bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

Thơ 

 

 

Tranh: Ha Sĩ A.C.La

TH!

 

Qu Đen vn cưỡi Phượng Hong*?

Thin Đng Đ vn lng nhng h su.

*

Thế tht th: nhm-thn-Tu lng tng,

Thế dng dng: nhm-theo-M bung xung,

Thế nhng nhng: gia, đi trng, chung chung,

Thế đo tu: tp trung ton tham nhũng.

 

Gia Tu, M: đng đu dy qu vng,

C lỳ, chm chp đp Phượng hong,

C na ma, chnh khch ming oang oang

Xe tut xch, ko Thin Đng tut dc.

 

Nga      *19.1.2017

 

*Xe đp Phượng Hong ca Tu Cng

 

Th bt Nga:

 

EM XUN ĐU?

Anh ! Anh hi! anh ơi!

Thương em, xin sut mt đi yu dn!

Qu hương nh gi đ phn

Đt đai nh b ch phn chia người

Ch phn chia người!

 

 

QUN ĐI NHN DN?

 

Gic sng s, Cng tinh ranh

Dn qun b trn Nh mnh, sn sau

Ai đi đnh? Đnh đu?

Đnh lm g, đng đ tu trước ri!

 

R rng cam phn b ti

Dn qun nhũng nhng, li thi t b

Rước th, cu cnh tr ngh

Ch minh con chu? Khng! H Ch Ngu!

 

Ch minh con chu? Khng h! Ch Ngu!

 

Nga      *19.1.2017

 

*Nghch ch gia cc nghĩa khc nhau:

-Ch minh con chu: con chu ca H Ch Minh,

-Ch minh: rt sng sut

-H: vai giu trong tung ht

-Khng h: chng bao gi, chng tng, chng th no.

 

 

NUI ĐNG!

 

Quc phng: chng bo v chi

Ngoi giao: c đng ton đi ăn my

Nui dn: bun b, đng cay,

Lao n, bn xc, đa đy. Nui ai?

 

Nga      *19.1.2017

 

 

K G VI GIC?

 

Đu vo gic đ trn Nh

M tung bin gii, đu ra đi chu

K g cũng r chư hu

D thưa, bm bo, mun tu đ mm.

 

Gic cho tp tp. Cu tm!

Tin v ti đng. Dn? m xch xing!

Phết sơn, chp v bo quyn:

T do, dn ch!? Tuyn truyn điếc tai!

 

Nga      *19.1.2017

Ha Sĩ A.C.La trnh by

AI?

 

C ngơ ng ton văn, thơ nnh b

C ngn ng nhng sng tc lm ngơ

C bơ bơ tm c tri l đ

Ai dng s, hch truyn m cu Nước?

 

Nga      *19.1.2017

 

 


From: THANH NGUYEN 
Sent: Wed, Jan 18, 2017 7:07 am
Subject: (DnCh
Ca) Xun 2017 - Dng thơ Trn Minh Hi: Bước lang Thang Cui Cng

 

Thưa Qu V v Cc Bn,

Mt trong nhng dng thơ m Dn Ch Ca đ đ đến l dng thơ ca c thi sĩ Trn Minh Hi, mt t nhn đ tr gi 11 năm trong cc tri t d man t Nam ra Bc như: G Cng, M Tho, Th Đc, Hong Lin Sơn, Vĩnh Ph, Đnh Tường, H Nam Ninh.

 

Nhn ngy Xun, knh mi Qu V cng Dn Ch Ca di theo bước chn khi ra khi t th rong, th ru ca người Ph Ty Cnh St G Cng tay khng trong mt ngy c đc lang thang ch Thnh, ch Bến, đ hiu ti sao Người Lang Thang Trn Minh Hi li:

Vng sao tri nng li thường b khng

Trong khi li thm thung:

Vườn ai tri mc đu cnh
Cho ti ng
m cht mu xanh đ ng

(Th
ơ Trn Minh Hi)

Cng anh "th mơ, th mng" do ng Xun, ch Tết đ chia s nhng li thơ nh, thm thy, qua bi thơ cng tn m DnChCa đ ph nhc sau đy.

Xin Qu V v Cc Bn bm trc tiếp vo link sau đy đ nghe bn nhc:

 

BƯỚC LANG THANG CUI CNG
http://www.danchuca.org/128kbps/BuocLangThangCuoiCung.mp3

 

V cũng knh mi Qu V v Cc Bn gh thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

 

Knh

DanChuCa.org

 

Bước Lang Thang Cui Cng
Th
ơ: Trn Minh Hi

Nhc: DnChCa

Th
rong, (i a) th ru; 
L
ượn diu, (i a) lượn n.
Thuy
n đu mt bến, mt b;
"C
m so đi nước, (i a) bao gi

bao gi cho trong?"*

Th
rong, (i a) th ru; 
Th
lu, (i a) th lng;
Th
mơ, th mng ngoi đường,
Vng sao tr
i nng (i a) li thường

li thường b khng?

Th
rong, (i a) th ru;
(i a) L
u bu khăp ch
(i a) Ch
phường, ch ph xn-xao
Ch
Thnh, ch Bến ra vo

ra vo tay khng

Th
rong, (i a) th ru 
(i a) L
i chiu c đc.
(i a) V
ườn ai tri mc đu cnh
Cho ti ng
m cht mu xanh

mu xanh đ ḷng

Th
rong, (i a) th ru 
(i a) Thi chi
u li sm.
(i a) Ch
t nghe hương đượm gi đng
Ng
xun ch Tết, (i a) bến ḷng

bến lng ch hoa

Th rong, (i a) th ru . . .

 

BƯỚC LANG THANG CUI CNG

(Tm tr
ng người va ra khi tri giam sau 11 năm)

Th
rong, th ru; 
L
ượn diu, lượn n.
Thuy
n đu mt bến, mt b;
"C
m so đi nước, bao gi cho trong?"*

Th
rong, th ru; 
Th
lu, th lng;
Th
mơ, th mng ngoi đường,
Vng sao tr
i nng li thường b khng?

Th
rong, th ru;
L
u bu khăp ch
Ch
phường, ch ph xn-xao
Ch
thnh, ch bến ra vo tay khng

Th
rong, th ru 
L
i chiu c đc.
V
ườn ai tri mc đu cnh
Cho ti ng
m cht mu xanh đ ḷng

Th
rong, th ru 
Thi chi
u li sm.
Ch
t nghe hương đượm gi đng
Ng
xun ch Tết, bến ḷng ch hoa

Tr
n Minh Hi, cui năm 1988 
* Ca Dao

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)