bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

 

Trnh by thip Xun: DUY QUANG

  

LC BT KHAI BT

 

TN tn tng cu Ba Đnh,

NIN vui đi mi: L Trnh Thng Minh,

ĐINH phu lt đng-đng-khinh,

DU sang, Lim-Ba-Tanh-Rnh nghe kinh!

 

 lnh Pht, Cha đ sinh

NGA, Tu biết gi an ninh ti tnh.

 

CHC  Nga, M gi ha bnh

MNG  nhau: t nn Xun nghinh khi hon

NĂM  sang, dn tc ca mnh

MI  trang s mnh, thnh hnh hng binh!

 

Nga

Calgary**Mng Mt Tết Đinh Du

 

*Ba Đng Khinh: ba lim cng sn

*Đinh phu: phu khun vc

Hoa T ĐINH HƯƠNG (nh sưu tm)

Truyn ngn

ĐINH HƯƠNG

*

Đ nh mu chuyn nh vi cc bn bn chu u: V, T, & P.

*

-Ch ơi! Em mun lm mt bi lc bt khai bt đu năm m ch ĐINH ngoi nghĩa l hng th tư trong thp can v trai trng trong lng ra, tht l kh tm ch cho thơ.

-Th th tra t đin ch ĐINH n s cho c đng đinh tha h m đng n:

Đinh ninh, đinh cc, đinh găm,

Đinh ba, đinh c, đinh ghim Quc Th

Đinh hương, đinh trng (mnh khe), đinh phu (phu khun vc),

Đinh ru (mn mc ln, đ), đinh b (= đinh b = s ghi tn dn đinh), lu b: đng đi!

Đinh đin (dn đinh v rung), đinh tn cha chi

Siết cho tht cht, tri gh Marx-Mao!

-Thi kh qu! Đu năm m đng bao nhiu đ đinh v thơ th ai m thm đc? Th xung bếp nướng

Đinh hương, quế, qut, cnh hi

Xm nhau nu ph, soong ni khi đau

u năm ai đi nu ph?

-Th lc bt ny khng được đnh phlc ni v lc bt kia thi! Đinh hương thơm m! Thanh nin đc thn như ti em tm li ch biết c mi mn ny l gii thi.

-a! Chc cc bn nu ph ngon nh, t na mnh gh chc Tết: cng ăn ph, cng ra bt. Xong th ngm lc bt khai bt ca mnh cho cc bn nghe th thơ Đinh Du đng vo năm 2017 c bn khng nha?

Nga

Canada**Mng Mt Tết Đinh Du

 

Cy ĐINH HƯƠNG (nh sưu tm) 

ĐU NĂM T NHC

 

Kh ưa? Khi tr l loi!

V gi d ght: chn chi vi ai?

C đi c đc di di

D thương, vui v? Thun tai mi người!

 

Nga

Canada*Mng mt Tết Đinh Du

 

 

Th bt Nga

 

MNG TN NIN

 

CHC  kh nhc mun dn thnh hnh phc

MNG  vang lng trng hng dũng TRIU-TRƯNG

NĂM  ti tăm: u m s sng bng

MI: thun li, c vng bay pht phi

 

Nga, 1.1.2016

  

SAO M DI!

 

Ngt ngn, ăm p say m

Hai người di dt khng ch Rượu Tnh

Nh nhung ngy ngt rp rnh

Ghin men cm k, nu ninh cn co.

 

Dưng khng đi được đn đau

Đu năm qun qut thương nhau lm g?

Tr tnh m i lm chi?

Khi xa nghin nng, my ly cha lnh?

 

Nghi

Canada**Mng Mt Tết Đinh Du 2017

 

HT BƠI ĐƯỢC RI

 

Men tnh p lng lng

nh nhn khang khc, bng khung đng hn

Ngt ngo m i ban ơn

Mơ mng mưa nng, dp dn nhp tim

Đu Xun mt l cng tm

Cng say, cng đm tnh, chm bin Yu.

 

Nghi

Canada**Mng Mt Tết Đinh Du 2017

   

TN NIN 1

 

HAI  min Nam, Bc* tn nin

KHNG ai khng mun bo quyn xung ngay!

MƯỜI  Ngu lnh đo đm ngy:

B phn bn nước đa đy dn ta,

ĐINH  ninh cn li chăng ba?

DU  sang dp hết may ra thi bnh!

 

Nga      *1.1.2017

 

*2 min NAM BC: xin hiu theo nghĩa bng, tượng trưng cho 2 ch nghĩa Quc Gia v Cng Sn

 

Cu đi ca HI QUN QUN Y

NĂM MI

ĐINH  ninh s đến Thin Lnh

DU  mang Chnh Đnh, chng sanh an bnh

HAI  min Nam-Bc ca mnh

KHNG ai khng Thc Tnh: hnh mo vui!

MƯỜI  người mười Phc m xui

BY  điu Gic Ng* người người lc quan

 

Nga      *1.1.2017

---

*HNH MO: dung mo

*7 Yếu T Gic Ng: Chnh Nim, Trch Php, Tinh Tn, H, Thư Thi, Đnh & X

*XIN ĐC THM TI LIU link: http://phatphapchanthat.blogspot.ca/2011/07/bay-yeu-to-quan-trong-giup-giac-ngo.html

Ngay Trong Kiếp Sng Ny, Tc Gi: Sayadaw U Pandita , Dch Gi: Khnh H)

 

HƯƠNG HOA TNH

*

Mng ai g con tn nin

*

HAI  nh trai gi gp nhau
KHNG ai khng thch mm tru, cau, vi
MƯỜI  vui mng tr đp đi
BY  bn khch kha mm mi rượu mng
ĐINH  ninh, h hng qu chng:
DU  sang hai h thơm lng Hoa Yu!

Nghi    *1.1.2017

Thơ

TRM VN

 

Thơ chi l ra? D thương!

Khen, nhưng cn s di hn Nga

Ch cu lng bng lng ba

Nhưng m ni nh đng a gin nhiu.

 

Cm ơn Nghi

Thn mến.

TV

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)