bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

  


Nghi khai bt &
 CHC MỪNG NĂM MỚI !

 

Nghi 2016

TN NIN

HAI miền Nam, Bắc* tn nin
KHNG ai khng muốn bạo quyền xuống ngay!
MƯỜI Ngu lnh đạo đm ngy:
BẢY phần bn nước đọa đy dn ta,
ĐINH ninh cn lại chăng, ba?
DẬU sang dẹp hết! May ra thi bnh!

Nga      *1.1.2017

 

 

NĂM MỚI

ĐINH ninh sẽ đến Thiện Lnh
DẬU mang Chnh Định, chng sanh an bnh 

HAI miền Nam-Bắc của mnh
KHNG ai khng Thức Tỉnh: hnh mạo vui!
MƯỜI người mười Phc m xui
BẢY điều Gic Ngộ* người người lạc quan

Nga      *1.1.2017

---

*HNH MẠO: dung mạo

 

*7 Yếu Tố Gic Ngộ: Chnh Niệm, Trạch Php, Tinh Tấn, Hỷ, Thư Thi, Định & Xả

*XIN ĐC THM TI LIU link: http://phatphapchanthat.blogspot.ca/2011/07/bay-yeu-to-quan-trong-giup-giac-ngo.html

Ngay Trong Kiếp Sng Ny, Tc Gi: Sayadaw U Pandita , Dch Gi: Khnh H)

 

 

HƯƠNG HOA TNH

HAI nh trai gi gặp nhau
KHNG ai khng thch mm trầu, cau, vi
MƯỜI vui mừng trẻ đẹp đi
BẢY bn khch khứa mềm mi rượu mừng
ĐINH ninh, h hửng qu chừng:
DẬU sang hai họ thơm lừng Hoa Yu!

Nghi    *1.1.2017

 

LOAN PHƯỢNG

*

Mừng đm hỏi hai chu PHƯỢNG LOAN

*

Anh hồi hộp chờ ngy Mẹ xem mắt
Em lo u, nht nht, đợi Trời thương
Trời chắc thương Loan Phượng ngọt mật đường
Ban n, thưởng Người Thương chung một hướng?

Nghi    *1.1.2017

 

NĂM MỚI EM ƯỚC G?

Em muốn thấy sự sang trang lịch sử
Nhn dn ta thay cờ 
đỏ, rũ sao.
Em muốn nghe cu Quyết chiến! tht go
Lời ho kh thay tuyn truyền nhểu nho.

Nga      *1.1.2017

***
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)