bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

Knh chc QU V

Tn nin Đinh Du sc khe tht di do.

Trnh by thip Xun: Đ.V.L.

Knh mi Qu V bm vo link t vng:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

sau đ bm vo ch PLAY ALL

đ xem v nghe mt PLAY LIST thơ nhc đu tranh, ph t thơ Nga

ca Qu Nhc Sĩ:

Nguyn văn Thnh, Anh Bng, Mai Đng & L Trung Diu Chu

 

Tc gi chn thnh cm ơn:

-Anh ch Long đ gip lm PLAY LIST, qu Ca, Nhc Sĩ v qu Đc Gi

đ chn lc hnh nh v gip thc hin nhng CLIP ny:

 

Vit Dũng, Hng Nhung, NĐT, L Tr Thm, Mai Trung Chnh, Nht Lm (Solist Ca Đon M Ph H), Trc Minh, Trn Kim Bng, Danny Lưu - Nicholas Trn Prodigiwaves StudioTng Hi SV-HS Nam California, Nicholas Trn, Gavin Ho, Anh ch em Paltalk Nam California

nh sưu tm

NGH

Mũi dao tc tượng anh hng
Bn nh
ư ngi bt thi bng LA THING
V
tranh: cy c hn chuyn
Thing ling hng kh trao truy
n đi sau.

Người xưa sng tc v nhau
Ng
ười nay sng tc: dn đau c tường?
Tm h
n ngh sĩ bt thường
T ma đeo đu
i kh lường hnh vi.

Đn em xem, đc: khinh khi
Đn anh, đn ch
ra g m khoe?
Sch in m
* leleloe:
Khen, m gi
c đ loe. Le, bc thơm
Nh
c thay l cch kiếm cơm
Kiu căng, h
m hĩnh, thi, bơm om sm.

Nga      *26.1.2017

*M vng, cn bc

 

nh sưu tm

THA HIP G?

Vi cng sn ti sao cn tha hip?
Th
a hip g? Ai cn lũ v nhn?
Ai kh
u đu trước tp-nhp-v-thn?
C
Chnh Nghĩa người Quc Gia khng bn!

C cng sn ton mu me nhum ln
Vi
t li tru, Tu bun nga by sn
C
nh mu me, giết chc, cu như tn
Ni
m căm phn ca dn đ bao kiếp.

Tht kinh khiếp! Đ, hng ton c nghip
B, tru đem n
i tng tr đu thu?
C
ng sn Tu, u, Vit khc g nhau
Ton nhu
m mu, đi đng tr bp bm!

Nga      *26.1.2017 

 

 

nh sưu tm 

AI CHNG CNG

M LINH ĐNH KN TRNG?

Mi ăn vng dy dy ch người: -Mng!
Hm răng h, ng ght mm v cng,
B cao cao ch
ng thch thp đi chung
Thch thao tng. Ph
ường hot đu li dng.

Nhiu v k! Ai đếm cng: sung rng!
Đnh ng
ười ngay: ton nhng k cong cong
m s
n si, bt lng bng nim phong
Ai trn tr
ng m di dng so rng.

Nga      *26.1.2017

 

nh sưu tm

TON LŨ V ƠN!

B, ng m , c ln
H
ng hng, đ đ ai cn kết thn
Ngy đm ra r
, ln khn
B con m
ng m: -Bi n, v ngh!

Nga      *26.1.2017

nh sưu tm

HA VGIC?

K ng nghch chơi vi người ng ngn
Cng khng khng chnh ki
ến khp khing chung
Cng n
m ch sung rng tht ung dung
M
c dn chng rơi tn cng vc thm.

Nga      *26.1.2017

 

nh sưu tm

Thơ

Hong Long

From: long vo

Sent: Mon, Jan 16, 2017 4:41 pm

Subject: moi doc tho

BN  C  REM

MNG  MT  TT

Thot khi tri t
ta lm nhi
u ngh đ sng
T
i dy km
ngy bn c rem
M
ng mt Tết
cũng khng thm ngh

Gp ta,
khng ni,
Em ci đ
u c v trm tư

Em ơi!
nghĩ lm chi hai ch
Danh v Gi
b
n tm chi hai tiếng Gi v Danh
Anh bn c rem
đu c bn nhn tnh
cũng khng bn l
ương tri v nghĩa kh.

Xưa gia ch
Hn Tn lun trn
Nay ng ba đ
ường
anh đ
ng bn c rem
c chi đu m em th
ương hi 

Mt c gi bước đến mua c rem
C
hi:
Sao bc khng  nh
đ
chu con đến mng tui?

C ơi!
Chu s
ng mt mnh
tu
i th c, chng c ai mng

C mua mt cy c rem
C
cho mt trăm bc
khng nh
n tin thi.
"Ti mng tui bc"

Ng ba đường
anh đ
ng bn c rem
nhn thin h
bu cua c cp
qu
n o lượt l
Cũng nhn thi
c chi đu m em r
ơi l?
Em 
ơi!

Hong Long

 

nh sưu tm

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)