bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

Biếm thi chnh tr

 

Trnh by: DUY QUANG, nh: Mario PACHERA 

LAM NHAM, LM NHM, LM NHM

*

Trch tuyn tp s xut bn, do BO TRM trnh by:

BIM THI V NI LI

*

ng nh văn, nh bo
Sao khng yu Nh mnh?
B nh th
ơ, nh th
M đng bo xem khinh?

Chnh khch v đi lp
Đ đp li T Do
M
p m điu toa rp
L
ưới-nht-người giăng to.

Bn tiến sĩ, k sư
Bc cu vo hư v
V
gip Cng xy dng
Ton n
n mng tham

Mnh ai người ny tnh
Dn kh
sao lm thinh?
Mi
ng nh to, nh ln
X
ưng tng h ch minh!

T tp nhau cung knh,
B
t tay Cng linh đnh,
Tn t
ng nhau hu hĩnh,
Lm ng
ơ chuyn dn tnh.

Bn tay đng đ nhm
Cn by chuy
n đ nhm
C
ng sn cn theo bm
Su
t đi vn lam nham!

Nga      *23.1.2017

 

Sch đ xut bn

 

ĐNG Đ BN THN

Tư tưởng mi vi lp trường m, ci
M
hết ri, ci b mi mc chi?
|Chn đ quỳ, gi
c khinh b cch ly
B
t phi k. Trao đi sao ly li?
Ch
ưa tng thy nhc ny trong lch s!

Nga      *23.1.2017

Sch đ xut bn

CHM TRONG TI TĂM

 

Thế ny đng dy: -N vay!
Th
ế kia đng bo: C say sưa vo!
Ng
p chm tăm ti Marx-Mao
Ni chi lũ l
t! My phao cu Nh?

Nga      *24.1.2017

*Karl Marx

Sch đ xut bn

CHIM!

Ton t, tướng biu dương tr chiếm, cưỡng
Pht đ
t nhanh, đng đm chnh l thường
Nh cao t
ường, cng kn, tượng ph trương
Kh
p bn hướng nim r: phường cưỡng chiếm!

Nga      *24.1.2017

Sch đ xut bn

 

"CNG TRNH" Đ

Xy xong chưa kp khnh thnh
Đ h
ư, sp đ tan tnh c ra
C
u cao, sang c, xa hoa
Xm nhau ru
t rt, đng toa rp ri.

Nga      *24.1.2017

Sch s xut bn

 

NHM DN CH CA & NHC SĨ NGUYN VĂN THNH

From: THANH NGUYEN 
Sent: Mon, Jan 23, 2017 11:28 am
Subject: (DnCh
Ca) Ch Xun Mng Ba - thơ: Nga

Thưa Qu V v Cc Bn, DanChuCa.org knh mi Qu V v Cc Bn vo link sau đy đ nghe bi ht:

Ch Xun Mng Ba

DanChuCa ph nhc t bi thơ cng tn ca tc gi Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/ChoXuanMongBa.mp3

Knh mi Qu V v Cc Bn vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

Knh

DanChuCa.org

CH XUN MNG BA

Thơ: Nga

Nhc: Nguyn Văn Thnh

1.

C hai người Si Gn
V
a được gn nhau hơn
Đ
a cu d bao ln
Tri đ
t vn trn trn

C hai người Nha Trang
Qun c ph tr
m lng
Nh
ch v, lang thang
Nh
n ra ngy lnh trng.

Sao m vui! Sao m vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ng
ười cười, người ướt mt
Bao gi
được tr lui?

Sao m vui! Sao m vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ngy mai m
ng Bn Tết
H
ết Tết tri tha hương
L
i lăng xăng, chn rn
Cy ti
ếp mt đon đường.

2.

C hai người Đ Lt
Con tim đ
p tưng bng
Cng nhn nhau ng
p ngng:
Trng phng, đ
u cng bc.

C hai người cng qu
Đy B
c Liu,
Đy C
n Thơ,
Đ Tr Vinh,
Đy Cai L
y,

Ka Qung Nam, Qung Ngi
Kia Ph Qu
c, M Tho

Sao m vui! Sao m vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ng
ười cười, người ướt mt
Bao gi
được tr lui?

Sao m vui! Sao m vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ngy mai m
ng Bn Tết
H
ết Tết tri tha hương
L
i lăng xăng, chn rn
Cy ti
ếp mt đon đường.

hết)

Xun x người l thế!
Bu
n cho người xa qu
Bung b
hay đt đ
Tnh hoi hương .

Sao m vui! Sao m vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ngy mai m
ng Bn Tết
H
ết Tết, tri tha hương!

 

CH XUN MNG BA

C hai người Si Gn
V
a được gn nhau hơn
Đ
a cu d bao ln
Tri đ
t vn trn trn

C hai người Đ Lt
Con tim đ
p tưng bng
Cng nhn nhau ng
p ngng:
Trng phng, đ
u cng bc.

C hai người Nha Trang
Qun c ph tr
m lng
Nh
ch v, lang thang
Nh
n ra ngy lnh trng.

Đy Bc Liu, Cn Thơ,
Đ Tr Vinh, Cai L
y,
Kia Ph Qu
c, M Tho
Ka Qu
ng Nam, Qung Ngi

Sao m vui tht vui!
Sao cũng c ng
m ngi?
Ng
ười cười, người ướt mt
Bao gi
được tr lui?

Ngy mai l mng Bn
H
ết Tết tri tha hương
L
i lăng xăng, chn rn
Cy ti
ếp mt đon đường.

Xun x người l thế!
Bu
n cho người xa qu
Bung b
hay đt đ
Tnh hoi hương ./.

Nga**20-2-2015

Mng Mt Tết t Mi 

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)