm? Lạ đường?
Xin ai nhớ lấy những gương anh hng!

Nga      *23.12.2016 

DOANH NGHIỆP BN NƯỚC

ng To Tt miệng ồn o ba xạo,
B Lớn Lao lời kiu ngạo thao thao,
Ai cũng khoe -Ngọt thương thảo với Tu!
Ruồi, Kiến đậu nhao nhao khen: -Hon hảo!

Nga      *23.12.2016 

 

KỂ RA, KỂ V

-Kể ra l c đu c ght tui lắm h?
-Kể v th ti ght ng v cng!

*

Như người sống giữa khng trung
Khng mang lực ht về cng Đất Đai
ng bay bay thật khoan thai
Vui ring thoải mi, đm di mặc dn
Bao năm trong ch v thần
ng ơi! Cả nước mấy phần như ng?
Ton l đon, đảng v cng
Rỗi nghề, tn ph Non Sng tứ bề!

Nga      *23.12.2016Photo:

Ảnh v trnh by: AYD

NI NHỎ VŨNG TU- BLOG & TRANH THO

 

XUN NY NHỚ TẾT XƯA >> Thơ Nga & TRẦN MINH HẢI >> Nhạc: LMST & NGUYỄN VĂN THNH - From:

http://suutamphobien.blogspot.com/2016/12/blog-subject-xuan-nay-nho-tet-xua-tho-y.html

CHỮ TM >> Thơ: Nga

http://suutamphobien.blogspot.com/2016/12/blogsubject-chu-tam-tho-y-nga-sao-khue.html

TNH ĐẦU >> Thơ: Nghi & Linh Đắc >> Nhạc: LMST & Nguyễn văn Thnh

http://suutamphobien.blogspot.com/2016/12/blog-tinh-au-tho-nghi-linh-ac-nhac-lmst.html

TIỄN NHAU >> Thơ tnh Nghi >> Tranh, ảnh: A.C.La, N~NVT >> Trnh by: BẢO TRM, KIM LOAN, NẮNG CALI 
http://suutamphobien.blogspot.com/2016/12/blog-subject-tien-nhau-tho-tinh-nghi.html

Sng tc mới>>LM CHO HAY>>Thơ, nhạc: Nga, Dn Chủ Ca & LMST, Dương Thượng Trc, Trần Minh Hiền-From:

http://suutamphobien.blogspot.com/2016/12/blog-subject-sang-tac-moilam-cho-haytho.html

***

Knh bo:

Từ 1.1.2017 tc giả sẽ ngưng gửi bi đến những Độc Giả

đ mất lin lạc năm 2016.

Những Vị no khng muốn nhận bi nữa xin vui lng cho biết nh!

Nga (thơ)