bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

 

 

Sch đ xut bn

NP MƯA

Hai người bt cht ướt mưa
Su
i reo, gi thong, hương đưa thơm tnh
Hai ng
ười xa l thưa trnh
Lm quen: th
ơ, nhc cho mnh biết ta. 

Bc tranh ai ha ra hoa
Np m
ưa mt cht, ngi ca c đi
C
ơn mưa ơi i gi mi
Gi
t tun a v đt tri nn thơ.

Ướt mưa, ước np mi, ch
Chng ai cu nng. Di kh lm sao!
D to, nh
hai mu
Khng đi đu c
, np vo cm co.
Ph h
ơi cho m, ngp, no
B
n chn cht chi gi đ vng vo:

-Tc ai ri rm tơ v
Vn gim nhau cht, gip cho m
t nhn.
Nhn r
i phi nh như in
Mai sau xa l
c, nng vin mt mu./.

 

Nghi**25.1.2017.

Sch đ xut bn

L X ĐM THM CNG, NHN

 

Chuyn mnh ng, chng ging ai
K
cho, người nhn chng ai ging mnh. 

Nhn khng? Cu hi t tnh
M
t người dm hi, k trnh: Thưa ng
Khng khng, c c 
lng vng
Ch
Tnh t đm lt trng c hai.

Thế ri vai được snh vai
Tay đan tay
m, hoa ci yu thương
Đi chung nhau m
t đon đường
Tu
i chiu chung bng viết chương Tnh Nng

Qu hương mt Tết my mng?
Chng mnh m
t v, mt chng my Xun!
L x đ
m thm cng, nhn
H
ưởng cho hết kiếp đường trn hu duyn

Nghi**25.1.2017.

Sch đ xut bn

 

SAO LI

HI! HNG THM?

Hi đu m biu Hng thm!?
H
ương em rt l, gi ghem hiếu kỳ
Th
ơm hương thn n xun th
H
ương em tinh khiết khng g b so
Hoa chanh ci tc đ
cho
Tc th
mc mc hc tr gi hương
Th
ương thm tiếng ni khim nhường:
Hi! Em h
ng chu tan trường đường chung!"

Nghi    *25.1.2017

 

"RT RUT" M CN SNG?

D dng va thy đ thương
Đu nh
ư bướng bnh, bt thường, kh khăn!
Ng
ười ta rt rut lm quen
Sao em h
hng qu nghen c nng?

Nghi    *25.1.2017

Sch s xut bn

TI CAO

Ln đi, xung thc ngon ngoo
Đi ta len l
i, tro đo, vượt sng,
Con đ
ường dc, nhng hng thng,
Ch
p hnh tươi tn cnh đng vng hoa. 

Em cười khc khch hin ha
Đ m tnh t
nhn qu tnh yu
Xen trong ng
n gi hiu hiu
N
hn tru mến ngt nhiu mt pha
B
y ong bc bi ku ca:
-Hai người cướp hết mch nha mt ri!

Nghi**25.1.2017.

 

Thơ LƯU HOI

From: HOAI LUU

Sent: Wed, Jan 18, 2017 8:29 pm

Subject: Thơ Chc Tt

KNH GI NH THƠ Y NGA CNG QY  THI HU, NGH SĨ, HƯỚNG ĐO SINH,

XUN V, KNH CHC TON TH QU V, QU THI HU

MT NĂM MI VUI V, HNH PHC VA THNH CNG.

XIN  GI ĐN QU V 2 BI THƠ GIP VUI :

 

1-    NGY XUN

 

Xun đến trăm hoa n
Xun đi my hoa tn
Dng đ
i bao thay đi
Thanh th
n gi lng xun .

2-   LIU SC

Nhn sang cnh liu đng bn đường
S
c thm vươn mnh gi nh thương
M
t thong ngy xanh theo gi ct
My chi
u biến o l v thường .

 

LƯU HOI

Thơ tnh Nghi: NH NHNH

http://thivanhoingo.blogspot.com/2017/01/tho-tinh-nhi-nhanh-nghi.html

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)